Sách Chiến Dịch Cầu Nguyện

Sách
Chiến Dịch Cầu Nguyện

Maria Divine Mercy

 

TRỌN BỘ CHIẾN DỊCH CẦU NGUYỆN VÀ KINH CẦU

DÀNH CHO ĐẠO BINH CÒN SÓT LẠI CỦA CHÚA GIÊSU

170 Chiến Dịch Cầu Nguyện, 6 Kinh Cầu và 30 Lời nguyện

Lời cầu nguyện sẽ cứu được nhân loại

 

Kính dâng

Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Ơn Cứu Rỗi


Mục lục sách:

 1. Lời giới thiệu về sách Chiến Dịch Cầu Nguyện
 2. Dành cho các cộng đoàn cầu nguyện
 3. Những điều quan trọng cần lưu ý
 4. Danh sách Chiến Dịch Cầu Nguyện
 5. Danh sách Chiến Dịch Cầu Nguyện theo ngày

Lời giới thiệu về Sách Chiến Dịch Cầu Nguyện

Những Lời cầu nguyện trong Sách này không do con người tự viết ra và những Lời cầu nguyện này mặc khải Kế Hoạch Thánh Thiêng mà Thiên Chúa đã truyền ban qua một loạt những mặc khải tư có trong Sách Sự Thật, dành cho một thế giới đang suy vong, liên quan đến tất cả những biến cố vốn sẽ xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô.

Như trong thời Chúa Giêsu được sinh ra, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ của Người là Gioan Tẩy Giả đến để “sửa đường Chúa cho ngay thẳng” và để thức tỉnh cảnh báo dân It-ra-en rằng những lời tiên tri của ngôn sứ I-sai-a về Đấng Mê-si-a sắp được hoàn tất. Thông Điệp của ông Gioan Tẩy Giả là con người phải chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế, qua việc thống hối và thanh tẩy tâm hồn.

Ngày nay, chúng ta đang được ban cho những Thông Điệp tương tự như vậy, nhưng lần này Đấng Cứu Thế sẽ sớm quang lâm và rằng chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng chào đón Người. Nếu không chúng ta sẽ bị bất ngờ và sẽ thấy mình ra đứng trước mặt Thiên Chúa trong sự xấu hổ tột cùng vì tất cả tội lỗi của chúng ta được phơi bày ra, một sự sợ hãi mà người ta không thể nào tưởng tượng hay hiểu thấu được.

Trong suốt dòng lịch sử, các ngôn sứ của Thiên Chúa đã bị khước từ, điển hình rõ ràng nhất là Con Một của Thiên Chúa, Đấng đã bị đóng đinh bởi chính những kẻ mà Người đến để cứu chuộc. Ngày nay, chúng ta có thể nhận thấy rằng, những sứ giả của Thiên Chúa, và ngay cả chính Người, cũng sẽ không nhận được bất kỳ điều gì khác biệt so với thời của ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, bổn phận của chúng ta là phải cẩn thận lắng nghe những “tiếng hô trong hoang địa” vốn đang mời gọi chúng ta từ bỏ tất cả những gì là tội lỗi và trở về với Đấng Tạo Hóa của chúng ta với một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa và đón nhận Ân Sủng của Người.

Việc thẳng tay khước từ những Thông Điệp hoặc những Lời cầu nguyện này sẽ đặt chúng ta vào hoàn cảnh nguy hiểm tương tự như những người đã khước từ ông Gioan Tẩy Giả và sau đó là khước từ Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.

Bằng việc đón nhận và tuân theo Sự Thật của Thiên Chúa, cho dù Sự Thật ấy dẫn chúng ta đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta giống như gia đình ông Nô-ê và ông Lót là có thể tránh được cuộc trừng phạt sắp tới, cuộc trừng phạt này sẽ giáng xuống thế giới trần tục, nhạo báng Thiên Chúa.

Dù thời gian đang cạn dần, nhưng Chúa Giêsu vẫn dang rộng tay giao hòa với chúng ta, để không một linh hồn nào bị hư mất. Cho dù chúng ta có lạc xa Chúa Giêsu đến đâu, nhưng bằng việc đón nhận Lòng Thương Xót của Người và để Người bước vào tâm hồn chúng ta, thì chúng ta vẫn cảm nhận được niềm vui được giao hòa với Đấng Tạo Hóa khi chúng ta bước vào Vương Quốc Vĩnh Cửu của Thiên Chúa.

Khi đón nhận những Lời cầu nguyện được ghi lại trong Sách này, quý vị phải mở rộng tâm hồn và cầu nguyện để Chúa Thánh Thần trò chuyện cùng quý vị, soi sáng tâm trí và linh hồn và ban cho quý vị Ân Sủng để nhận ra nguồn mạch của những Lời cầu nguyện này.


Dành cho các Cộng Đoàn Cầu Nguyện

Trích trong Thông Điệp được Chúa Giêsu ban cho Maria Divine Mercy và được ghi chép trong Sách Sự Thật, ngày 25 tháng 1 năm 2013, lúc 20:00 như sau:

“Ta sẽ giảm bớt phần lớn đau khổ đã được báo trước nhờ sức mạnh của các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện.”

“Ta muốn truyền cho các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta phải thận trọng khi thiết lập nhóm trong các quốc gia của họ. Họ phải luôn có sẵn Nước Phép, phải có Tượng Chịu Nạn và phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để xin phúc lành và để bảo vệ Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của các con.”

Hướng dẫn dành cho các Cộng Đoàn

Chiến Dịch Cầu Nguyện

Con gái yêu dấu của Cha, mọi người cần phải biết rằng Cha muốn hình thành một đạo binh gồm các cộng đoàn cầu nguyện trên khắp thế giới.

Cha sẽ ban cho các con, đạo binh của Cha, những lời cầu nguyện và các con cần phải đọc lên để cứu các linh hồn.

Các cộng đoàn cầu nguyện này sẽ phát triển và trong hàng ngũ ấy sẽ nổi lên một đạo binh đích thực của các tín hữu nhiệt thành để mọi người chứng kiến Sự Thật về Lời Hứa Cứu Rỗi của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người.

Như Chúa Cha yêu dấu của Ta đã truyền, các cộng đoàn này sẽ hình thành một đạo binh, đạo binh này sẽ chế ngự bóng tối của sự dữ do Satan và các đồ đệ của hắn gây ra.

Thiên Đàng đã viết sẵn những lời cầu nguyện này và hứa ban những Ân Sủng phi thường.

Nhũng lời cầu nguyện có một mục đích duy nhất, đó là để cứu linh hồn của tất cả mọi người, mọi con trẻ, mọi tín ngưỡng, mọi giới, mọi chi phái của tôn giáo và những người vô thần. Đây là khát khao mãnh liệt nhất của Ta.

Hỡi các môn đệ của Ta, các con đang ở dưới sự dẫn dắt của Ta. Các Ân Sủng mà Ta tuôn đổ trên các con, đã đơm hoa kết trái. Chẳng bao lâu nữa, sức mạnh mà Ta sẽ ban qua những Ân Sủng của Chiến Dịch Cầu Nguyện, sẽ thu hút thêm hàng ngàn linh hồn nữa.

Các con có thể nghĩ rằng, làm thế nào mà một cộng đoàn cầu nguyện nhỏ lại có thể mang lại những cuộc hoán cải hết sức mạnh mẽ như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là vì các con được Chúa Cha bảo vệ, và được Ta trực tiếp dẫn dắt nên các con sẽ thành công. Các con không thể thất bại được.

Đoạn trích trong Thông Điệp ngày 10 tháng 8 năm 2011

“Việc kiên nhẫn, thinh lặng cầu nguyện mỗi ngày, thành lập các cộng đoàn cầu nguyện, hằng ngày đọc Kinh Lòng Thương Xót, chay tịnh và dâng Chuỗi Kinh Mân Côi lên Mẹ Yêu Dấu của Ta, tất cả kết hợp với nhau thành một công thức hoàn hảo để cứu các linh hồn.”

Ít nhất phải có hai người họp nhau lại. Hy vọng là về sau nhiều người sẽ gia nhập Sứ Vụ này để cứu tất cả các linh hồn. Việc họp nhau lại có thể được thực hiện tại nhà hoặc tại nơi công cộng mà chúng ta được phép hội họp. Nếu có thể được, nên họp nhau trong những nhà cầu nguyện.

Mọi người nên họp nhau càng thường xuyên càng tốt. Ngay cả khi quý vị phải họp nhau một hoặc hai ngày một tuần và có những người khác nhau tham dự mỗi lần họp, hoặc nếu quý vị có thể họp nhau mỗi ngày như là mục tiêu của chúng ta, thì quý vị nên bắt đầu ngay. Nếu cộng đoàn của quý vị lớn, quý vị có thể bầu ra một người lãnh đạo và một người tự nguyện để tổ chức hoặc nhiều người có thể chia sẻ trách nhiệm hoặc thay đổi vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ. Quý vị cũng có thể thay đổi để họp ở những nhà khác nhau.

Chúng ta nên có Tượng Chịu Nạn, Nến sáng đã được làm phép và Nước Phép. Mọi người nên làm dấu Thánh Giá với Nước Phép trước khi bắt đầu cầu nguyện.

Đối với Kinh Mân Côi phải đọc ít nhất là một Mầu Nhiệm trong Kinh Mân Côi, đọc một cách chậm rãi cho có tâm tình, cần chú ý vào lời kinh, biết ý nghĩa lời kinh và phải biết quý vị đang cầu nguyện với ai, cả những Chiến Dịch Cầu Nguyện và Kinh Lòng Thương Xót cũng vậy.

Hãy nhớ rằng Đức Mẹ đã hứa ban vòng đai bảo vệ cho những ai đọc ba Mầu Nhiệm trong Kinh Mân Côi Rất Thánh mỗi ngày.

Đức Mẹ đã mời gọi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng Đọc Kinh Mân Côi.

Mỗi ngày hãy dành ít nhất một giờ để cầu Nguyện với Thiên Chúa và với Đức Mẹ.

Trong mỗi buổi họp cầu nguyện, nên đọc một vài Thông Điệp một cách chậm rãi và đọc với lòng tôn kính.

Không một ai được phép diễn giải những Thông Điệp theo ý riêng, vì Chúa Giêsu đã từng phán rằng ngay cả Maria Divine Mercy cũng không xứng đáng để diễn giải những Thông Điệp này. Một việc diễn giải sai lạc cũng có thể khiến nhiều linh hồn rời bỏ Sứ Vụ này.

Mục đích của Sứ Vụ này là nhắm đến tất cả mọi linh hồn thuộc tất cả mọi tín ngưỡng hoặc không có tín ngưỡng. Không loại trừ một ai.

Thật là hữu ích nếu quý vị có thể photo những Thông Điệp mà quý vị đọc được và đem chia sẻ cho những người không có máy vi tính.

Đối với tất cả những Chiến Dịch Cầu Nguyện và những Kinh Cầu có thêm ý chỉ cầu nguyện riêng thì khi đọc cần phải có đủ thời gian để người cầu nguyện thêm vào những ý cầu nguyện riêng của họ. Tốt nhất là những người cầu nguyện nên thầm thĩ dâng lên ý cầu nguyện riêng của họ. Những người dâng ý cầu nguyện riêng có thể cúi đầu và sau đó ngẩng đầu lên khi đã dâng xong lời nguyện riêng để mọi người tiếp tục mà không ai bị ngắt quãng. Hãy nhớ là một số người có gia đình đông và có nhiều ý cầu nguyện riêng và điều quan trọng là phải bao gồm lời cầu nguyện cho tất cả mọi người.

Trong Kinh Cầu số 2, xin được gợi ý với quý vị là những linh hồn hoàn toàn sống trong bóng tối và những người chết trong thời gian này phải được bao gồm trong những ý chỉ cầu nguyện của quý vị cũng như phải cầu cho tất cả những thành viên trong Đạo Binh Còn Sót của Chúa Giêsu Đến Với Nhân Loại và gia đình họ.

Nếu Cộng Đoàn Cầu Nguyện lớn thì người điều khiển Cộng Đoàn có thể đứng ở phía trước Cộng Đoàn để người này có thể biết được khi nào thì mọi người dâng xong ý chỉ cầu nguyện riêng và để tiếp tục đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Kế đó là việc đọc Kinh Lòng Thương Xót một cách tâm tình và sau đó đọc Lời nguyện đặc biệt mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta:

Xin Ơn trợ giúp

Lạy Chúa, xin tuôn đổ trên con Ơn Chúa Thánh Thần để con mang Lời Chí Thánh của Chúa đến với những tội nhân, những người mà con phải cứu nhân Danh Chúa.

Bằng lời cầu nguyện của con, xin giúp con che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa, để họ được đưa đến gần Thánh Tâm Chúa hơn. Xin ban cho con Ơn Chúa Thánh Thần để những linh hồn đáng thương này được hưởng phúc nơi Thiên Đàng Mới của Chúa. Amen.

Mọi người cũng có thể hát Kinh Lòng Thương Xót thay vì đọc. Cũng nên đọc hết những những Mầu Nhiệm còn lại của Kinh Mân Côi nếu thời gian cho phép Cộng Đoàn đọc chung với nhau. Nếu không thì tất cả những ai có thể ở lại để đọc, thì nên đọc chung với nhau.

Quý vị hãy nhớ rằng việc Cộng Đoàn Chiến Dịch Cầu Nguyện khi họp nhau lại để cầu nguyện chung sẽ tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn. Việc trao đổi với nhau về những Thông Điệp nên chỉ giới hạn vào những trích đoạn trực tiếp và chính xác từ chính các Thông Điệp.

Một lời đề nghị rất chân thành là tất cả chúng ta phải xin ơn phân định liên quan đến những Thông Điệp này vì mối nguy hiểm khôn lường trong việc diễn giải sai lạc những Thông Điệp. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc hiểu một Thông Điệp cụ thể nào đó, thì cần phải xin ơn phân định về Thông Điệp đó.

Nếu Cộng Đoàn Cầu Nguyện lớn thì quý vị có thể chia ra hai bè để đọc Kinh Mân Côi. Điều rất quan trọng là phải đọc thong thả.

Những Cộng Đoàn Cầu Nguyện sẽ thực hiện được những công việc lớn lao vì họ là một phần trong Đạo Binh của Thiên Chúa trong trận chiến để giành lấy các linh hồn. Lời cầu nguyện là khí giới. Xin quý vị ghi nhớ cho rằng lời cầu nguyện càng thiết tha thì khí giới càng mạnh mẽ.

Trong khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đọc Kinh Lòng Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày, thì Người cũng mời gọi chúng ta đọc Kinh Lòng Thương Xót nhiều lần trong ngày.


Những điều quan trọng cần lưu ý

Những Chiến Dịch Cầu Nguyện dành cho Hàng Giáo Sĩ

Tiêu đề của những Chiến Dịch Cầu Nguyện dành cho Hàng Giáo Sĩ được viết hoa và in đậm. Đó là những Chiến Dịch Cầu Nguyện 22, 40, 49, 56, 57, 66, 110, 114, 135, 170.

Những Chiến Dịch Cầu Nguyện hàng ngày

Những Chiến Dịch Cầu Nguyện và các Kinh Cầu mà các tín hữu đọc hàng ngày là những Lời nguyện có tiêu đề in nghiêng. (nền vàng)

Những Chiến Dịch Cầu Nguyện này gồm có 1, 13, 24, 26, 30, 33, 59, 69, 79, 102, 104, 111, 115, 129, 143, 155, 158, 164.

Thêm vào đó, hằng ngày tất cả chúng ta cũng nên đọc những Lời nguyện ở trang 188, đọc Kinh Lòng Thương Xót và bốn Mầu Nhiệm Vui, Thương, Mừng và Sáng của Kinh Mân Côi.

Những Chiến Dịch Cầu Nguyện trong lúc chay tịnh

Những Chiến Dịch Cầu Nguyện trong lúc chay tịnh gồm có 34, 42, 58, 103, 130.

Danh sách

 1. 1-170 Chiến Dịch Cầu Nguyện
 2. 6 Kinh Cầu
 3. 30 Lời Nguyện

1-170 Chiến Dịch Cầu Nguyện

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 1: Của Lễ dâng Chúa Giêsu để cứu rỗi các linh hồn (17-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 2: Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo toàn cầu (18-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 3: Xin giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi (19-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 4: Cầu cho sự hiệp nhất của tất cả các gia đình (20-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 5: Cầu nguyện với Thiên Chúa là Đấng Tối Cao (21-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 6: Cầu xin để ngăn chặn tên Phản Kitô (22-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 7: Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót Chúa (22-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 8: Kinh nguyện khi xưng tội (22-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 9: Dâng hy sinh làm của lễ (28-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 10: Cầu nguyện để mang Ngọn Lửa Tình Yêu của Chúa đến khắp nơi (29-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 11: Cầu nguyện để chấm dứt sự thù ghét các thị nhân (30-11-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 12: Cầu nguyện để tránh khỏi tội kiêu ngạo (03-12-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 13: Lời nguyện để được Ơn Miễn Trừ (11-12-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 14: Cầu xin Chúa Cha bảo vệ khỏi Chiến Tranh Hạt Nhân (14-12-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 15: Cảm tạ Ân Huệ Lòng Chúa Thương Xót (19-12-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 16: Xin đón nhận Ân Sủng trong Cuộc Cảnh Báo (31-12-2011)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 17: Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Lời cầu nguyện cho những linh hồn tăm tối (01-01-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 18: Xin ngăn chặn tên Phản Kitô và phe nhóm của hắn (11-01-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 19: Cầu nguyện cho giới trẻ (13-01-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 20: Xin ngăn chặn tên Phản Kitô hủy diệt thế giới (19-01-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 21: Cảm tạ Chúa Cha vì Ơn Cứu Độ Người ban (24-01-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 22: BẢO VỆ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI (Dành cho hàng giáo sĩ) (27-01-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 23: Cầu cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô (28-01-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 24: Xin Ơn Toàn Xá (31-01-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 25: Xin ơn bảo vệ các thị nhân trên toàn thế giới (04-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 26: Cầu nguyện với Kinh Mân Côi để giúp cứu các quốc gia của các con (05-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 27: Cầu cho hòa bình trên thế giới (06-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 28: Cầu cho sự hiệp nhất của tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo (08-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 29: Bảo vệ việc sống Đức Tin Kitô Giáo (12-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 30: Lời cầu nguyện để giảm nhẹ chiến tranh, nạn đói và việc bách hại tôn giáo (14-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 31: Cầu nguyện để được ở trong vòng Bảo Vệ (16-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 32: Cầu nguyện để chấm dứt nạn phá thai ở Ái Nhĩ Lan (Ireland) (17-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33: Cầu nguyện để đón nhận Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống (20-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 34: Của lễ của con là việc chay tịnh dâng lên Chúa Giêsu (22-02-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 35: Cầu cho các linh hồn được vào Thiên Đàng (01-03-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 36: Xin giúp con tôn vinh Thiên Chúa Duy Nhất Chân Thật (07-03-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 37: Cầu cho sự hiệp nhất của con cái Chúa (14-03-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 38: Cầu cho Giáo Hội Công Giáo (20-03-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 39: Xin ơn trợ giúp để chuẩn bị các linh hồn cho Thiên Đàng Mới (21-03-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 40: CẦU CHO HÀNG GIÁO SĨ CHUẨN BỊ CÁC LINH HỒN CHO CUỘC QUANG LÂM (Dành cho hàng giáo sĩ) (24-03-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 41: Cầu cho các linh hồn vô tín (25-03-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 42: Lời cầu nguyện trong lúc chay tịnh để ngăn chặn Hệ Thống Tiền Tệ Một Thế Giới (27-03-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 43: Cứu các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo (03-04-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 44: Tăng cường sự bảo vệ đức tin chống lại tiên tri giả (12-04-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 45: Cầu nguyện để chiến thắng những tư tưởng tiêu cực (17-04-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 46: Xin giải thoát con khỏi xiềng xích Satan (20-04-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 47: Khơi lên tình mến với Chúa Giêsu (22-04-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 48: Cầu xin Ân Sủng để rao giảng về Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô (22-04-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 49: LỜI HỨA TRUNG THÀNH CỦA HÀNG GIÁO SĨ (24-04-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 50: Xin Chúa Giêsu giúp con nhận biết Chúa (30-04-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 51: Xin Ơn Chúa Thánh Thần (04-05-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 52: Cầu nguyện với Thiên Chúa Cha (08-05-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 53: Cầu cho Giáo Hội Công Giáo (10-05-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 54: Cầu nguyện với Chúa Cha để làm giảm bớt ảnh hưởng của Thế Chiến Thứ 3 (16-05-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 55: Chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo (21-05-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 56: XIN ƠN GÌN GIỮ BÍ TÍCH THÁNH THỂ (Dành cho hàng giáo sĩ) (26-05-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 57: XIN CHO CON NHẬN RA TIẾNG CHÚA GIÊSU (Dành cho hàng giáo sĩ) (28-05-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 58: Cầu cho sự hoán cải (31-05-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 59: Nguyện trung thành với Thánh Ý Chúa Cha (13-06-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 60: Cầu cho sự hoán cải của các gia đình trong Cuộc Cảnh Báo (14-06-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 61: Xin ngăn chặn việc kiểm soát của Tổ Chức Một Thế Giới (17-06-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 62: Lời cầu dành cho các tội nhân lầm lạc và không nơi nương tựa (21-06-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 63: Xin gìn giữ con trong cuộc hành trình này (29-06-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 64: Xin cứu rỗi anh chị em con (04-07-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 65: Cầu xin cho những người mắc tội trọng (09-07-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 66: XIN GIÚP CON MÃI TRUNG THÀNH VỚI LỜI CHÍ THÁNH CỦA CHÚA (Dành cho hàng giáo sĩ) (16-07-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 67: Xin gìn giữ con cái của con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối (17-07-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 68: Xin bảo vệ chúng con khỏi sự ảnh hưởng của Satan (23-07-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 69: Cầu nguyện để đón nhận Thánh Ý Chúa Cha  (26-07-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 70: Cầu cho hàng Giáo sĩ kiên vững và trung thành với Lời Chúa (30-07-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 71: Xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại (31-07-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 72: Lời cầu nguyện của môn đệ Chúa (07-08-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 73: Cầu cho linh hồn các thanh thiếu niên (16-08-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 74: Xin ơn Phân định của Chúa Thánh Thần (22-08-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 75: Xin dâng lên Chúa Giêsu yêu dấu nỗi thống khổ của con (04-09-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 76: Lời cầu nguyện dành cho người vô thần (10-09-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 77: Cầu cho Vương Quốc Anh (17-09-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 78: Xin cứu con khỏi mọi sự dữ (25-09-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 79: Cầu cho hai tỷ linh hồn hư mất (27-09-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 80: Cầu cho linh hồn của những ai phạm tội giết người (14-10-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 81: Xin Ơn trong Bí Tích Thánh Thể (19-10-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 82: Cầu cho sự Vinh Thắng của Giáo Hội còn sót lại (25-10-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 83: Xin giảm nhẹ những cuộc trừng phạt (01-11-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 84: Cầu xin ơn soi sáng cho linh hồn của các tầng lớp thống trị thế giới (09-11-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 85: Xin cứu đất nước Hoa Kỳ khỏi bàn tay của tên lừa dối (17-11-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 86: Xin giải thoát con khỏi nỗi khổ của sự nghi ngờ (27-11-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 87: Xin bảo vệ đất nước chúng con khỏi sự dữ (30-11-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 88: Cầu cho các linh hồn sau Cuộc Cảnh Báo (03-12-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 89: Cầu cho các tội nhân khốn khổ (15-12-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 90: Tạ Ơn vì Cuộc Quang Lâm Rạng Ngời Vinh Hiển của Chúa (22-12-2012)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 91: Xin gìn giữ Đức Tin của chúng con (04-01-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 92: Xin Ơn Kiên Trì (06-01-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 93: Xin Ơn Nước Mắt Hoán Cải (11-01-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 94: Xin ơn chữa lành tâm trí, xác thân và linh hồn (15-01-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 95: Xin giúp con có thời gian để cầu nguyện (23-01-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 96: Xin chúc lành và bảo vệ nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của chúng con (25-01-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 97: Cầu cho sự hiệp nhất các Nhóm Chiến dịch Cầu Nguyện (05-02-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 98: Xin Ân Sủng của Thiên Chúa che chở những nhà lãnh đạo thế giới (06-02-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 99: Xin Ơn Cứu Rỗi cho nước Úc Đại Lợi (Australia) và Tân Tây Lan (New Zealand) (10-02-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 100: Cầu cho sự sống còn của Đức Tin Kitô Giáo (13-02-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 101: Lời nguyện nhiệm mầu để cảm nhận Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu (19-02-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 102: Để gìn giữ đức tin và niềm tin vào Thông Điệp Thiên Chúa ban cho nhân loại (21-03-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 103: Xin chia sẻ Chén Đau Thương Cùng Chúa Kitô (22-03-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 104: Xin giải thoát khỏi ách nô lệ những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan (11-04-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 105: Xin Ơn Hoán Cải cho tha nhân (19-04-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 106: Cầu xin Lòng Thương Xót cho giới trẻ, những người không nhận biết Thiên Chúa (09-05-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 107: Xin cứu con khỏi lửa Hỏa Ngục (17-05-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 108: Lên Đồi Canvê (04-06-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 109: Xin Ơn Tín Thác (10-06-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 110: CẦU CHO CÁC LINH MỤC TRUNG THÀNH VỚI LỜI CHÍ THÁNH CỦA CHÚA (Dành cho hàng giáo sĩ) (23-06-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 111: Dâng hiến con cái cho Chúa Giêsu (26-06-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 112: Ân Sủng Cứu Rỗi (05-07-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 113: Xin diệt trừ sự dữ trong xứ sở của chúng con (10-07-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 114: CÁC LINH MỤC XIN ƠN SỰ THẬT (Dành cho hàng giáo sĩ) (15-07-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 115: Xin Ơn Hoán Cải (18-07-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 116: Xin cứu con khỏi những dối trá của sự dữ (23-07-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 117: Cầu cho những kẻ đã bán linh hồn (29-08-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 118: Cầu cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc (02-09-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 119: Để cảm nhận Tình Yêu của Chúa Giêsu (03-09-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 120: Xin ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh (08-09-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 121: Nguyện trung thành với Đạo Binh của Chúa Giêsu Kitô (15-09-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 122: Dâng mình cho Máu Châu Báu Chúa Giêsu (18-09-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 123: Dâng ý chí tự do cho Thiên Chúa (02-10-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 124: Xin lắng nghe lời nài xin của con cho sự tự do (24-10-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 125: Bảo Vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa (29-10-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 126: Để đứng vững trước cuộc bách hại tôn giáo (14-11-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 127: Để cứu lấy linh hồn con và linh hồn những người thân yêu của con (18-11-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 128: Để quy tụ và hiệp nhất tất cả các linh hồn (20-11-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 129: Xin Ân Huệ của Tình Yêu (23-11-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 130: Tuần cầu nguyện xin Ơn Cứu Rỗi (01-12-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 131: Lời Nguyện xin Lòng Thương Xót (28-12-2013)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 132: Từ bỏ Satan nhằm bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn (31-01-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 133: Lời mời gọi để quay về với Thiên Chúa (05-02-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 134: Để tin vào Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa (05-02-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 135: ĐỂ BẢO VỆ SỰ THẬT (Dành cho hàng giáo sĩ) (06-02-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 136: Để giữ trung thành với Lời Chúa (22-02-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 137: Lời nguyện Phục Hồi (23-02-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 138: Xin Ơn Bảo Vệ khỏi sự hận thù (27-02-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 139: Xin ơn sức mạnh để chiến thắng sự dữ (08-03-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 140: Xin Ơn Bảo Vệ của Đạo Binh các Thiên Thần (13-03-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 141: Xin Ơn Bảo Vệ chống lại sự bách hại (18-03-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 142: Chuẩn bị cho cái chết (22-03-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 143: Bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn (25-03-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 144: Bảo vệ Đức Tin Kitô Giáo (02-04-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 145: Xin đong đầy trong con Tặng Ân Tình Yêu của Chúa (03-04-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 146: Xin Ơn Bảo Vệ khỏi sự lừa dối (11-04-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 147: Xin Cha tỏ Lòng Thương Xót những ai chối bỏ Thánh Tử của Cha (20-04-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 148: Xin cứu giúp con (03-05-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 149: Để nài xin Tình Yêu Thiên Chúa (11-05-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 150: Để cứu linh hồn của những người không có đức tin (16-05-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 151: Để bảo vệ Đức Tin (22-05-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 152: Xin trợ giúp con trong lúc bất lực (31-05-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 153: Ơn Bảo Vệ dành cho con trẻ (31-05-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 154: Lời cầu nguyện trong Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi (04-06-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 155: Xin Ơn Bảo Vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn (08-06-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 156: Xin Ơn bảo vệ khỏi sự thù ghét (09-06-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 157: Cầu cho sự giải thoát của các linh hồn (14-06-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 158: Xin bảo vệ con khỏi sự dữ của tôn giáo toàn cầu (28-06-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 159: Xin Tình Yêu của Thiên Chúa (08-07-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 160: Xin giúp con yêu mến Chúa hơn (22-07-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 161: Xin ban cho con lòng trông cậy và bình an (23-07-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 162: Xin bảo vệ những người yếu đuối và những người vô tội (24-07-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 163: Xin cứu con khỏi cuộc bách hại (09-08-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 164: Xin Ơn Bình An cho các Quốc Gia (24-08-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 165: Xin Tặng Ân Sự Sống Đời Đời (05-09-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 166: Xin ngăn chặn việc giết hại những người vô tội (18-09-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 167: Xin bảo vệ gia đình con (21-09-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 168: Xin Tặng Ân Tình Yêu của Thiên Chúa (29-09-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 169: Xin ơn cứu rỗi cho những người khước từ Chúa Kitô (02-10-2014)

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 170: BẢO VỆ LỜI CHÍ THÁNH CỦA THIÊN CHÚA (Dành cho hàng giáo sĩ – đọc hàng ngày) (08-10-2014)

Các Kinh Cầu

Kinh cầu số 1: Xin ơn bảo vệ chống lại tiên tri giả (19-08-2012)

Kinh cầu số 2: Xin Ơn Miễn Trừ cho chính mình và người thân khỏi sa Hỏa Ngục (24-08-2012)

Kinh cầu số 3: Lời nguyện để Bảo vệ Lời Chúa (11-10-2012)

Kinh cầu số 4: Để giảm nhẹ hình phạt của Thiên Chúa Cha (12-01-2013)

Kinh cầu số 5: Cầu cho những người mắc tội trọng (11-02-2013)

Kinh cầu số 6: Tặng Ân của những Ân Sủng (08-01-2014)

29 Lời Nguyện

Lời nguyện 1: Xin Ơn trợ giúp (10-05-2011)

Lời nguyện 2: Lời cầu nguyện mỗi ngày (24-07-2011)

Lời nguyện 3: Lời nguyện mở đầu của tôi tớ khiêm nhường (24-09-2013)

Lời nguyện 4: Lời khẩn cầu dâng lên Thiên Chúa Cha (15-11-2011)

Lời nguyện 5: Xin Chúa Giêsu tỏ bày sự Hiện Diện của Người (22-11-2010)

Lời nguyện 6: Lời cầu nguyện để hoán cải tha nhân (16-04-2011)

Lời nguyện 7: Lời nguyện dành cho những linh hồn đáng thương, mang đầy mặc cảm tội lỗi (23-08-2011)

Lời nguyện 8: Lời nguyện để giải quyết những lo lắng (17-08-2011)

Lời nguyện 9: Để đứng vững trước sự thù nghịch sắp sửa xảy ra (28-10-2011)

Lời nguyện 10: Cầu nguyện với Thiên Chúa Cha để nhận được chìa khóa vào Thiên Đàng Mới (10-04-2013)

Lời nguyện 11: Xin giảm nhẹ những cuộc bách hại (09-12-2011)

Lời nguyện 12: Lời cầu nguyện để nhận biết rằng những Thông Điệp này đến từ Thiên Chúa (15-08-2011)

Lời nguyện 13: Xin trở nên bé nhỏ (02-03-2012)

Lời nguyện 14: Xin Chúa Giêsu Kitô can thiệp (03-03-2014)

Lời nguyện 15: Dâng lên Chúa Giêsu Tình Yêu Chân Thành (02-10-2013)

Lời nguyện 16: Xin ơn khôn ngoan, điềm tĩnh và ơn phân định (20-03-2012)

Lời nguyện 17: Xin chia sẻ nỗi đau với Chúa (16-03-2013)

Lời nguyện 18: Xin Thiên Chúa Tối Cao cởi mở tâm hồn con (27-01-2014)

Lời nguyện 19: Cầu nguyện với Chúa Giêsu trong Ngày Cảnh Báo (07-12-2013)

Lời nguyện 20: Xin Chúa Giêsu cứu giúp con trong Cuộc Quang Lâm (13-06-2014)

Lời nguyện 21: Lời nguyện cho những người vô thần trong cuộc Cảnh Báo (17-07-2012)

Lời nguyện 22: Lời cầu nguyện dành cho người vô thần (18-11-2010)

Lời nguyện 23: Xin ơn kiên vững khi thất vọng (dành cho thanh thiếu niên) (08-01-2012)

Lời nguyện 24: Xin ơn soi sáng (03-11-2011)

Lời nguyện 25: Lời nguyện với Chúa Giêsu để lãnh nhận những Ân Sủng trọng đại (29-10-2014)

Lời nguyện 26: Xin Ơn Cứu Rỗi (16-11-2010)

Lời nguyện 27: Cầu cho những linh hồn mù lòa, lầm lạc (30-08-2011)

Lời nguyện 28: Cầu cho những người vô tín, những người cười nhạo, chế giễu hoặc khinh thường những ai cầu nguyện (21-11-2010)

Lời nguyện 29: Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (06-03-2014)

Lời nguyện 30: Lời nguyện xin ơn giải thoát (23-08-2014)

Các Chiến Dịch Cầu Nguyện

CDCN 1: Của Lễ dâng Chúa Giêsu để cứu rỗi các linh hồn (17-11-2011)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, Đấng yêu thương chúng con vô cùng, xin cho phép chúng con bằng cách thức khiêm nhường, giúp cứu các linh hồn quý giá của Chúa. Xin thương xót tất cả các tội nhân, bất kể họ đã xúc phạm đến Chúa nặng nề đến đâu.

Xin cho phép chúng con, qua việc cầu nguyện và đau khổ, để giúp đỡ cho các linh hồn không được sống sót qua Cuộc Cảnh Báo, tìm được nơi chốn bên cạnh Chúa trong Vương Quốc của Chúa.

Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, để giúp Chúa chinh phục được các linh hồn mà Ngài mong mỏi nhất.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con nguyện trung thành với Thánh Ý Chúa luôn mãi. Amen.

CDCN 2: Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo toàn cầu (18-11-2011)

Lạy Cha Hằng Hữu, nhân danh Con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, con cầu xin Cha che chở con cái Cha khỏi sự bách hại mà thế lực toàn cầu đang âm mưu chống lại những quốc gia vô tội.

Con cầu xin ơn tha thứ tội lỗi cho các linh hồn gây nên sự khó khăn gian khổ này, để họ biết quay về với Cha với tấm lòng khiêm nhường thống hối ăn năn.

Xin ban sức mạnh cho những con cái của Cha bị hành khổ, để họ đứng vững trước những đau khổ, ngõ hầu đền bù tội lỗi của toàn thế giới, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CDCN 3: Xin giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi (19-11-2011)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con nài xin Chúa giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi, vốn tách rời các linh hồn khỏi Thánh Tâm yêu thương của Chúa. Con cầu xin cho các linh hồn phải trải qua nỗi sợ hãi thật sự trong Cuộc Cảnh Báo, không phải sợ hãi nữa, và cho phép Lòng Thương Xót Chúa tràn ngập linh hồn họ, để họ được tự do yêu mến Chúa theo cách thức mà họ nên làm. Amen.

CDCN 4: Cầu cho sự hiệp nhất của tất cả các gia đình (20-11-2011)

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất mọi gia đình trong Cuộc Cảnh Báo, để họ nhận được ơn cứu rỗi đời đời.

Con cầu xin cho mọi gia đình ở bên nhau trong sự hiệp nhất với Chúa, để họ được thừa hưởng Thiên Đàng Mới trên Trái Đất. Amen.

CDCN 5: Cầu nguyện với Thiên Chúa là Đấng Tối Cao (21-11-2011)

“…Hỡi con gái, thế giới phải đọc kinh nguyện đặc biệt này để ca ngợi và cảm tạ Chúa Cha vì Lòng Thương Xót Người ban cho toàn thể nhân loại…”

Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con xin dâng lên Cha lời cầu nguyện trong niềm hân hoan cảm tạ, vì Ân Huệ vô giá của Cha là Lòng Thương Xót dành cho toàn thể nhân loại.

Chúng con hân hoan dâng lên Cha – Vị Vua Tối Cao Vinh Hiển, lời ca ngợi và lòng sùng kính, vì Lòng Thương Xót đầy yêu thương và nhân từ của Cha.

Cha là Thiên Chúa Tối Cao, là Vua của chúng con, và vì Ân Huệ giờ đây Cha ban cho chúng con, chúng con xin khiêm cung phủ phục trước Nhan Cha. Xin ban Lòng Thương Xót của Cha xuống trên toàn thể con cái Cha. Amen.

CDCN 6: Cầu nguyện để ngăn chặn tên Phản Kitô (22-11-2011)

Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, xin đừng để tên Phản Kitô và đoàn quân xấu xa của hắn gây kinh hoàng và gian khổ cho con cái Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa ngăn chặn hắn và xin cho chúng con tránh được cánh tay trừng phạt, nhờ sự hoán cải đạt được trong Cuộc Cảnh Báo. Amen

CDCN 7: Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót Chúa (22-11-2011)

“…Đây là kinh nguyện mà con cái Cha phải đọc để cầu xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn đang ở trong bóng tối….”

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tha thứ cho các tội nhân, những linh hồn thật tăm tối, những người khước từ Ánh Sáng của Lòng Thương Xót Chúa.

Con nài xin Chúa tha thứ cho họ, để cứu họ khỏi tội lỗi mà họ thấy thật khó rút chân ra khỏi đó.

Xin tuôn đổ trên tâm hồn họ những Tia Sáng của Lòng Thương Xót và cho họ cơ hội để trở về với đàn chiên của Chúa. Amen.

CDCN 8: Kinh nguyện khi xưng tội (22-11-2011)

Cần phải đọc kinh này để nài xin lòng khoan dung tha thứ của Chúa Giêsu trong và sau Cuộc Cảnh Báo.

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của con, cho những đau đớn và tổn hại con đã gây ra cho tha nhân.

Con cầu xin ơn để không xúc phạm đến Chúa nữa và để dâng việc đền tội thể theo Thánh Ý Tối Cao của Chúa.

Con nài xin ơn tha thứ cho bất kỳ sự xúc phạm nào trong tương lai mà con có góp phần trong đó và những gì khiến cho Chúa đau đớn và thống khổ.

Xin đem con vào Thời Đại Bình An Mới, để con được trở nên thành viên trong gia đình Chúa luôn mãi.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con cần Chúa. Con tôn vinh Chúa và mọi sự Chúa tranh đấu cho.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con, để con xứng đáng được vào Vương Quốc của Chúa. Amen.

CDCN 9: Dâng hy sinh làm của lễ (28-11-2011)

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin dạy con biết chấp nhận sự sỉ nhục vì Danh Chúa khi con rao giảng Lời Chúa với lòng cảm tạ khiêm nhu.

Xin dạy con biết thế nào là nhục nhã, đau đớn và thống khổ, và mang con đến gần Thánh Tâm Chúa hơn.

Xin cho con đón nhận những thử thách với tình yêu và tinh thần quảng đại, để con dâng lên Chúa như những của lễ quý giá nhằm cứu các linh hồn. Amen.

CDCN 10: Cầu xin để mang Ngọn Lửa Tình Yêu của Chúa đến khắp nơi (29-11-2011)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin giúp chúng con không chút sợ hãi đứng lên vì Danh Chúa và mang Ngọn Lửa Tình Yêu của Chúa xuyên suốt các quốc gia.

Xin cho chúng con, con cái của Chúa, sức mạnh để đương đầu với sự ngược đãi mà chúng con gặp phải nơi những người không phải là tín hữu chân chính của Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

CDCN 11: Cầu nguyện để chấm dứt sự thù ghét các thị nhân (30-11-2011)

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin chấm dứt sự thù ghét và ganh tỵ giữa những tín hữu đối với những thị nhân đích thực của Chúa trong thời kỳ này.

Xin Chúa lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, mà ban cho các thị nhân sức mạnh cần thiết, để rao giảng Lời Chí Thánh của Chúa cho một thế giới thiếu vắng niềm tin. Amen.

CDCN 12: Cầu nguyện để tránh khỏi tội kiêu ngạo (03-12-2011)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tránh khỏi tội kiêu ngạo khi con rao giảng nhân Danh Chúa.

Xin tha thứ cho con nếu con đã khinh thường bất cứ ai vì Danh Thánh Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết lắng nghe, khi Lời Chúa được công bố, và xin đong đầy linh hồn con Thần Khí của Chúa, để con có thể nhận ra Sự Thật của Lời Chúa khi Chúa kêu gọi loài người. Amen.

CDCN 13: Lời nguyện để được Ơn Miễn Trừ (11-12-2011)

Ta long trọng hứa ban Ơn Miễn Trừ ngay tức khắc cho những anh chị em mà các con cầu nguyện cho, nếu các con kêu cầu Ta nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Ta, để cứu họ. Những ai dành trọn một tháng để đọc kinh nguyện này cầu cho các linh hồn, sẽ được ban những ân sủng đặc biệt.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua Tình Yêu của Con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu khổ hình Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Người.

Lạy Cha, xin tuôn đổ trên linh hồn họ dấu chỉ Tình Yêu của Cha.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi án phạt đời đời.

Nhờ Lòng Thương Xót của Cha, xin Cha cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.

CDCN 14: Cầu xin Chúa Cha bảo vệ khỏi Chiến Tranh Hạt Nhân (14-12-2011)

Lạy Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao, xin thương xót mọi tội nhân. Xin mở rộng tâm hồn họ để đón nhận ơn cứu rỗi và lãnh nhận dồi dào những Ân Sủng.

Xin lắng nghe lời con khẩn nguyện cho gia đình con, và bảo đảm cho mỗi người tìm thấy Ân Huệ trong Trái Tim nhân ái của Cha.

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, xin che chở tất cả con cái Cha trên trái đất này khỏi bất kỳ cuộc chiến tranh hạt nhân nào, hay những việc làm khác đang được sắp đặt để tiêu diệt con cái Cha.

Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi hiểm nguy và bảo vệ chúng con. Xin Cha ban ơn soi sáng để chúng con có thể lắng nghe, đón nhận và hiểu được Sự Thật về ơn cứu rỗi của chúng con, mà không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong linh hồn. Amen.

CDCN 15: Cảm tạ Ân Huệ Lòng Chúa Thương Xót (19-12-2011)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con tôn vinh Cha với lòng biết ơn sâu sắc vì sự Hy Sinh Cha đã thực hiện khi sai Đấng Cứu Thế đến thế gian.

Chúng con hân hoan cảm tạ và dâng lên Cha kinh nguyện của chúng con với lòng biết ơn khiêm hạ vì Ân Huệ mà giờ đây Cha ban cho con cái Cha, Ân Huệ Lòng Thương Xót. Ôi lạy Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, xin làm cho chúng con nên xứng đáng để đón nhận Lòng Thương Xót Lớn Lao này với lòng biết ơn. Amen.

CDCN 16: Xin đón nhận Ân Sủng trong Cuộc Cảnh Báo (31-12-2011)

Lạy Chúa Giêsu, xin giữ con vững vàng trong cuộc thử thách lớn lao của Lòng Thương Xót Chúa. Xin ban cho con ơn cần thiết để trở nên bé nhỏ trong Mắt Chúa.

Xin cho con hiểu được Sự Thật về lời hứa Ơn Cứu Rỗi Đời Đời của Chúa.

Xin tha thứ tội lỗi của con và tỏ cho con thấy Tình Yêu và Bàn Tay Thân Thiện của Chúa.

Xin đón nhận con trong Vòng Tay Thánh Gia Chúa, để con được hiệp nhất trong gia đình Chúa một lần nữa.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và con xin hứa từ nay trở đi, con sẽ rao giảng Lời Chí Thánh của Chúa mà không sợ hãi trong lòng và với một linh hồn trong sạch bây giờ và mãi mãi. Amen.

CDCN 17: Cầu nguyện với Mẹ của Ơn Cứu Rỗi cho những linh hồn tăm tối (01-01-2012)

Ôi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi và là Đấng Trung Gian của mọi Ân Sủng, Đấng góp phần trong công cuộc cứu rỗi loài người khỏi sự độc ác của Satan, xin cầu cho chúng con.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu để mọi linh hồn được cứu và đón nhận Tình Yêu và Lòng Thương Xót thể hiện qua Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đấng sẽ đến để cứu nhân loại và ban cho chúng con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen.

CDCN 18: Xin ngăn chặn tên Phản Kitô và phe nhóm của hắn (11-01-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu thế giới khỏi tên Phản Kitô. Xin bảo vệ chúng con khỏi cạm bẫy ác độc của Satan. Xin cứu những người còn sót lại trong Giáo Hội khỏi ác thần.

Xin ban cho tất cả Giáo Hội sức mạnh và Ân Sủng cần thiết, để bảo vệ chúng con khỏi chiến tranh và bách hại mà Satan và đoàn quân khủng bố của hắn đã dự trù. Amen.

CDCN 19: Cầu nguyện cho giới trẻ (13-01-2012)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu Lòng Thương Xót cho những linh hồn giới trẻ, đang ở trong bóng đêm khủng khiếp, để họ nhận ra Con yêu dấu của Mẹ, khi Người đến để cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Xin đừng để linh hồn nào ngã bên vệ đường.

Xin đừng để linh hồn nào khước từ Lòng Thương Xót Bao La của Người.

Lạy Mẹ Maria, con cầu xin để hết thảy đều được cứu thoát và xin Mẹ che chở những linh hồn này bằng Áo Choàng Rất Thánh của Mẹ, để bảo vệ họ khỏi tên lừa dối. Amen.

CDCN 20: Xin ngăn chặn tên Phản Kitô hủy diệt thế giới (19-01-2012)

Lạy Cha, nhân Danh Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha đừng để tên Phản Kitô giăng bắt linh hồn con cái Cha.

Con nài xin Cha Toàn Năng đừng để hắn bắt con cái Cha phải gánh chịu nỗi khiếp sợ.

Con cầu xin Cha đừng để hắn làm hư hỏng các thụ tạo của Cha và xin Cha thương xót những linh hồn khốn khổ yếu đuối khi phải đương đầu với hắn.

Lạy Cha, xin lắng nghe lời con cầu nguyện, và xin cứu hết thảy con cái Cha khỏi sự dữ khủng khiếp này. Amen.

CDCN 21: Cảm tạ Chúa Cha vì Ơn Cứu Độ Người ban (24-01-2012)

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con xin ngợi khen và cảm tạ Cha, Cha là Đấng Toàn Năng đã dựng nên loài người với Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn.

Chúng con xin tạ ơn Cha vì Ơn Cứu Rỗi Cha ban cho đoàn con đáng thương của Cha.

Ôi lạy Cha, chúng con nài xin Cha cứu lấy những người đi theo ác thần và xin cho tâm hồn họ nhận biết Sự Thật về sự sống đời đời của họ. Amen.

CDCN 22: BẢO VỆ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI (Dành cho hàng giáo sĩ) (27-01-2012)

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, xin giữ con luôn kiên vững, và xin cho ngọn lửa tình yêu của con dành cho Chúa luôn ngời sáng trong mỗi giây phút trong ngày của con.

Xin đừng bao giờ để cho ngọn lửa tình yêu của con dành cho Chúa bị lập lòe hay tắt mất. Xin đừng bao giờ để con yếu đuối trong cơn cám dỗ.

Xin ban cho con Ân Sủng để con kiên vững trong ơn gọi, trong sự tận hiến và trung thành để gìn giữ Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền.

Con xin dâng lên Chúa lòng trung thành luôn mãi. Con nguyện chiến đấu trong đạo binh của Chúa, nhờ đó Giáo Hội Công Giáo một lần nữa sẽ Phục Sinh trong vinh quang để chào đón Chúa Giêsu dấu yêu, khi Chúa trở lại. Amen.

CDCN 23: Cầu cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô (28-01-2012)

Lạy Cha Hằng Hữu, nhân danh Con rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô và cậy nhờ sự đau đớn Người chịu để cứu thế gian khỏi tội lỗi, con cầu xin Cha che chở Vị Đại Diện Thánh của Cha, Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, vị Thủ lãnh Giáo Hội của Cha trên trần gian này để ngài giúp cứu các linh hồn con cái Cha, và tất cả các tôi tớ thánh thiện của Cha khỏi sự quấy nhiễu của Satan, và đội quân các thiên thần sa ngã đang rảo quanh thế giới cướp đi các linh hồn.

Lạy Cha, xin che chở vị đại diện của Cha, để con cái Cha được hướng dẫn trên con đường Sự Thật hướng về Thiên Đàng Mới trên Trái Đất. Amen.

CDCN 24: Xin Ơn Toàn Xá (31-01-2012)

(Dành cho người Công Giáo và người không Công Giáo – Người Công Giáo vẫn phải lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa thường xuyên như Chúa Giêsu truyền dạy)

“…Các con phải đọc kinh này trong 7 ngày liên tiếp và sẽ được ban Ơn Toàn Xá và quyền năng của Chúa Thánh Thần…”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng thế gian. Chúa là ngọn lửa chạm đến mọi linh hồn. Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa thật vô bờ.

Chúng con không xứng đáng với Hy Tế Chúa đã thực hiện bằng cái chết của Chúa trên Thập Giá, nhưng chúng con biết rằng Tình Yêu của Chúa dành cho chúng con lớn lao hơn tình yêu của chúng con dành cho Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con Ơn khiêm nhường, để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con vững bước tiến lên và dẫn dắt đạo binh của Chúa rao giảng Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa, và chuẩn bị anh chị em chúng con cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa trên trái đất.

Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa.

Chúng con xin hiến dâng bản thân chúng con, những buồn phiền, khổ đau của chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cứu các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa, xin thương xót hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

CDCN 25: Xin ơn bảo vệ các thị nhân trên toàn thế giới (04-02-2012)

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, con nài xin Cha ban ơn che chở tất cả các sứ giả thánh thiện của Cha trên thế giới. Con cầu xin cho họ được bảo vệ khỏi sự thù ghét của tha nhân.

Con cầu xin cho Lời Rất Thánh của Cha được truyền bá nhanh chóng trên toàn thế giới. Xin bảo vệ các sứ giả của Cha khỏi bị vu khống, bách hại, lừa dối và mọi hình thức nguy hiểm khác.

Xin che chở gia đình họ và bảo bọc họ trong Thần Khí của Cha luôn mãi, để những Thông Điệp họ mang đến cho thế giới được đón nhận với lòng ăn năn và khiêm hạ. Amen.

CDCN 26: Cầu nguyện với Kinh Mân Côi để giúp cứu các quốc gia của các con (05-02-2012)

Mẹ Ma-ri-a mời gọi mọi người hãy đọc Kinh Mân Côi để cứu giúp cứu quốc gia của mình.

Lời nguyện trước khi đọc Kinh Mân Côi

Ôi Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Mẹ đã đoái thương hiện ra ở Fatima để mặc khải cho ba trẻ chăn chiên kho tàng của các Ân Sủng được ẩn giấu trong Kinh Mân Côi.

Xin truyền ban cho tâm hồn con một tình yêu chân thành của việc sùng kính này, để qua việc suy gẫm các Mầu Nhiệm Cứu Độ, được lập lại trong Kinh Mân Côi, thì con được dồi dào hoa quả nơi các mầu nhiệm ấy và đem lại bình an cho thế giới, sự hoán cải cho các tội nhân và cho Nước Nga, và các Ân Sủng mà con cầu xin Mẹ trong chuỗi kinh này. (Dâng ý chỉ cầu nguyện ở đây).

Con nguyện xin điều này để tôn vinh Thiên Chúa hơn, cho vinh quang của chính Mẹ, và vì điều thiện hảo cho hết thảy mọi linh hồn, đặc biệt là chính linh hồn con. Amen.

CDCN 27: Cầu cho hòa bình thế giới (06-02-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai chịu đau khổ vì chiến tranh tàn khốc.

Con cầu xin cho hòa bình được thấm nhuần vào những quốc gia khốn khổ này, những quốc gia mù lòa trước Sự Thật về sự Hiện Hữu của Chúa.

Xin che chở những quốc gia này bằng Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, để họ chấm dứt việc theo đuổi quyền lực trên những linh hồn vô tội.

Xin thương xót mọi quốc gia của Chúa, đang bất lực trong việc chống lại sự dữ tàn bạo trên toàn thể nhân loại. Amen.

CDCN 28: Xin ơn hiệp nhất của các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo (08-02-2012)

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, chúng con quỳ gối trước Nhan Cha để nài xin sự hiệp nhất của tất cả con cái Cha trong cuộc chiến đấu nhằm gìn giữ các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo trên trái đất.

Xin đừng để cho sự khác biệt chia rẽ chúng con trong thời gian bội giáo khủng khiếp trên thế giới này.

Trong tình yêu dành cho Cha yêu dấu, chúng con nài xin Cha ban cho chúng con ơn yêu thương nhau nhân Danh Con rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con.

Chúng con thờ lạy Cha. Chúng con yêu mến Cha. Chúng con hiệp nhất chiến đấu cho sức mạnh để gìn giữ các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo trên trái đất, trước những thử thách chúng con đối diện trong những năm sắp tới. Amen.

CDCN 29: Bảo vệ việc sống đức tin Kitô Giáo (12-02-2012)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con nài xin Chúa tuôn đổ Ơn Chúa Thánh Thần xuống trên tất cả con cái Chúa. Con nài xin Chúa tha thứ cho những ai mang sự thù ghét Chúa trong linh hồn.

Con cầu nguyện cho những người vô thần, để họ mở rộng tâm hồn chai đá mà đón nhận Lòng Thương Xót Vô Biên của Chúa. Xin cho con cái Thiên Chúa, vượt trên tất cả những bách hại, vẫn có thể thờ phượng Chúa cho đúng với nhân phẩm của mình.

Xin tuôn đổ Ân Sủng của Thần Khí Chúa trên tất cả con cái Chúa, để họ can đảm trỗi dậy và dẫn dắt đạo binh của Chúa vào trận chiến cuối cùng chống lại Satan, lũ quỷ của hắn và tất cả những linh hồn làm nô lệ cho những lời hứa giả dối của hắn. Amen.

CDCN 30: Cầu nguyện với Thiên Chúa Cha để giảm bớt khủng bố, ngăn chặn chiến tranh, nạn đói và việc bách hại tôn giáo (14-02-2012)

Lạy Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Thành Vũ Trụ, nhân danh Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha làm cho chúng con yêu mến Cha nhiều hơn.

Xin giúp chúng con can đảm, không sợ hãi và vững vàng khi đối mặt với nghịch cảnh. Xin đón nhận mọi hy sinh, đau khổ và thử thách của chúng con như của lễ trước Ngai Tòa Cha để cứu con cái Cha trên địa cầu này.

Xin làm cho những linh hồn tội lỗi ra mềm mại. Xin cho họ hiểu được Sự Thật về Tình Yêu của Cha, để họ được đoàn tụ với tất cả con cái Cha nơi Địa Đàng trên trái đất, mà Cha âu yếm dựng nên cho chúng con theo Thánh Ý Cha. Amen.

CDCN 31: Cầu xin để được ở trong vòng Bảo Vệ (16/02/2012)

Lạy Chúa Giêsu, con khẩn cầu Thần Khí Chúa ngự xuống trên các nhà lãnh đạo bị thúc đẩy bởi lòng ham muốn, tham lam, ham danh lợi và kiêu căng, để ngăn chặn việc bách hại những con cái vô tội của Chúa.

Xin Chúa đừng để nạn đói và chiến tranh tàn phá con cái Chúa và con cầu xin cho các nhà lãnh đạo Châu Âu mở lòng ra đón nhận Sự Thật về Tình Yêu của Chúa. Amen.

CDCN 32: Cầu nguyện để chấm dứt nạn phá thai ở Ái Nhĩ Lan (Ireland) (17-02-2012)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu cho con cái Mẹ ở Ái Nhĩ Lan để ngăn chặn việc phá thai tàn ác xảy ra trên chúng con.

Xin bảo vệ quốc gia thánh thiện này khỏi chìm đắm sâu hơn nữa vào sự tuyệt vọng, khỏi bóng tối bao phủ quê hương chúng con.

Xin giải thoát chúng con khỏi tên ác quỷ, kẻ muốn tiêu diệt con cái chưa được sinh ra của Mẹ.

Xin Mẹ chuyển cầu cho các nhà lãnh đạo có lòng can đảm lắng nghe những người yêu mến Thánh Tử của Mẹ, để họ tuân theo những Giáo Huấn của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CDCN 33: Cầu nguyện để đón nhận Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống (20-02-2012)

Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu.

Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời.

Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha dấu yêu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con.

Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi.

Con yêu mến Cha, lạy Cha yêu dấu.

Lạy Cha thân yêu, con xin an ủi Cha trong thời buổi này.

Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu rỗi cho hết thảy con cái Cha. Amen.

CDCN 34: Của lễ của con là việc chay tịnh dâng lên Chúa Giêsu (22-02-2012)

“…Các con có thể cứu được nhiều linh hồn bằng việc giữ chay chỉ một lần một tuần.

Điều này có thể tùy vào mong muốn của các con. Vấn đề quan trọng là các con hãy dâng ngày này để cầu cho các linh hồn.

Hãy dùng thời gian này để giúp Cha trong trận chiến dành lấy các linh hồn.

Hãy suy niệm về cuộc sống của Cha trên trần thế này và ân huệ mà Cha đã tặng ban, qua cái chết của Cha trên thập giá, để đem lại cho tất cả con cái Cha sự sống đời đời.

Những tuần lễ Mùa Chay này phải được sử dụng để chuẩn bị linh hồn của các con và linh hồn của anh chị em các con.

Hãy chuẩn bị cho Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh bằng cách đọc Chiến dịch Cầu Nguyện số 34 này.”

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con noi gương Đời Sống Hy Sinh của Chúa, bằng cách thức hy sinh bé nhỏ của con để cứu nhân loại.

Xin cho con được dâng lên Chúa của lễ là việc chay tịnh của con trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho tất cả nhân loại, nhờ đó họ có thể bước vào Cổng Địa Đàng Mới trên Trái Đất.

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa sự hy sinh của con với tình yêu và niềm vui trong lòng.

Qua việc hy sinh này và để thể hiện tình yêu của con dành cho Chúa, con nài xin Chúa ban ơn cứu rỗi cho những linh hồn không sống trong tình trạng Ân Sủng. Amen.

CDCN 35: Cầu cho các linh hồn được vào Thiên Đàng (01-03-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con để con giúp Chúa cứu những người còn sót lại, những con cái Chúa trên trái đất. Nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, con cầu xin Chúa cứu các linh hồn khỏi tà khí của bóng tối.

Xin Chúa đón nhận những thử thách, hy sinh và đau buồn của con trong đời sống, để cứu các linh hồn khỏi lửa Hỏa Ngục.

Xin tuôn đổ trên con Ân Sủng, để dâng lên Chúa những đau thương với tình yêu và niềm vui trong tâm hồn, nhờ đó tất cả chúng con hiệp nhất nên một, trong Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, và sống với Chúa như một gia đình thánh thiện trên Thiên Đàng. Amen.

CDCN 36: Xin giúp con tôn vinh Thiên Chúa Duy Nhất Chân Thật (07-03-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vì con lầm lạc và bối rối. Con không biết Sự Thật về sự sống đời sau.

Xin tha thứ cho con khi con xúc phạm đến Chúa bằng việc thờ ngẫu tượng.

Xin cứu con, giúp con sáng suốt nhận ra Sự Thật, và cứu con khỏi bóng tối nơi linh hồn con. Xin dẫn con vào Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

CDCN 37: Cầu cho sự hiệp nhất của con cái Chúa (14-03-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất tất cả những môn đệ yêu dấu trong Tình Yêu Chúa, để chúng con có thể truyền bá trên toàn thế giới Sự Thật về Lời Hứa Cứu Rỗi Đời Đời của Chúa.

Chúng con cầu nguyện cho những linh hồn nguội lạnh, sợ dâng tâm trí, thân xác và linh hồn cho Chúa, để họ từ bỏ lòng kiêu ngạo, và mở lòng ra đón nhận Tình Yêu của Chúa, và trở nên thành viên trong gia đình thánh của Chúa trên trái đất.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đón nhận những linh hồn lầm lạc, và để cho tình yêu của chúng con trở nên như những người anh chị em của họ, nâng họ lên từ nơi khốn cùng, và đem họ đi với chúng con vào Cung Lòng, Tình Yêu và Ánh Sáng của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúng con xin đặt trọn niềm tin, cậy, mến trong Đôi Bàn Tay Chí Thánh của Chúa.

Chúng con nài xin Chúa gia tăng lòng sùng kính của chúng con để chúng con có thể cứu giúp thêm nhiều linh hồn. Amen.

CDCN 38: Cầu cho Giáo Hội Công Giáo (20-03-2012)

Lạy Mẹ Cứu Rỗi Đầy Ơn Phúc, xin cầu bầu cho Giáo Hội Công Giáo trong những thời điểm khó khăn, và cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI yêu quý của chúng con, để xoa dịu nỗi đau khổ của ngài.

Chúng con cầu xin Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở các vị đã được thánh hiến bằng áo choàng thánh thiêng của Mẹ để họ thêm mạnh mẽ, trung thành và dũng cảm trong những thử thách mà họ phải đương đầu.

Xin cầu cho họ biết chăm sóc đàn chiên của họ, dựa theo Giáo Lý Chân Chính của Giáo Hội Công Giáo.

Lạy Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, xin ban cho chúng con là Giáo Hội còn sót lại của Mẹ trên trái đất này, ơn lãnh đạo, để chúng con có thể dẫn dắt các linh hồn hướng tới Vương Quốc của Con Mẹ.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin gìn giữ những người bước theo Con Mẹ tránh xa tên lừa dối để bảo vệ linh hồn họ, nhờ đó họ xứng đáng tiến vào Cổng Địa Đàng Mới trên trái đất. Amen.

CDCN 39: Xin ơn trợ giúp để chuẩn bị các linh hồn cho Thiên Đàng Mới (21-03-2012)

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế rất dấu yêu, xin che chở con trong Thần Khí Chúa, để con có thể nói với uy quyền Lời Chí Thánh của Chúa, hầu chuẩn bị tất cả con cái Chúa cho Cuộc Quang Lâm của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho con tất cả những Ân Sủng con cần, để con đến được với mọi niềm tin, mọi tôn giáo và mọi dân tộc ở bất cứ nơi nào con đến.

Xin giúp con nói bằng Miệng Lưỡi của Chúa, xoa dịu nỗi đau của những linh hồn đáng thương bằng Đôi Môi của Chúa, và yêu thương tất cả mọi linh hồn bằng Tình Yêu Thiên Tính của Chúa, vốn tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cứu các linh hồn gần gũi với Thánh Tâm Chúa, và cho phép con an ủi Chúa, khi các linh hồn lầm lạc tiếp tục khước từ Lòng Thương Xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là hư không nếu không có Chúa, nhưng với sự trợ giúp bao la của Chúa, con sẽ chiến đấu nhân Danh Chúa để giúp cứu rỗi cả nhân loại. Amen.

CDCN 40: CẦU CHO HÀNG GIÁO SĨ CHUẨN BỊ CÁC LINH HỒN CHO CUỘC QUANG LÂM(24-03-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là một tôi tớ hèn mọn và cần Chúa dẫn dắt, để con có thể chuẩn bị các linh hồn cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa.

Xin giúp con hoán cải các linh hồn và chuẩn bị họ theo như Thánh Ý Chúa, để họ xứng đáng bước vào Trời Mới Đất Mới, nơi mà Chúa đã hứa ban cho tất cả nhân loại, qua cái chết của Chúa trên Thập Giá.

Xin ban cho con những Ân Sủng cần thiết, để con có thể loan truyền Lời Chúa cho những linh hồn khao khát, và để con không bao giờ nao núng trong bổn phận đối với Chúa Giêsu dấu yêu, Đấng mà con nguyện trung thành qua lời khấn thánh hiến. Amen.

CDCN 41: Cầu cho các linh hồn vô tín (25-03-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp những con cái đáng thương, những kẻ mù lòa trước Lời Hứa Cứu Rỗi của Chúa.

Nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh đau khổ con chịu, xin Chúa mở mắt những người không có đức tin, để họ nhìn thấy Tình Yêu dịu dàng của Chúa, và chạy vào Vòng Tay Thánh của Chúa để được che chở vỗ về.

Xin giúp họ nhận ra Sự Thật và xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của họ, để họ được cứu rỗi và là những người đầu tiên được bước vào Cổng Địa Đàng Mới.

Con xin cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương này, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, và xin Chúa thương tha thứ tất cả tội lỗi của họ. Amen.

CDCN 42: Lời cầu nguyện trong lúc chay tịnh để ngăn chặn Hệ Thống Tiền Tệ Một Thế Giới (27-03-2012)

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, con xin dâng lên Cha của lễ là việc chay tịnh này, để xin Cha ngăn chặn kìm kẹp của sự dữ trên thế giới, đang được dàn dựng để làm cho đất nước chúng con phải chết đói, ngay cả đói Bánh Trường Sinh.

Xin nhận của lễ con dâng và nhận lời cầu nguyện của con cho những quốc gia khác nữa, để ngăn ngừa họ khỏi nỗi thống khổ do tên Phản Kitô sắp đặt.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi sự dữ và xin bảo vệ đức tin của chúng con, để chúng con có thể tôn vinh Cha với sự tự do mà chúng con cần, để yêu mến và tôn thờ Cha đời đời chẳng cùng. Amen.

CDCN 43: Cứu các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo (03-04-2012)

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, nhân danh Con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, và tưởng nhớ cái chết của Người trên Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội, con nài xin Cha cứu lấy linh hồn những người không thể tự cứu chính mình, và cả những kẻ có thể chết trong tội trọng trong Cuộc Cảnh Báo.

Nhờ cuộc khổ nạn của Con yêu dấu Cha, con nài xin Cha tha thứ cho những người không thể tìm kiếm Ơn Cứu Rỗi, vì họ không có đủ thì giờ cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, Con Cha, giải thoát họ khỏi tội lỗi. Amen.

CDCN 44: Tăng cường đức tin chống lại tiên tri giả (12-04-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh, để con chú tâm vào những Giáo Huấn của Chúa, và để rao giảng Lời Chí Thánh của Chúa.

Xin đừng bao giờ để con bị cám dỗ sùng bái tiên tri giả, kẻ sẽ tìm cách thể hiện giống như Chúa.

Xin giữ gìn tình yêu của con dành cho Chúa luôn vững vàng.

Xin ban cho con Ơn Phân Định, để con không bao giờ chối bỏ Sự Thật trong Kinh Thánh, dù cho bao nhiêu dối trá đang được bày ra, để dụ dỗ con quay lưng lại với Lời Đích Thực của Chúa. Amen.

CDCN 45: Cầu nguyện để chiến thắng những tư tưởng tiêu cực (17-04-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ biết rất ít về Chúa, nhưng xin giúp con mở lòng ra để Chúa ngự vào; xin Chúa chữa lành, an ủi và tuôn đổ Bình An của Chúa vào linh hồn con.

Xin giúp con sống vui tươi, để chiến thắng mọi tư tưởng tiêu cực, và học cho biết cách sống để làm vui lòng Chúa, nhờ đó con có thể tiến vào Địa Đàng Mới của Chúa, nơi mà con được sống trong tình yêu thương, sung sướng và hạnh phúc với Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

CDCN 46: Xin giải thoát con khỏi xiềng xích Satan (20-04-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con đang bị lầm lạc. Con rất bối rối và như một tù nhân bị vướng mắc vào lưới mà không thể thoát ra được.

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đến để trợ giúp, và giải thoát con khỏi xiềng xích của Satan và bầy tôi của hắn.

Xin giúp con vì con đang lầm lạc.

Con cần Tình Yêu của Chúa thêm sức cho con, để tin và phó thác nơi Chúa, nhờ đó con được cứu khỏi sự dữ và được tỏ cho thấy Ánh Sáng, để con tìm được bình an, tình yêu và hạnh phúc. Amen.

CDCN 47: Khơi lên tình mến với Chúa Giêsu (22-04-2012)

Lạy Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi cho toàn thế giới, xin cầu cho tình yêu của con dành cho Chúa Giêsu được bừng cháy trở lại.

Xin giúp con cảm nhận được Ngọn Lửa Tình Yêu của Người, để con đựơc Tình Yêu Người đong đầy linh hồn con.

Xin giúp con yêu mến Chúa Giêsu hơn. Xin cầu cho đức tin, tình yêu và lòng sốt mến của con dành cho Chúa trở nên mạnh mẽ hơn.

Xin xua tan mọi nghi ngờ hành hạ con, và xin giúp con thấy rõ Ánh Sáng Thiên Tính của Sự Thật, được tỏa ra từ Con yêu dấu của Mẹ, là Đấng Cứu Độ nhân loại. Amen.

CDCN 48: Cầu xin Ân Sủng để rao giảng về Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô (22-04-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Ân Sủng để rao giảng Lời Chí Thánh của Chúa cho toàn thể nhân loại, để nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Xin tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn con, tôi tớ thấp hèn của Chúa, để Lời Chúa được lắng nghe và đón nhận, nhất là bởi những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Xin giúp con luôn tôn vinh Thánh Ý Chúa và không bao giờ khinh miệt hoặc lên án những ai khước từ Bàn Tay Thương Xót của Chúa. Amen.

CDCN 49: LỜI HỨA TRUNG THÀNH CỦA HÀNG GIÁO SĨ (24-04-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con là tôi tớ hèn mọn của Chúa, con nguyện dâng Chúa tình yêu và lòng trung thành của con.

Xin Chúa ban cho con dấu chỉ về Lời Mời Gọi của Chúa.

Xin giúp con hiểu và làm chứng cho Lời Hứa của Chúa.

Xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên con, để con không bị lừa dối bởi những ai tuyên xưng rằng họ đến nhân Danh Chúa nhưng không nói Sự Thật.

Xin chỉ cho con Sự Thật.

Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Chúa, để con thi hành Thánh Ý Chúa.

Xin Chúa chỉ dẫn con giúp Chúa cứu rỗi nhân loại trong khiêm nhường. Amen.

CDCN 50: Xin Chúa Giêsu giúp con nhận biết Chúa (30-04-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận biết Chúa.

Xin tha thứ cho con vì từ trước đến giờ con không thưa chuyện với Chúa.

Xin giúp con có được bình an trong cuộc sống và được tỏ cho thấy Sự Thật về Sự Sống Đời Đời.

Xin xoa dịu tâm hồn con. Xin xoa dịu những lo lắng của con. Xin ban cho con bình an. Giờ đây xin mở lòng con ra để Chúa có thể đong đầy linh hồn con Tình Yêu của Chúa. Amen.

CDCN 51: Xin Ơn Chúa Thánh Thần (04-05-2012)

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Khôn Ngoan và Thông Hiểu trên tâm hồn khiêm hạ của con.

Xin tuôn đổ trên con Ánh Sáng của Sự Thật, để con nhận ra Sự Thật của Chúa, giữa những dối trá đang lan tràn bởi Satan và những thiên thần sa ngã của hắn.

Xin giúp con cầm lấy ngọn đuốc sáng, và lan tỏa Ngọn Lửa của Ơn Thông Hiểu, cho tất cả những ai con gặp trong Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CDCN 52: Cầu nguyện với Thiên Chúa Cha (08-05-2012)

Lạy Cha rất dấu yêu, nhân danh Con Một yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, và để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Người trên Thập Giá, con kêu cầu cùng Cha.

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, Đấng Tạo Tác địa cầu cùng hết thảy mọi sự, xin gìn giữ Ơn Cứu Rỗi của chúng con trong Đôi Tay Chí Thánh của Cha.

Xin che chở hết thảy con cái Cha, gồm những ai chưa nhận biết Cha và những ai tin nhận Cha nhưng còn đang lạc bước.

Xin tha tội cho chúng con và xin cứu chúng con khỏi sự bách hại của Satan và đội quân của hắn.

Xin đón nhận chúng con vào trong Vòng Tay Cha, và ban cho chúng con niềm hy vọng, để nhận biết con đường Sự Thật. Amen.

CDCN 53: Cầu cho Giáo Hội Công Giáo (10-05-2012)

Lạy Thiên Chúa là Cha, nhân danh Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha ban sức mạnh và những Ân Sủng, để giúp các linh mục đứng vững trong cuộc bách hại mà họ phải trải qua.

Xin giúp họ tuân theo Sự Thật về Giáo Huấn của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, và đừng bao giờ từ chối, làm suy yếu hoặc đưa ra những sai lệch về sự Hiện Hữu của Bí Tích Thánh Thể. Amen.

CDCN 54: Cầu nguyện với Chúa Cha để giảm bớt ảnh hưởng của Thế Chiến Thứ 3 (16-05-2012)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, nhân danh Con Rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu khổ hình vì tội lỗi nhân loại, xin cứu giúp chúng con trong thời kỳ nguy khốn mà chúng con phải đương đầu.

Xin giúp chúng con sống sót qua cuộc bách hại, được sắp đặt bởi những kẻ thống trị tham lam và những kẻ muốn phá hủy Hội Thánh và tiêu diệt con cái Cha.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con nài xin Cha ban lương thực cho gia đình chúng con, và xin cứu mạng sống của những ai bị ép buộc tham gia chiến tranh chống lại lương tri của họ.

Thân lạy Cha, chúng con yêu mến Cha. Chúng con nài xin Cha trợ giúp chúng con khi chúng con cần.

Xin cứu chúng con khỏi sự kìm kẹp của tên Phản Kitô.

Xin giúp chúng con thoát khỏi con dấu của hắn, dấu của con thú, bằng cách từ chối nó.

Xin giúp những người yêu mến Cha luôn trung thành với Lời Chí Thánh của Cha, để Cha có thể ban Ân Sủng xuống trên chúng con, hầu thể xác và linh hồn chúng con được sống. Amen.

CDCN 55: Chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo (21-05-2012)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin mở cửa tâm hồn của tất cả con cái Chúa, để họ đón nhận Ân Huệ Lòng Thương Xót Vô Bờ của Chúa.

Xin giúp họ đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa với tình yêu và lòng biết ơn.

Xin giúp họ trở nên khiêm nhường trước nhan Chúa và xin tha thứ cho những tội lỗi của họ, để họ trở thành phần tử trong Vương Quốc Vinh Hiển của Chúa. Amen.

CDCN 56: CÁC LINH MỤC XIN ƠN GÌN GIỮ BÍ TÍCH THÁNH THỂ (26-05-2012)

Thân lạy Cha, nhân danh Con rất yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến tế chính mình chịu chết trên Thập Giá cho nhân loại chúng con, xin giúp con trung thành với Sự Thật.

Xin che chở con trong Máu Rất Châu Báu của Con Cha, và xin ban cho con những Ân Sủng, để tiếp tục phụng sự Cha trong tin yêu, phó thác và kiên vững trong suốt cuộc đời linh mục của con.

Xin Cha đừng để con nhìn nhận sai về ý nghĩa đích thực của Hy Tế trong Thánh Lễ, hoặc làm sai trong việc ban Thánh Thể cho con cái Cha.

Xin ban cho con sức mạnh để thay mặt Cha chăn dắt đoàn chiên của Cha, nhờ đó họ được nuôi dưỡng bằng Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Amen.

CDCN 57: XIN CHÚA GIÊSU GIÚP CON LẮNG NGHE LỜI CHÚA (28-05-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin mở tai con để lắng nghe Tiếng Chúa.

Xin mở tâm hồn con để đón nhận Lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa.

Giờ đây xin đong đầy tâm hồn con Thần Khí Chúa để con nhận ra Ngài.

Con xin dâng lên Chúa lòng trung thành khiêm hạ để thực thi Ý Chúa.

Xin giúp con nhận ra Sự Thật để trỗi dậy, đáp lại và tuân theo Tiếng Chúa, nhờ đó con có thể giúp Chúa cứu rỗi linh hồn của toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, Thánh Ý Chúa là mệnh lệnh cho con.

Xin cho con can đảm để được Chúa dẫn dắt, nhờ đó con có thể mặc lấy áo giáp cần thiết mà dẫn đưa Hội Thánh Chúa hướng về Vương Quốc Mới của Chúa. Amen.

CDCN 58: Cầu cho sự hoán cải (31-05-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa đón nhận tất cả con cái Chúa, và che chở họ bằng Máu Châu Báu Chúa.

Xin cho từng giọt Máu Chúa che chở mọi linh hồn để bảo vệ họ khỏi ác thần.

Xin mở lòng hết thảy mọi người, đặc biệt là những linh hồn chai đá, và những người nhận biết Chúa nhưng còn hằn sâu tội kiêu ngạo, để họ biết hạ mình thống hối mà khẩn cầu cho Ánh Sáng Tình Yêu Chúa ngập tràn linh hồn họ.

Xin cho họ hiểu được Sự Thật, để Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ trên họ, nhờ đó họ được che chở bằng những Tia Sáng của Lòng Thương Xót Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải tất cả các linh hồn bằng những Ân Sủng mà giờ đây con kêu cầu Chúa (nêu ý cầu nguyện cá nhân).

Con nài xin Lòng Thương Xót Chúa và dâng lên Chúa của lễ là một ngày chay tịnh hàng tuần để đền bù mọi tội lỗi. Amen.

CDCN 59: Nguyện trung thành với Thánh Ý Chúa Cha (13-06-2012)

Lạy Thiên Chúa Tối Cao là Cha chúng con ở trên trời, con nguyện trung thành cùng Cha để tôn vinh và phục tùng Cha trong mọi sự hợp với Thánh Ý Cha đã định trên trái đất.

Cậy nhờ Máu Châu Báu của Con Một yêu dấu Cha, Đấng Cứu Thế đích thực, con xin hiến dâng tâm trí, thân xác và linh hồn con, vì hết thảy mọi linh hồn, để chúng con được hiệp nhất nên một trong Nước Cha trị đến, hầu Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.

CDCN 60: Cầu cho sự hoán cải của gia đình trong Cuộc Cảnh Báo (14-06-2012)

“…Hãy trợ giúp những ai không chịu lắng nghe bằng việc đọc Kinh Lòng Thương Xót mỗi ngày. Các con hãy dâng sự hy sinh của các con cho Ta, Chúa Giêsu của các con, để đền tội cho gia đình các con.

Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót của Ta cho những ai biết nhận ra tình trạng linh hồn đầy tội lỗi của họ khi tội của họ được phơi bày ra trong Cuộc Cảnh Báo. Chỉ có những ai thực lòng khiêm nhường và có tâm hồn trong trắng mới được ơn tha thứ…”

Ôi Chúa Giêsu Dịu Ngọt, con nài xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn trong gia đình con (kể tên ra đây). Con xin dâng lên Chúa những đau khổ, thử thách và lời cầu nguyện để cứu linh hồn họ khỏi tà khí của bóng tối.

Xin đừng để cho một người nào trong số họ, con cái Chúa, khước từ Chúa hay khước từ Bàn Tay Thương Xót của Chúa.

Xin mở rộng tâm hồn họ để kết hiệp với Thánh Tâm Chúa, nhờ đó họ tìm được ơn tha thứ nhằm cứu họ khỏi lửa Hoả Ngục.

Xin ban cho họ cơ hội sửa đổi, để đón nhận ơn hoán cải dưới Tia Sáng của Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

CDCN 61: Xin ngăn chặn việc kiểm soát của Tổ Chức Toàn Cầu (17-06-2012)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha, con nài xin Cha bảo vệ chúng con là con cái Cha, thoát khỏi khổ hình Thập Giá do tên Phản Kitô và bè lũ của hắn sắp đặt hòng hủy diệt con cái Cha.

Xin ban cho chúng con những Ân Sủng để từ chối dấu của con thú. Xin ban cho chúng con ơn trợ giúp để chúng con chống lại sự dữ đang lan tràn trên toàn thế giới bởi những kẻ theo đường lối của Satan.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con tha thiết nài xin Cha bảo vệ tất cả con cái Cha trong thời buổi đáng sợ này, và làm cho chúng con luôn mạnh mẽ để đứng lên và rao giảng Lời Chí Thánh của Cha. Amen.

CDCN 62: Lời cầu dành cho các tội nhân lầm lạc và không nơi nương tựa (21-06-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vì con là một kẻ tội lỗi, lầm lạc, bất lực và chìm trong bóng tối.

Con yếu đuối và thiếu can đảm để tìm kiếm Chúa.

Giờ đây xin ban cho con sức mạnh để kêu cầu Chúa và để thoát khỏi sự tối tăm trong tâm hồn con.

Lạy Chúa Giêsu, xin đem con vào trong Ánh Sáng của Chúa.

Xin tha thứ cho con.

Xin giúp con một lần nữa trở nên nguyên tuyền và dẫn con vào Tình Yêu, Bình An và sự sống vĩnh cửu của Chúa.

Con hoàn toàn tín thác vào Chúa, xin Chúa đón nhận tâm trí, thân xác và linh hồn con, vì con quy phục Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

CDCN 63: Xin gìn giữ con trong cuộc hành trình này (29-06-2012)

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, con nài xin Mẹ chuyển cầu để con được ban Lương Thực Sự Sống nhằm gìn giữ con trong chuyến lữ hành này, hầu giúp Chúa cứu rỗi tất cả con cái Chúa.

Xin cứu giúp tất cả những ai đang bị lừa dối bởi các tà thần và ngẫu tượng, để họ hiểu được Sự Thật về cái chết của Con Mẹ trên Thập Giá, nhằm cứu vớt từng người một trong các con cái Chúa, và mang lại cho mỗi người Sự Sống Đời Đời. Amen.

CDCN 64: Xin cứu rỗi anh chị em con (04-07-2012)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế rất dấu yêu, xin nhận của lễ hy sinh và lời cầu nguyện của con để cứu anh chị em con thoát khỏi ngục tù bóng tối đang giam hãm họ.

Xin cho phép con giúp Chúa cứu rỗi linh hồn họ.

Con nài xin Chúa tha thứ tội lỗi, và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn họ, để họ chạy vào trong Vòng Tay Chúa, là nơi nương náu họ đang hết sức cần đến, kẻo phải hư mất đời đời.

Con xin dâng lên Chúa của lễ là sự đầu phục trong tâm tình khiêm hạ tạ ơn để cầu xin cho linh hồn của họ. Amen.

CDCN 65: Cầu xin cho những người mắc tội trọng (09-07-2012)

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại, cậy nhờ Lòng Thương Xót Chúa, con nài xin lòng nhân từ của Chúa cho hết thảy những linh hồn đáng thương chìm đắm trong tội lỗi, là những người có thể chết trong Cuộc Cảnh Báo.

Xin tha thứ tội lỗi của họ và để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa, con nài xin Chúa ban cho con đặc ân là được đền bù tội lỗi của họ.

Con xin dâng Chúa tâm trí, thân xác và linh hồn con như một của lễ thống hối để cứu giúp linh hồn họ, và mang lại cho họ sự sống đời đời. Amen.

CDCN 66: XIN GIÚP CON LUÔN TRUNG THÀNH VỚI LỜI CHÍ THÁNH CỦA CHÚA (Dành cho hàng giáo sĩ) (16-07-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn giữ vững lòng trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa.

Xin cho con sức mạnh để giương cao Sự Thật về Giáo Hội Chúa khi đối mặt với nghịch cảnh.

Xin tuôn đổ trên con Ân Sủng, để cử hành các Bí Tích Thánh Thiêng theo cách thức Chúa đã dạy chúng con.

Xin giúp con nuôi dưỡng Hội Thánh Chúa bằng Bánh Sự Sống và giữ lòng trung thành với Chúa ngay cả khi con bị ngăn cấm làm như vậy.

Xin giải thoát con khỏi xiềng xích của sự lừa dối mà con phải đối mặt, để rao giảng Lời Chân Thật của Chúa.

Giờ đây xin che chở hết thảy các tôi tớ được thánh hiến bằng Máu Châu Báu Chúa, để chúng con một lòng can đảm, trung thành và kiên vững trong bổn phận của chúng con đối với Chúa, Đấng Cứu Thế Yêu Dấu của chúng con, Chúa Giêsu Kitô. Amen.

CDCN 67: Xin gìn giữ con cái của con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối (17-07-2012)

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, con nài xin Chúa gìn giữ con cái con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối.

Con xin hiến dâng những đứa con (xin nêu tên) cho Thánh Tâm Chúa và cầu xin, nhờ sự che chở của Máu Châu Báu Chúa, xin Chúa soi sáng linh hồn chúng và mang vào vòng tay yêu thương của Chúa cách an toàn, để chúng được bảo vệ khỏi mọi nguy hại.

Con cầu xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm, để chúng được tẩy sạch mọi tội lỗi. Amen.

CDCN 68: Xin bảo vệ chúng con khỏi sự ảnh hưởng của Satan (23-07-2012)

Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở con bằng Áo Choàng Rất Thánh của Mẹ, và bảo vệ gia đình con khỏi ảnh hưởng của Satan và những thiên thần sa ngã của hắn.

Xin giúp con luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Con yêu dấu Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

Xin giúp con giữ vững được tình yêu con dành cho Người, và đừng bao giờ để con đi lạc khỏi Sự Thật về Giáo Huấn của Người, dù cho bao nhiêu cám dỗ bày ra trước mắt con. Amen.

CDCN 69: Cầu nguyện để đón nhận Thánh Ý Cha (26-07-2012)

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, con xin đón nhận Thánh Ý Cha.

Xin Cha giúp con cái Cha đón nhận Thánh Ý Cha.

Xin đừng để Satan ngăn cản con cái Cha thừa hưởng gia sản Cha ban.

Xin đừng bao giờ để chúng con bỏ cuộc trong cuộc chiến dành lấy quyền thừa hưởng Thiên Đàng của chúng con.

Xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con, mà trục xuất Satan và các thiên thần sa ngã của hắn.

Lạy Cha, con nài xin Cha thanh tẩy địa cầu với Lòng Thương Xót của Cha, và che chở chúng con trong Thần Khí của Cha.

Xin dẫn dắt chúng con hình thành đạo binh rất thánh của Cha, được ban đầy quyền lực để trục xuất con thú mãi mãi. Amen.

CDCN 70: Cầu cho hàng Giáo sĩ kiên vững và trung thành với Lời Chúa (30-07-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp các tôi tớ được thánh hiến của Chúa nhận thức được sự bội giáo trong Giáo Hội khi nó xảy ra.

Xin giúp các tôi tớ được thánh hiến của Chúa luôn kiên vững và trung thành với Lời Chúa.

Xin đừng bao giờ để những tham vọng trần thế làm lu mờ tình yêu tinh tuyền của họ dành cho Chúa.

Xin ban cho họ Ân Sủng để giữ được vẻ tinh tuyền và khiêm nhường trước nhan Chúa, và để tôn vinh sự Hiện Diện Cực Thánh của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

Xin trợ giúp và dẫn dắt hết thảy tôi tớ được thánh hiến của Chúa, những người có thể trở nên nguội lạnh trong tình yêu dành cho Chúa, và xin Chúa lại thắp lên Ngọn Lửa của Chúa Thánh Thần trong linh hồn họ.

Xin Chúa giúp họ nhận ra được những cám dỗ bày ra trước mắt họ nhằm làm cho họ bối rối băn khoăn. Xin Chúa giúp họ luôn hiểu được Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin Chúa chúc lành cho họ và che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa, để gìn giữ họ an toàn khỏi mọi nguy hại.

Xin ban cho họ sức mạnh để chống lại cơn cám dỗ của Satan, khi họ bị quẫn trí bởi cơn cám dỗ mà chối bỏ sự tồn tại của tội lỗi. Amen.

CDCN 71: Xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại (31-07-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con cái Chúa khỏi tên Phản Kitô.

Xin bảo vệ chúng con khỏi các kế hoạch kiểm soát địa cầu.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại.

Xin bảo vệ những linh hồn đen tối khỏi tên Phản Kitô, để họ được cứu độ trong Ánh Mắt của Chúa.

Xin giúp chúng con trong cơn yếu đuối.

Xin củng cố tinh thần chúng con để trỗi dậy và dẫn dắt lẫn nhau, khi chúng con vững bước trong đạo binh của Chúa vào Cổng Địa Đàng.

Lạy Chúa Giêsu, con cần Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.

Con tôn vinh sự Hiện Diện của Chúa trên trái đất.

Con xin tránh xa bóng tối.

Con thờ lạy Chúa và con xin hiến dâng thân xác và linh hồn con để Chúa tỏ cho con biết Chân Lý về sự Hiện Diện của Chúa, nhờ đó con sẽ luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.

CDCN 72: Lời cầu nguyện của môn đệ Chúa (07-08-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con đã sẵn sàng để loan truyền Lời Chúa.

Xin ban cho con ơn can đảm, sức mạnh, và ơn thông hiểu để truyền đạt Sự Thật và để mang về cho Chúa thật nhiều linh hồn.

Xin đón nhận con vào nơi Thánh Tâm Chúa và che chở con bằng Máu Châu Báu Chúa để con được đong đầy những Ân Sủng, hầu loan truyền sự hoán cải vì Ơn Cứu Rỗi của tất cả con cái Chúa khắp mọi nơi trên thế giới mà không phân biệt tín ngưỡng của họ.

Con luôn tín thác vào Chúa. Môn đệ yêu dấu của Chúa. Amen.

CDCN 73: Cầu cho linh hồn các thanh thiếu niên (16-08-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cứu linh hồn những người trẻ tuổi trên khắp thế giới.

Nhờ Ân Sủng Chúa ban, xin giúp họ nhận ra Sự Thật về sự Hiện Hữu của Chúa.

Xin mang họ vào Thánh Tâm Chúa và giúp họ hiểu được Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa.

Xin cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục, và nhờ lời cầu nguyện của con, xin Chúa thương xót linh hồn họ. Amen.

CDCN 74: Xin ơn Phân định của Chúa Thánh Thần (22-08-2012)

Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin giúp con chuẩn bị linh hồn để đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Xin nắm tay con là đứa con thơ của Mẹ, và dẫn dắt con trên con đường hướng tới Ơn Phân Định, nhờ Quyền Năng Chúa Thánh Thần.

Xin mở lòng con và dạy con biết vâng phục trong tâm trí, thân xác và linh hồn.

Xin giữ con khỏi tội kiêu ngạo, xin cầu cho con được ơn tha thứ vì tất cả những tội lỗi trong quá khứ của con, để linh hồn con được nên trong trắng lành mạnh, xứng đáng đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Con xin cảm ơn Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, vì sự chuyển cầu của Mẹ và con đón chờ Ơn Chúa Thánh Thần mà con khao khát trong tình yêu và niềm vui. Amen.

CDCN 75: Xin dâng lên Chúa Giêsu yêu dấu nỗi thống khổ của con (04-09-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa nỗi đau thương thống khổ của con hợp cùng với Cơn Hấp Hối Chúa chịu trên đồi Canvê.

Con xin dâng lên Chúa từng sự ngược đãi và sỉ nhục con chịu để tôn vinh Triều Thiên Mão Gai của Chúa.

Con xin dâng lên Chúa những chỉ trích bất công con chịu, để tôn vinh sự nhục nhã Chúa chịu trước tòa Philatô.

Con xin dâng lên Chúa từng sự ngược đãi thân thể con chịu dưới bàn tay kẻ khác, để tôn vinh Chúa bị đánh đòn nơi Cột Đá.

Con xin dâng lên Chúa những tổn thương con chịu để tôn vinh sự tra tấn kinh hoàng Chúa chịu, khi Triều Thiên Mão Gai đâm thủng Mắt Chúa.

Xin cho mỗi khi con noi gương Chúa, loan truyền Giáo Huấn của Chúa, chịu sỉ nhục vì Danh Chúa là khi con giúp Chúa trên đường lên đồi Canvê.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tránh khỏi tội kiêu ngạo, đừng để con ngại ngùng khi tuyên xưng rằng con yêu mến Chúa. Rồi khi tất cả dường như là vô vọng trong đời, thì lạy Chúa Giêsu, xin giúp con can đảm khi nhớ lại rằng, Chúa đã vui lòng Hiến Mình chịu đóng đinh tàn nhẫn và ghê rợn biết bao.

Xin giúp con công khai tuyên xưng đức tin như một Kitô hữu chân chính, một chiến sĩ thật sự trong Đạo Binh của Chúa với lòng khiêm nhường và thống hối để tưởng nhớ Hiến Tế Chúa đã thực hiện vì con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn dắt con và chỉ cho con biết nỗi đau thương con chịu có thể lôi kéo tha nhân gia nhập Đạo Binh của Chúa, Đạo Binh của những linh hồn cùng yêu mến Chúa.

Xin giúp con đón nhận đau khổ và dâng lên Chúa như một của lễ, để cứu các linh hồn trong trận chiến cuối cùng, trận chiến chống lại sự tàn bạo của tên ác quỷ. Amen.

CDCN 76: Lời cầu nguyện dành cho người vô thần (10-09-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đón nhận Tình Yêu của Chúa đang được tỏ bày cho con.

Xin Chúa mở mắt, mở trí, mở lòng, mở linh hồn con để con được cứu.

Xin giúp con tin bằng cách tuôn đổ Tình Yêu của Chúa vào linh hồn con.

Xin gìn giữ và cứu con khỏi nỗi nghi ngờ hành hạ con. Amen.

CDCN 77: Cầu cho Vương Quốc Anh (17-09-2012)

Lạy Thiên Chúa là Cha trên trời, Đấng dựng nên nhân loại, xin lắng nghe lời con cầu nguyện. Con nài xin Cha cứu lấy Vương Quốc Anh khỏi các móng vuốt sự dữ và chế độ độc tài.

Con cầu xin Cha hiệp nhất tất cả chúng con, tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng và sắc tộc nên một gia đình trong Ánh Mắt Cha.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để hiệp nhất chống lại bất cứ lề luật nào loại bỏ Giáo Huấn của Cha.

Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để không bao giờ từ bỏ Cha, và để cứu giúp tất cả con cái Cha bằng lời cầu nguyện của chúng con.

Xin Cha hiệp nhất tất cả anh chị em chúng con để tôn vinh lời hứa của Cha, là mang lại cho chúng con sự sống vĩnh cửu và bước vào Thiên Đàng của Cha. Amen.

CDCN 78: Xin cứu con khỏi mọi sự dữ (25-09-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi quyền lực của Satan. Xin đón nhận con vào nơi Thánh Tâm Chúa vì con trót trao tất cả lòng trung thành cho hắn và cho những đường lối độc ác của hắn.

Con xin dâng lên ý riêng của con và đến quỳ trước Nhan Chúa với một tấm lòng khiêm nhường, thống hối.

Con xin phó dâng đời con trong Vòng Tay Chí Thánh của Chúa. Xin cứu con khỏi sự dữ. Xin giải thoát và đón nhận con vào nơi nương náu an toàn trong sự bảo vệ của Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

CDCN 79: Cầu cho hai tỷ linh hồn hư mất (27-09-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên những linh hồn hư mất.

Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ khước từ Chúa, xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện và hy sinh của con, để qua Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa có thể tuôn đổ trên họ những Ân Sủng mà họ cần để thánh hóa linh hồn họ.

Con nài xin Chúa ban cho linh hồn họ ân huệ của lòng nhân từ.

Con cầu xin Chúa mở lòng họ ra để họ chạy đến cùng Chúa và xin Chúa tuôn đổ Thần Khí Chúa trên họ, để họ có thể đón nhận Sự Thật về Tình Yêu Chúa và sống với Chúa cùng tất cả mọi người trong gia đình Chúa luôn mãi. Amen.

CDCN 80: Cầu cho linh hồn của những ai phạm tội giết người (14-10-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin lòng Thương Xót Chúa cho những ai phạm tội giết người.

Con nài xin lòng nhân từ của Chúa cho những ai đang mắc tội trọng. Con xin dâng Chúa những đau đớn, thống khổ của con, để Chúa rộng lòng tha thứ tội lỗi của họ.

Con cầu xin Chúa che chở tất cả những ai có ý định xấu xa trong tâm hồn họ bằng Máu Châu Báu Chúa, để họ được tẩy sạch tội lỗi của họ. Amen.

CDCN 81: Xin Ơn trong Bí Tích Thánh Thể (19-10-2012)

Ôi Bánh Bởi Trời, xin nuôi dưỡng thân xác con được dư đầy. Xin tuôn đổ trên tâm hồn con Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa Giêsu Kitô.

Xin ban cho con những Ân Sủng để thực thi Thánh Ý Thiên Chúa.

Xin tuôn đổ trên con sự bình an và thanh thản bởi sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa. Xin đừng bao giờ để con hoài nghi sự Hiện Diện của Chúa.

Xin giúp con đón nhận Chúa bằng cả thân xác và linh hồn; và nhờ Thánh Thể cùng các Ân Sủng được ban xuống trên con, xin giúp con tuyên xưng Vinh Quang của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Xin thanh tẩy linh hồn con. Xin cởi mở tâm hồn con và thánh hóa con, khi con đón nhận Tặng Ân cao trọng của Bí Tích Thánh Thể.

Xin ban cho con những Ân Sủng và Đặc Ân mà Thánh Thể ban xuống trên tất cả con cái Thiên Chúa và ơn miễn trừ khỏi lửa Luyện Ngục. Amen.

CDCN 82: Cầu cho sự Chiến thắng của Giáo Hội còn sót lại (25-10-2012)

Lạy Chúa Giêsu là Vua và là Đấng Cứu Độ nhân loại, chúng con nguyện dâng Chúa danh dự, lòng trung thành và những việc làm của chúng con, để tuyên xưng Vinh Quang của Chúa cho hết thảy mọi linh hồn.

Xin giúp chúng con có được sức mạnh và lòng trông cậy, để luôn đứng lên rao giảng Sự Thật. Xin đừng để chúng con do dự hoặc trì hoãn vững bước hướng đến chiến thắng, trong kế hoạch của chúng con nhằm cứu lấy các linh hồn.

Chúng con nguyện đầu phục bằng tất cả tâm hồn và mọi sự thuộc về chúng con, để chúng con thoát khỏi những trở ngại khi chúng con tiếp tục con đường chông gai hướng tới Cổng Địa Đàng Mới.

Chúng con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc yêu dấu của chúng con.

Chúng con xin hiệp nhất tâm trí, thân xác và linh hồn trong Thánh Tâm Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn bảo vệ của Chúa.

Xin che chở chúng con trong Máu Châu Báu Chúa, để chúng con được đầy tràn lòng can đảm và tình yêu, nhằm đứng lên rao giảng Sự Thật về Vương Quốc Mới của Chúa. Amen.

CDCN 83: Xin giảm nhẹ những cuộc trừng phạt (01-11-2012)

Lạy Cha là Thiên Chúa Tối Cao, chúng con là những đứa con đáng thương của Cha, sấp mình trước Ngai Vinh Hiển của Cha trên Thiên Đàng.

Chúng con nài xin Cha giải thoát thế giới khỏi sự dữ.

Chúng con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho linh hồn những ai đang gây khó khăn khủng khiếp cho con cái Cha trên trái đất. Xin Cha tha thứ cho họ.

Xin Cha loại bỏ tên Phản Kitô ngay khi hắn tự tỏ mình.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con cầu xin Cha nhẹ tay trong Cuộc Trừng Phạt. Thay vào đó, chúng con cầu xin Cha đón nhận những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng con để giảm bớt nỗi thống khổ của con cái Cha trong thời gian này.

Chúng con tín thác vào Cha. Chúng con tôn vinh Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì hiến tế tuyệt vời của Cha khi Cha sai Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi.

Một lần nữa, chúng con chào đón Con Cha, Đấng Cứu Độ nhân loại.

Xin Cha bảo vệ chúng con. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi nguy hại. Xin trợ giúp gia đình chúng con.

Xin Cha thương xót chúng con. Amen.

CDCN 84: Cầu xin ơn soi sáng cho linh hồn của các tầng lớp thống trị thế giới (09-11-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa soi sáng linh hồn của các tầng lớp lãnh đạo thế giới.

Xin tỏ cho họ thấy bằng chứng của Lòng Thương Xót Chúa.

Xin giúp họ cởi mở tâm hồn và tỏ lòng khiêm nhường thực sự, để tôn vinh Hiến Tế cao cả của Chúa, qua cái chết của Chúa trên Thập Giá vì tội lỗi của họ.

Xin giúp họ nhận ra ai là Đấng Tạo Dựng Đích Thực, ai là Đấng Tạo Hóa của họ, và xin ban cho họ Ân Sủng để nhận biết Sự Thật.

Xin Chúa đừng để họ thực hiện kế hoạch làm tổn thương hàng triệu người qua nạn tiêm chủng, nạn thiếu lương thực, nạn ép buộc nhận nuôi các trẻ em vô tội và cảnh chia ly gia đình.

Xin chữa lành họ.

Xin che chở họ bằng Ánh Sáng của Chúa và áp họ vào Cung Lòng của Thánh Tâm Chúa để cứu họ khỏi những cạm bẫy của ác thần. Amen.

CDCN 85: Xin cứu đất nước Hoa Kỳ khỏi bàn tay của tên lừa dối (17-11-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở đất nước chúng con bằng ơn bảo vệ cao quý nhất của Chúa.

Xin tha cho chúng con tội chống lại các Điều Răn của Chúa.

Xin giúp dân tộc Hoa Kỳ quay trở về với Thiên Chúa.

Xin giúp họ hiểu được con đường Sự Thật của Thiên Chúa. Xin Chúa rộng mở tâm hồn chai đá của họ để họ chào đón Bàn Tay Thương Xót của Chúa.

Xin trợ giúp đất nước chúng con đứng lên chống lại những xúc phạm áp đặt trên chúng con để buộc chúng con khước từ sự Hiện Hữu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con, bảo vệ chúng con khỏi mọi nguy hại và đón nhận chúng con vào Thánh Tâm Chúa. Amen.

CDCN 86: Xin giải thoát con khỏi nỗi khổ của sự nghi ngờ (27-11-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con đến trước nhan Chúa trong bối rối, hoang mang và thất vọng, vì con lo lắng về Sự Thật mà Chúa loan báo qua các Thông Điệp của Chúa.

Xin tha thứ cho con khi con làm điều sai trái đối với Chúa. Xin tha thứ cho con khi con không thể lắng nghe tiếng Chúa.

Xin mở mắt con, để con thấy những gì Chúa muốn con phải hiểu.

Xin Chúa ban cho con Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần và tỏ cho con biết Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con nài xin Chúa giải thoát con khỏi nỗi khổ của sự nghi ngờ.

Xin giúp con đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Xin tha thứ cho con khi con xúc phạm đến Chúa và xin mang con đến gần Thánh Tâm Chúa hơn.

Xin dẫn dắt con đến Vương Quốc Mới của Chúa và ban cho con ân huệ, để qua lời cầu nguyện và đau khổ con chịu, con có thể giúp Chúa cứu rỗi những linh hồn rất quý giá đối với Thánh Tâm Chúa. Amen.

CDCN 87: Xin bảo vệ đất nước chúng con khỏi sự dữ (30-11-2012)

Lạy Cha, xin vì Con Một của Cha mà cứu chúng con khỏi chế độ độc tài.

Xin bảo vệ đất nước chúng con chống lại tà giáo.

Xin cứu con cái chúng con khỏi mọi nguy hại.

Xin giúp chúng con nhìn thấy Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Xin mở rộng tâm hồn chúng con đón nhận Giáo Huấn của Con Cha. Xin Cha giúp tất cả các Giáo Hội trung thành với Lời của Thiên Chúa.

Chúng con nài xin Cha gìn giữ các quốc gia của chúng con an toàn khỏi cuộc bách hại.

Lạy Cha rất dấu yêu, xin nhìn đến chúng con với Lòng Xót Thương cho dù chúng con đắc tội cùng Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi những cạm bẫy của ác thần.

Lạy Cha, chúng con khẩn cầu Cha can thiệp và ngăn chặn sự dữ giờ đây đang nhấn chìm thế giới. Amen.

CDCN 88: Cầu cho các linh hồn sau Cuộc Cảnh Báo (03-12-2012)

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin tỏ Lòng Thương Xót tất cả chúng con là những tội nhân đáng thương.

Xin soi sáng những tâm hồn chai đá đang khát khao tìm kiếm sự hướng dẫn.

Xin Chúa tha thứ tội lỗi của họ.

Nhờ Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa, xin giúp họ tìm được sự hướng dẫn trong tâm hồn để đón nhận Ơn Cứu Chuộc lớn lao.

Con khẩn cầu Chúa tha thứ cho tất cả những linh hồn khước từ Sự Thật của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở họ bằng Ánh Sáng của Chúa để Ánh Sáng ấy khiến họ trở nên mù lòa trước sự dữ và mưu chước của tên ác quỷ, kẻ ra sức ngăn cách họ khỏi Chúa đời đời.

Con nài xin Chúa ban cho tất cả con cái Thiên Chúa sức mạnh để cảm tạ Lòng Thương Xót Vô Biên của Chúa.

Con cầu xin Chúa mở cửa vào Vương Quốc của Chúa cho tất cả những linh hồn lầm lạc đang lang thang trên trái đất trong một trạng thái bất lực và tuyệt vọng. Amen.

CDCN 89: Cầu cho các tội nhân khốn khổ (15-12-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con là một tội nhân khốn khổ đáng thương, biết tìm đến với Chúa với lòng thống hối.

Xin thanh tẩy con khỏi tội lỗi đã phá hủy đời con.

Xin ban cho con ân huệ của sự sống mới, không còn xiềng xích tội lỗi và xin ban cho con sự tự do mà con đã đánh mất vì tội lỗi.

Xin đổi mới con trong Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa. Xin đón nhận con vào Thánh Tâm Chúa.

Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Chúa để con trở nên gần gũi với Chúa và để cho ngọn lửa yêu mến của con dành cho Chúa được bừng cháy lên.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con và giải thoát con khỏi tội lỗi.

Xin làm cho con xứng đáng để được vào Địa Đàng Mới của Chúa. Amen.

CDCN 90: Tạ Ơn vì Cuộc Quang Lâm Rạng Ngời Vinh Hiển của Chúa (22-12-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lời ngợi khen và cảm tạ vì Cuộc Quang Lâm Rạng Ngời Vinh Hiển của Chúa.

Lạy Đấng Cứu Thế, Chúa đã giáng sinh để ban cho con Sự Sống Đời Đời và giải thoát con khỏi tội lỗi.

Con xin dâng lên Chúa tình yêu, lời cảm tạ và lòng tôn kính của con, khi con chuẩn bị linh hồn cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Chúa. Amen.

CDCN 91: Xin gìn giữ Đức Tin của chúng con (04-01-2013)

Lạy Mẹ Cứu Rỗi đầy Ơn Phúc, xin bảo vệ con khi con đối mặt với sự dữ.

Xin giúp con bảo vệ Lời Chúa bằng sức mạnh và lòng can đảm, mà không sợ hãi trong linh hồn.

Xin Mẹ chuyển cầu để con luôn trung thành với Giáo Huấn của Chúa Kitô và để con hoàn toàn giao phó cho Chúa nỗi sợ hãi, lo lắng và nỗi buồn của con.

Xin Mẹ trợ giúp, để con tiến bước không chút sợ hãi trên hành trình đơn độc này nhằm rao giảng Sự Thật của Lời Chúa, ngay cả khi kẻ thù của Chúa khiến cho nhiệm vụ này hầu như không thể thực hiện được.

Lạy Mẹ đầy Ơn Phúc, con cầu xin, qua lời chuyển cầu của Mẹ, để đức tin của mọi Kitô hữu luôn mạnh mẽ trong cuộc bách hại. Amen.

CDCN 92: Xin Ơn Kiên Trì (06-01-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con Ơn Kiên Trì.

Con nài xin Chúa ban cho con Ân Sủng để bảo vệ Lời Chí Thánh của Chúa.

Con cầu xin Chúa giải thoát con khỏi những nghi ngờ còn sót lại.

Con cầu xin Chúa tuôn đổ trên con lòng nhân ái, tính nhẫn nại và kiên trì.

Xin giúp con luôn giữ gìn phẩm giá khi bị xúc phạm vì Danh Chúa. Xin giúp con mạnh mẽ và che chở con bằng Ân Sủng để con tiếp bước, ngay cả khi con đã mệt mỏi, yếu sức, và khi phải đối mặt với những gian truân ở phía trước, vì con làm việc không ngừng để giúp Chúa cứu rỗi nhân loại. Amen.

CDCN 93: Xin Ơn Nước Mắt Hoán Cải (11-01-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin thật gần gũi với tâm hồn con.

Con nên một cùng Chúa.

Con yêu mến Chúa.

Con tôn vinh Chúa.

Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Chúa.

Xin cho con cảm nhận nỗi đau của Chúa.

Xin cho con cảm nhận được sự Hiện Diện của Chúa.

Xin ban cho con Ơn Khiêm Nhường để con nên xứng đáng với Vương Quốc của Chúa dưới đất cũng như trên trời.

Xin ban cho con Nước Mắt Hoán Cải, để con hiến dâng Chúa chính mình con như một môn đệ đích thực, ngõ hầu giúp Chúa trong Sứ Vụ của Chúa nhằm cứu lấy từng linh hồn nơi trần gian, trước khi Chúa lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Amen.

CDCN 94: Xin ơn chữa lành tâm trí, xác thân và linh hồn (15-01-2013)

Lạy Chúa Giêsu, con sấp mình trước Nhan Chúa, trong cơn đau đớn, mệt mỏi, bệnh tật, và với lòng khát khao lắng nghe Tiếng Chúa.

Nguyện xin sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa chạm đến con, để con được tràn đầy Ánh Sáng Thiên Tính của Chúa trong tâm trí, thân xác và linh hồn. Con tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Con xin trọn vẹn dâng Chúa nỗi đau đớn, thống khổ của con và cầu xin Chúa ban cho con Ân Sủng để tín thác vào Chúa, nhờ đó Chúa có thể chữa lành con khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần tăm tối, để con được lành lặn trở lại và bước theo Con Đường Sự Thật và để Chúa dẫn dắt đến sự sống trong Địa Đàng Mới. Amen.

CDCN 95: Xin giúp con có được thời gian để cầu nguyện (23-01-2013)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp con, vì con đang nỗ lực tìm thời gian để cầu nguyện.

Xin giúp con dâng lên Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Mẹ, thời gian vì Người xứng đáng để con tỏ cho Người thấy rằng, con yêu mến Người biết bao.

Lạy Mẹ Cứu Rỗi Đầy Ơn Phúc, xin Mẹ chuyển cầu cho con những Ân Sủng cần thiết và cầu xin Con yêu dấu của Mẹ ban cho con mọi ân sủng và đặc ân, để Người có thể bảo bọc con trong Cung Lòng của Thánh Tâm Người. Amen.

CDCN 96: Xin chúc lành và bảo vệ nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của chúng con (25-01-2013)

Xin vui lòng đọc kinh này trước và sau mỗi buổi cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của Satan, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể bách hại chúng con trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này để cứu rỗi các linh hồn.

Xin cho chúng con luôn trung thành và vững vàng, cũng như kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

CDCN 97: Cầu cho sự hiệp nhất các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện (05-02-2013)

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, con khẩn cầu Mẹ hiệp nhất tất cả các Chiến Binh còn sót lại của Thiên Chúa trên toàn thế giới.

Xin che chở tất cả các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện bằng Ơn Cứu Rỗi được tuôn đổ xuống trên chúng con, nhờ Lòng Thương Xót của Con Mẹ, là Chúa Giêsu Kitô.

Xin sai thiên thần của Mẹ đến để bảo vệ từng người trong chúng con, đặc biệt là các linh mục dẫn dắt các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện.

Xin giúp chúng con tránh xa những rối loạn gây nên sự chia rẽ giữa chúng con, và bảo vệ chúng con bằng ơn che chở của Mẹ, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công mà chúng con phải chịu, vì tình yêu của chúng con dành cho Chúa Giêsu Kitô trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này để cứu các linh hồn. Amen.

CDCN 98: Cầu xin Ân Sủng của Thiên Chúa che chở những nhà lãnh đạo thế giới (06-02-2013)

Lạy Mẹ Cứu Rỗi Đầy Ơn Phúc, xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tuôn đổ Ân Sủng và Tình Yêu của Người xuống trên những nhà lãnh đạo đang điều khiển thế giới.

Xin Mẹ chuyển cầu để Ánh Sáng Thiên Chúa chữa họ khỏi mù lòa và cởi mở tâm hồn chai đá của họ.

Xin đừng để họ bách hại những người vô tội.

Xin Mẹ cầu bầu để Chúa Giêsu dẫn dắt họ và không cho họ cản trở Sự Thật về những Giáo Huấn của Người được loan truyền tới nhiều quốc gia, trên toàn thế giới. Amen.

CDCN 99: Xin Ơn Cứu Rỗi cho nước Úc Đại Lợi (Australia) và Tân Tây Lan (New Zealand) (10-02-2013)

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, xin thương xót tất cả con cái Cha ở nước Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con khước từ Lời Chí Thánh của Cha.

Xin tha thứ tội thờ ơ của chúng con.

Xin giải thoát chúng con khỏi văn hóa vô thần và bảo vệ chúng con bằng những Ân Sủng chúng con cần để thắp lên niềm tin, cậy, mến trong những anh chị em chúng con.

Chúng con nài xin Cha ban cho chúng con Ơn Phân Định và những Phúc Lành để bảo đảm rằng chúng con chỉ lắng nghe Sự Thật về Lời Chí Thánh của Cha, xin cho tất cả các linh hồn được ban cho chìa khóa để vào Nước Trời. Amen.

CDCN 100: Cầu cho sự sống còn của Đức Tin Kitô giáo (13-02-2013)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con các kỹ năng để sống sót qua những thử thách mà giờ đây chúng con phải đối mặt, khi vị Giáo Hoàng Chân Thật cuối cùng kết thúc Sứ Vụ của ngài đối với Chúa.

Xin giúp chúng con đứng vững trước sự ngược đãi khủng khiếp mà giờ đây chúng con phải đối mặt vì sự sụp đổ của Giáo Hội, một Giáo Hội mà chúng con từng biết đến.

Xin đừng bao giờ để chúng con đi lạc khỏi Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa.

Xin giúp chúng con giữ im lặng khi những cuộc tấn công nhắm vào chúng con, để lôi kéo chúng con quay lưng lại với Chúa và các Bí Tích Chúa ban cho nhân loại.

Xin che chở Đạo Binh của Chúa bằng Tình Yêu mạnh mẽ mà chúng con cần, như một lá chắn để bảo vệ chúng con chống lại tiên tri giả và tên Phản Kitô.

Xin giúp Giáo Hội trần thế của Chúa lan rộng và sinh sôi nảy nở, để Giáo Hội trung thành với Sự Thật và giúp Chúa dẫn dắt anh chị em chúng con trên Con Đường Sự Thật, nhờ đó chúng con tự chuẩn bị thật xứng đáng cho Cuộc Quang Lâm của Chúa. Amen.

CDCN 101: Lời nguyện nhiệm mầu để cảm nghiệm Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu (19-02-2013)

Lạy Cha Toàn Năng, Đấng Tác Tạo mọi loài hiện có và sẽ có, xin giúp tất cả chúng con nhận biết được Sự Hiện Diện của Con rất yêu dấu Cha trong Giáo Hội hôm nay, để chúng con trở nên thật mạnh mẽ.

Xin giúp chúng con vượt qua sợ hãi, sự đơn độc và khước từ mà chúng con phải chịu bởi người thân yêu của chúng con, khi chúng con bước theo Con Cha, Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ chúng con.

Xin bảo vệ người thân yêu của chúng con khỏi rơi vào cạm bẫy của những dối trá mà Satan đã đặt ra để phá hủy, chia rẽ và tàn phá tất cả con cái Thiên Chúa.

Xin Cha cứu giúp tất cả những ai trong Giáo Hội của Cha đang đi theo điều ghê tởm, để họ được cứu khỏi lửa Hỏa Ngục đời đời. Amen.

CDCN 102: Lời nguyện để duy trì đức tin và niềm tin vào Thông Điệp Thiên Chúa ban cho nhân loại (21-03-2013)

Lạy Chúa Giêsu, khi con thất vọng xin nâng đỡ con.

Khi con nghi ngờ, xin soi sáng con.

Khi con đau buồn, xin tỏ cho con Tình Yêu của Chúa.

Khi con chỉ trích, xin giúp con giữ im lặng.

Khi con công khai phán xét người khác, xin khép môi miệng con.

Khi con thốt ra những lời xúc phạm nhân Danh Chúa, xin cứu chuộc con và đưa con trở lại trong sự che chở của Chúa.

Khi con thiếu can đảm, xin ban cho con khí giới để chiến đấu và cứu các linh hồn mà Chúa mong muốn.

Khi con chống lại Tình Yêu của Chúa, xin giúp con đầu phục và phó thác trọn vẹn trong sự chăm sóc yêu thương của Chúa.

Khi con lang thang lạc lối, xin giúp con tìm thấy con đường Sự Thật

Khi con nghi ngờ Lời Chúa, xin ban cho con câu trả lời.

Xin giúp con nhẫn nại, yêu thương và ân cần, ngay cả đối với những người nguyền rủa Chúa.

Xin giúp con tha thứ cho những ai xúc phạm đến con và ban cho con Ân Sủng để theo Chúa đến tận cùng trái đất. Amen.

CDCN 103: Xin chia sẻ Chén Đau Thương cùng Chúa Kitô (22-03-2013)

Chúa Giêsu: “Hãy đọc lời nguyện này ba lần bất cứ khi nào có thể, nhưng tốt hơn hết là đọc trong bất kỳ thời điểm chay tịnh nào.”

Lạy Chúa Giêsu, con sấp mình dưới chân Chúa, xin Chúa thực hiện nơi con điều Chúa muốn vì điều thiện hảo cho hết thảy mọi linh hồn.

Xin để con được chia sẻ Chén Đắng của Chúa.

Xin đón nhận của lễ con dâng để Chúa có thể cứu rỗi những linh hồn lầm lạc đáng thương, không còn hi vọng.

Xin đón nhận tấm thân con để con có thể chia sẻ Nỗi Đau của Chúa.

Xin gìn giữ tâm hồn con trong Bàn Tay Cực Thánh của Chúa, và xin mang linh hồn con đến hiệp nhất cùng Chúa.

Qua sự đau khổ con chịu, nguyện xin Sự Hiện Diện Thiêng Liêng của Chúa đón nhận linh hồn con, để Chúa có thể cứu chuộc mọi tội nhân và hiệp nhất hết thảy con cái Chúa đến muôn đời. Amen.

CDCN 104: Xin giải thoát khỏi ách nô lệ những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan (11-04-2013)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa linh hồn của anh chị em con, những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan.

Xin Chúa đón nhận họ và cứu chuộc họ trong Ánh Mắt Thiêng Liêng của Chúa.

Xin giải thoát họ khỏi ách nô lệ của con thú và ban cho họ ơn cứu rỗi đời đời. Amen.

CDCN 105: Xin Ơn Hoán Cải cho tha nhân (19-04-2013)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, vì tình yêu của con dành cho Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn con đến hiệp nhất cùng Chúa.

Xin đón nhận và che chở linh hồn con bằng Thần Khí Chúa và qua Lời Cầu Nguyện này, xin giúp con cứu lấy tất cả những ai mà con gặp gỡ tiếp xúc.

Xin che chở mọi linh hồn mà con gặp gỡ trong Lòng Thương Xót Rất Thánh của Chúa và ban cho họ ơn cứu rỗi để bước vào Vương Quốc của Chúa.

Xin lắng nghe lời con cầu nguyện. Xin lắng nghe lời con khẩn cầu, và nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, xin cứu rỗi các linh hồn của toàn thể nhân loại. Amen.

CDCN 106: Cầu xin Lòng Thương Xót cho giới trẻ, những người không nhận biết Thiên Chúa (09-05-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ linh hồn của những con cái Chúa, những người không nhận biết Chúa, những người không nhận biết Tình Yêu của Chúa và những người không đón nhận Lời Hứa của Chúa.

Xin rộng ban cho họ ơn hoán cải và sự sống đời đời.

Xin thương xót hết thảy những ai không tin vào Sự Hiện Hữu của Chúa và những ai không thống hối tội lỗi. Amen.

CDCN 107: Xin cứu con khỏi lửa Hỏa ngục (17-05-2013)

Lạy Chúa Giêsu, con là một tội nhân tồi tệ. Bởi những hành động của mình, con đã gây ra đau khổ tuyệt vọng cho tha nhân.

Hậu quả là con đã bị loại ra một bên. Con không còn được dung thứ ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.

Xin cứu con khỏi nỗi khốn cùng và bảo vệ con khỏi nanh vuốt của sự dữ.

Xin để con ăn năn.

Xin đón nhận lòng thống hối của con.

Xin ban cho con Sức Mạnh của Chúa và xin giúp con trỗi dậy từ hố thẳm tuyệt vọng.

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa ý chí của con, xin Chúa thực hiện nơi con điều Chúa muốn, để con được cứu khỏi lửa Hỏa Ngục. Amen.

CDCN 108: Lên Đồi Canvê (04-06-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con có được sự can đảm, dũng cảm và ý chí, để công khai tuyên xưng đức tin của mình, nhờ đó con có thể gia nhập Đạo Binh Còn Sót Lại của Chúa và dấn bước lên Đồi Canvê, như xưa Chúa đã chịu vì tội lỗi của con.

Xin ban cho con sức mạnh để vác Thập Giá và gánh nặng của Chúa, nhờ đó con có thể giúp Chúa cứu rỗi các linh hồn.

Xin giúp con thoát khỏi sự yếu đuối của con.

Xin xua tan nỗi sợ hãi của con.

Xin phá tan những nghi ngờ của con.

Xin cho con hiểu được Sự Thật.

Xin giúp con và tất cả những ai đáp lại lời mời gọi để vác Thập Giá của Chúa, để con bước theo Chúa với một tâm hồn khiêm nhường thẳm sâu, và qua gương sáng của con, những anh chị em chúng con cũng có đủ can đảm mà hành động như vậy. Amen.

CDCN 109: Xin Ơn Tín Thác (10-06-2013)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin giúp con tín thác vào Chúa.

Xin giúp con xác tín vào Lời Hứa Chúa sẽ lại đến.

Xin giúp con đón nhận Sự Thật về Cuộc Quang Lâm của Chúa.

Xin giúp con xác tín vào Lời Hứa của Chúa Cha khi Người phán rằng Người sẽ ban cho Chúa Vương Quốc của Người.

Xin giúp con xác tín vào những Giáo Huấn của Chúa, trong Kế Hoạch của Chúa nhằm cứu rỗi nhân loại.

Xin giúp con đón nhận những Ân Huệ của Chúa trong Ân Sủng.

Xin giúp con tín thác vào Chúa, để không còn sợ hãi và để cho Tình Yêu của Chúa tràn ngập tâm trí và linh hồn con. Amen.

CDCN 110: CẦU CHO CÁC LINH MỤC TRUNG THÀNH VỚI LỜI CHÍ THÁNH CỦA CHÚA (Dành cho hàng giáo sĩ) (23-06-2013)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con nài xin Chúa gìn giữ con mạnh mẽ và can đảm để con có thể bảo vệ Sự Thật nhân Danh Cực Thánh của Chúa.

Con nài xin Chúa ban cho con Ân Sủng để luôn làm chứng cho Lời Chí Thánh của Chúa.

Xin giúp con chống trả lại những sức mạnh quảng bá những điều dối trá mà tự thâm tâm con biết rằng những điều ấy xúc phạm đến Chúa.

Xin giúp con trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.

CDCN 111: Dâng hiến con cái cho Chúa Giêsu (26-06-2013)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, con xin dâng con cái con lên trước Thánh Tử của Mẹ, để Người ban cho chúng bình an trong linh hồn và tình yêu trong tâm hồn (kể tên những đứa con ).

Xin Mẹ chuyển cầu để Người đón nhận con cái con vào Vòng Tay Thương Xót của Người và gìn giữ chúng khỏi mọi nguy hại.

Xin giúp chúng luôn trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, đặc biệt là trong thời gian này, khi chúng bị cám dỗ để rời xa Người. Amen.

CDCN 112: Xin Ân Sủng Cứu Rỗi (05-07-2013)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con cầu xin Chúa che chở linh hồn của những ai đã bị tàn phá bởi Satan bằng đặc sủng cứu rỗi của Chúa.

Xin Chúa giải thoát những linh hồn khốn khổ này khỏi sự giam cầm độc ác mà họ không thể nào thoát ra được. Amen.

CDCN 113: Xin diệt trừ sự dữ trong xứ sở của chúng con (10-07-2013)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin ngự đến giữa chúng con để che chở xứ sở của chúng con bằng ơn bảo vệ của Mẹ.

Xin nghiền nát đầu con thú và xua tan ảnh hưởng độc ác của hắn ra khỏi chúng con.

Xin trợ giúp con cái lầm lạc đáng thương của Mẹ trỗi dậy và rao giảng Sự Thật khi chúng con bị bao vây bởi những sự dối trá.

Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin bảo vệ xứ sở của chúng con và gìn giữ chúng con mạnh mẽ để chúng con trung thành với Thánh Tử của Mẹ khi chúng con chịu bách hại. Amen.

CDCN 114: CÁC LINH MỤC XIN ƠN SỰ THẬT (Dành cho hàng giáo sĩ) (15-07-2013)

Lạy Chúa, xin mở mắt con. Xin cho phép con nhìn thấy kẻ thù và xin đóng kín tâm hồn con trước sự dối trá.

Lạy Chúa Giêsu, con xin giao phó mọi sự cho Chúa. Con tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

CDCN 115: Xin Ơn Hoán Cải (18-07-2013)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở linh hồn con bằng nước mắt Cứu Rỗi của Mẹ.

Xin phá tan những nghi ngờ của con.

Xin nâng tâm hồn con lên để con cảm nhận sự Hiện Diện của Con Mẹ.

Xin ban cho con bình an và sự an ủi.
Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để con thực lòng hoán cải.
Xin giúp con đón nhận Sự Thật và xin mở rộng tâm hồn con để đón nhận Lòng Thương Xót của Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Amen.

CDCN 116: Xin cứu con khỏi những dối trá của sự dữ (23-07-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin trợ giúp con.

Con đang chìm ngập trong nước mắt thống khổ.

Tâm hồn con bối rối.

Con không biết phải tin tưởng vào ai.

Xin đong đầy linh hồn con Thần Khí Chúa để con chọn đúng con đường dẫn về Nước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn trung thành với Lời Chúa được truyền lại cho thế gian qua thánh Phêrô và xin giúp con không bao giờ đi lạc khỏi Giáo Huấn của Chúa hay chối bỏ cái chết của Chúa trên Thập Giá.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là con đường.

Xin chỉ cho con đường đi.

Xin gìn giữ và nâng đỡ con trên hành trình Lòng Thương Xót bao la của Ngài. Amen.

CDCN 117: Cầu cho những kẻ đã bán linh hồn (29-08-2013)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa những linh hồn của anh chị em con và tất cả những ai đã bán linh hồn để đổi lấy danh vọng (xin nêu tên tại đây).

Xin giải thoát họ khỏi sự tàn phá. Xin dẫn đưa họ khỏi sự đe doạ của những kẻ thờ tà thần, những kẻ tàn phá linh hồn họ.

Xin ban cho họ lòng can đảm để xa lánh mối liên hệ độc ác mà không sợ hãi.

Xin đón nhận họ vào Vòng Tay Thương Xót của Chúa và giúp họ lớn lên trong Tình Trạng Ân Sủng một lần nữa để họ xứng đáng ra trước mặt Chúa.

Bằng Thiên Tính của Chúa, xin giúp con qua lời cầu nguyện dành cho những linh hồn mà Satan thu nạp, để lôi kéo họ ra khỏi hội kín Tam Điểm.

Xin giải thoát họ khỏi xiềng xích vốn trói buộc họ nhằm đưa họ tới hình phạt khủng khiếp của Hoả Ngục.

Nhờ sự hy sinh của những linh hồn ưu tuyển, những lời cầu nguyện của con và Lòng Thương Xót của Chúa, xin Chúa giúp họ là những người đầu tiên sẵn sàng bước vào Cổng Địa Đàng Mới trong Thời Đại Bình An.

Con nài xin Chúa giải thoát họ khỏi sự giam cầm. Amen.

CDCN 118: Cầu cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc (02-09-2013)

Lạy Chúa Giêsu, con kêu cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc. Đối với những ai không nhận biết Chúa, xin che chở họ bằng Ơn nhận biết.

Đối với những ai nhận biết Chúa nhưng lại chối bỏ Chúa, xin lôi kéo họ trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Xin Chúa sớm ban cho họ bằng chứng về sự Hiện Hữu của Chúa và dẫn dắt họ đến với những ai có thể trợ giúp và hướng dẫn họ về Sự Thật.

Xin đong đầy tâm trí và linh hồn họ lòng khao khát Chúa. Xin giúp họ nhận ra sự trống rỗng trong linh hồn họ vì họ không cảm nhận được sự Hiện Diện của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa đừng bỏ rơi họ, nhưng với Lòng Thương Xót của Chúa, xin ban cho họ Sự Sống Đời Đời. Amen.

CDCN 119: Để cảm nhận Tình Yêu của Chúa Giêsu (03-09-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin trợ giúp con, vì con quá bối rối. Tâm hồn con chưa sẵn sàng để đón nhận Chúa.

Mắt con không thể nhìn thấy Chúa.

Tâm trí con khép kín truớc Chúa. Môi miệng con không thể thốt ra những lời để làm vui lòng Chúa.

Linh hồn con bị bao phủ bởi bóng tối.

Xin thương xót con, một tội nhân đáng thương.       

Nếu không có Sự Hiện Diện của Chúa, con không làm được gì cả. Xin đong đầy trong con những Ân Sủng của Chúa, để con có được can đảm mà đến với Chúa và nài xin Lòng Thương Xót của Ngài.

Xin trợ giúp con, môn đệ lầm lạc của Chúa, một người yêu mến Chúa, nhưng không còn cảm nhận được Tình Yêu lay động trong tâm hồn, để con hiểu ra và đón nhận Sự Thật. Amen.

CDCN 120: Xin ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh (08-09-2013)

Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, xin loại bỏ các cuộc chiến tranh huỷ diệt nhân loại.

Xin che chở những người vô tội khỏi nỗi thống khổ.

Xin bảo vệ linh hồn của những ai tìm cách mang lại hoà bình đích thực.

Xin cởi mở tâm hồn của những ai bị tàn phá bởi nỗi đau của chiến tranh.

Xin bảo vệ những người trẻ tuổi và những người dễ bị tổn thương.

Xin cứu vớt linh hồn của tất cả những ai bị giết hại trong chiến tranh.

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng sức mạnh cho tất cả chúng con là những người cầu nguyện cho linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa; xin ban cho chúng con Ân Sủng để đứng vững trước nỗi thống khổ mà chúng con lãnh nhận trong những thời điểm xung đột.

Chúng con nài xin Chúa ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh và xin đem các linh hồn vào Nơi Nương Náu trong Thánh Tâm Chúa. Amen.

CDCN 121: Nguyện trung thành với Đạo Binh của Chúa Giêsu Kitô (15-09-2013)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đứng lên hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa.

Chúng con nói với uy quyền Lời Đích Thực của Thiên Chúa.

Chúng con sẽ đi đến tận cùng trái đất để loan truyền Sự Thật.

Chúng con sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ giáo lý mới sai lạc nào nhân Danh Chúa ngoài giáo lý mà Chúa đã truyền dạy chúng con.

Chúng con vẫn một lòng trung thành và kiên vững trong đức tin của chúng con.

Chúng con sẽ đối xử với những ai phản bội Chúa bằng tình yêu và lòng nhân từ, với hy vọng rằng họ sẽ quay về với Chúa.

Chúng con sẽ kiên vững nhưng nhẫn nại với những ai bách hại chúng con nhân Danh Chúa.

Chúng con sẽ rộn bước thẳng tiến về Địa Đàng Mới của Chúa.

Qua nỗi đau đớn và thống khổ, chúng con hứa mang về cho Chúa tất cả những linh hồn lầm lạc, đói khát Tình Thương của Chúa.

Xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện của chúng con cho tất cả những tội nhân trên toàn thế giới để chúng con trở nên một gia đình, hiệp nhất trong tình yêu dành cho Chúa, trong Kỷ Nguyên Mới của An Bình. Amen.

CDCN 122: Dâng mình cho Máu Châu Báu Chúa Giêsu (18-09-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thánh hoá con, gia đình, bạn bè và đất nước con cho Sự Che Chở của Máu Châu Báu Chúa.

Chúa đã chết vì con và những Thương Tích của Chúa là những vết thương của con khi con vui lòng đón nhận đau khổ mà con phải chịu trước Cuộc Quang Lâm của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con xin chịu đau khổ cùng Chúa, khi Chúa đang ra sức quy tụ hết thảy con cái Thiên Chúa vào trong Thánh Tâm Chúa để chúng con có được Sự Sống Đời Đời.

Xin Chúa bảo bọc con và tất cả những ai cần đến Sự Che Chở trong Máu Châu Báu Chúa. Amen.   

CDCN 123: Dâng ý chí tự do cho Thiên Chúa (02-10-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con, một linh hồn vô cùng bất xứng và xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lại cho Chúa ý chí tự do của con để con trở nên một tôi tớ khiêm nhường và hằng vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa.

Ý chí của con thuộc về Thánh Ý Chúa. Mệnh Lệnh của Chúa chính là sự vâng phục của con trước mọi ước muốn của Ngài.

Ý chí của con thuộc về Chúa để thực thi mọi điều cần thiết nhằm cứu muôn dân khắp thế giới, những con người lìa xa Chúa.

Con xin dâng Của Lễ này cho Sứ Vụ Rất Thánh của Chúa, đó là ý chí tự do vốn đã được Chúa ban cho con từ thuở mới chào đời. Amen.

CDCN 124: Xin lắng nghe lời nài xin của con cho sự tự do (24-10-2013)

Lạy Thiên Chúa, là Cha Đầy Lòng Thương Xót và là Đấng Tạo Hoá của muôn loài, xin lắng nghe lời nài xin của con cho sự tự do.

Xin giải thoát con khỏi xiềng xích nô lệ và che chở con khỏi cuộc bách hại của ác thần.

Xin giúp con nhận ra Sự Thật và xin trợ giúp con dù rằng con bối rối và nghi ngờ Lời Cha.

Xin tha tội cho con nếu con xúc phạm đến Cha và xin đem con vào nơi nương náu trong Địa Đàng Mới của Cha trên Trái Đất. Amen.

CDCN 125: Bảo Vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa (29-10-2013)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin cứu giúp con, một tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, để bảo vệ Lời Chí Thánh của Người trong những lúc đau khổ.

Lạy Mẹ yêu dấu, xin hiến dâng con cho Thánh Tử của Mẹ, đế Người che chở con trong Máu Châu Báu của Người.

Nhờ lời chuyển cầu với Thánh Tử của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, xin ban cho con ân sủng, sức mạnh và ý chí để trung thành với những Giáo Huấn của Chúa Kitô trong những lúc Hoạn Nạn, vốn tàn phá Giáo Hội Thánh Thiện của Người trên Trái Đất. Amen.

CDCN 126: Để đứng vững trước cuộc bách hại tôn giáo (14-11-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đứng vững trước bất kỳ cuộc bách hại nào nhân Danh Cực Thánh Chúa.

Xin trợ giúp những ai lầm lạc khi tin rằng họ đang làm chứng cho Sứ Vụ của Chúa.

Xin mở mắt tất cả những ai có thể bị cám dỗ để triệt phá tha nhân qua những việc làm, hành vi và cử chỉ độc ác.

Xin bảo vệ con khỏi những kẻ thù của Thiên Chúa, những kẻ sẽ đứng lên để dập tắt Lời Chúa và tìm cách xua đuổi Chúa.

Xin giúp con tha thứ cho những ai phản bội Chúa và xin ban cho con Ân Sủng để giữ vững tình yêu của con dành cho Chúa.

Xin giúp con sống theo Sự Thật mà Chúa đã dạy chúng con và được ở trong sự che chở của Chúa luôn mãi. Amen.

CDCN 127: Để cứu lấy linh hồn con và linh hồn những người thân yêu của con (18-11-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin chuẩn bị cho con, để con có thể đến trước mặt Chúa mà không hổ thẹn. Xin trợ giúp con và những người thân yêu của con (xin nêu tên của họ ở đây) để chúng con sẵn sàng thú nhận tất cả những việc làm sai trái của chúng con.

Để nhìn nhận những thiếu sót của chúng con.

Để nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi.

Để tỏ tình thương đối với những ai mà chúng con đã gây tổn hại.

Để van xin Lòng Thương Xót của Chúa cho được ơn cứu rỗi.

Để chúng con tự hạ mình trước mặt Chúa, nhờ đó trong Ngày của Cuộc Soi Sáng Vĩ Đại, lương tâm của con và của… (xin nêu tên họ ở đây) được nên trong sạch và nhờ đó Chúa có thể tuôn đổ trên linh hồn con Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.

CDCN 128: Để quy tụ và hiệp nhất tất cả các linh hồn (20-11-2013)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin trợ giúp chúng con, những môn đệ yêu dấu của Chúa, để quy tụ nhân loại vào trong Vòng Tay Chúa và để dâng lên Chúa những linh hồn đang hết sức cần đến Lòng Thương Xót Vô Biên của Chúa.

Xin thêm sức cho chúng con bằng Ơn Chúa Thánh Thần để bảo đảm rằng Ngọn Lửa Sự Thật bảo bọc tất cả những ai đã xa rời Chúa.

Xin hiệp nhất tất cả những tội nhân để từng người trong số họ được ban cho cơ hội sám hối.

Xin ban cho tất cả chúng con sức mạnh để kiên vững với Lời Chí Thánh của Chúa khi chúng con bị ép buộc để chối bỏ Sự Thật, vốn đã được công bố cho thế giới qua Phúc Âm Rất Thánh.

Chúng con vẫn ở trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, từng bước trong cuộc hành trình của chúng con hướng về ơn cứu rỗi. Amen.

CDCN 129: Xin Ân Huệ của Tình Yêu (23-11-2013)

Lạy Chúa, xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa.

Xin giúp con chia sẻ Ân Huệ của Tình Yêu với tất cả những ai cần đến Lòng Thương Xót của Chúa.

Xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn.

Xin giúp con yêu thương những ai cần đến Tình Yêu của Chúa.

Xin giúp con yêu thương những ai thù nghịch Chúa.

Xin để cho tình yêu mà Chúa ban cho con, được dùng để bảo bọc tâm hồn của những ai mà con gặp gỡ.

Bằng Tình Yêu mà Chúa truyền ban cho linh hồn con, xin giúp con chiến thắng mọi sự dữ, hoán cải các linh hồn và đánh bại tên ác quỷ và những tay chân độc ác của hắn, những kẻ tìm cách loại bỏ Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

CDCN 130: Tuần cầu nguyện xin Ơn Cứu Rỗi (01-12-2013)

Mẹ Maria: “Các con phải bắt đầu việc cầu nguyện này ngay lập tức và phải tiếp tục đến tận ngày cuối cùng như Mẹ truyền cho các con. Các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này trọn bảy ngày liên tục trong một tháng, bắt đầu từ những ngày thứ hai, vào buổi sáng. Các con phải đọc ba lần mỗi ngày trong suốt một tuần và một trong bảy ngày này các con phải ăn chay. Trong việc ăn chay, các con chỉ ăn một bữa chính trong ngày và hai bữa còn lại các con ăn bánh mì và uống nước.

Đây là lời cầu nguyện các con phải đọc từng ngày trong tuần.”

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn Ơn cứu rỗi đời đời nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan.

Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tỏ Lòng Thương Xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ Người, những ai làm tổn thương Người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tượng.

Thân lạy Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của Mẹ. Amen.

CDCN 131: Lời Nguyện xin Lòng Thương Xót (28-12-2013)

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin cầu cùng Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, ban Lòng Thương Xót cho (xin nêu tên hết ra đây) trong Cuộc Cảnh Báo và trong Ngày sau hết, trước khi họ ra trước mặt Thánh Tử của Mẹ.

Xin Mẹ chuyển cầu để từng người trong số họ được cứu rỗi và được hưởng hoa trái của Sự Sống Đời Đời.

Xin che chở họ mỗi ngày và dẫn đưa họ đến với Thánh Tử của Mẹ, để họ được tỏ cho thấy sự Hiện Diện của Người, được ban bình an trong linh hồn và nhận lãnh những Ân Sủng lớn lao. Amen.

CDCN 132: Từ bỏ Satan nhằm bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn (31-01-2014)

“Để bảo vệ Sứ Vụ này chống lại sự độc ác của Satan, Mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu đọc Lời Cầu Nguyện đầy quyền năng này để từ bỏ Satan. Khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này ít nhất hai lần một tuầncác con sẽ giúp bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn và mang thêm nhiều linh hồn vào Vương Quốc của Thiên Chúa.”

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn. Xin trợ giúp chúng con, Đạo Binh Còn Sót Lại của Chúa, từ bỏ Satan.

Chúng con nài xin Mẹ đạp nát đầu con thú bằng gót chân của Mẹ và loại bỏ mọi trở ngại trong Sứ Vụ của chúng con nhằm cứu lấy các linh hồn. Amen.

CDCN 133: Lời mời gọi để quay về với Thiên Chúa (05-02-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con, một linh hồn lạnh nhạt, một người đã từ bỏ Chúa, vì con mù quáng. Xin tha thứ cho con vì con đã thay thế Tình Yêu của Chúa bằng những điều vô ích, không hề có ý nghĩa gì.

Xin giúp con lấy hết can đảm để đồng hành với Chúa, để đón nhận Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa với lòng biết ơn. Xin giúp con luôn gần gũi với Thánh Tâm Chúa và đừng bao giờ rời xa Chúa nữa. Amen.

CDCN 134: Tin vào Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa (05-02-2014)

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, xin giúp con xác tín vào Sự Hiện Hữu của Chúa. Xin loại bỏ mọi nghi ngờ của con. Xin cho con hiểu được Sự Thật về sự sống đời sau và xin dẫn dắt con hướng về Sự Sống Đời Đời.

Xin cho con cảm nhận được Sự Hiện Diện của Chúa và xin ban cho con Ơn đức tin chân thật trước ngày con qua đời. Amen.

CDCN 135: BẢO VỆ SỰ THẬT (Dành cho hàng giáo sĩ) (06-02-2014)

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp con trong lúc khẩn thiết. Xin Mẹ chuyển cầu để linh hồn bất xứng của con được ban dồi dào những Tặng Ân bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần hầu luôn bảo vệ Sự Thật. Xin gìn giữ con trong mọi biến cố khi con bị ép buộc phải chối bỏ Sự Thật, Lời của Thiên Chúa, các Bí Tích Thánh Thiêng và Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng.

Xin giúp con dùng những Ân Sủng mà con lãnh nhận để kiên vững chống lại sự độc ác của Satan và những linh hồn đáng thương mà hắn lợi dụng để xúc phạm đến Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Xin trợ giúp con trong lúc khẩn thiết.

Vì phần rỗi của các linh hồn, xin ban cho con lòng can đảm để trao ban các Bí Tích cho từng con cái của Thiên Chúa khi con có thể bị những kẻ thù của Thiên Chúa ngăn cấm thực thi những điều ấy. Amen.

CDCN 136: Để giữ lòng trung thành với Lời Chúa (22-02-2014)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin giúp con biết lắng nghe Lời Chúa, sống Lời Chúa, nói Lời Chúa và rao truyền Lời Chúa.

Xin ban cho con sức mạnh để tôn vinh Sự Thật, ngay cả khi con bị bách hại vì làm như vậy. Xin giúp con giữ cho Lời Chúa được sống động, khi những kẻ thù của Chúa dập tắt Lời Chúa.

Xin cho con cảm nhận được Lòng Can Đảm của Chúa khi con mất tinh thần.

Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa khi con yếu đuối.

Xin ban cho con Ân Sủng để giữ gìn phẩm giá, khi cửa Hỏa ngục lấn át con, vì con giữ lòng trung thành với Thánh Ý của Chúa. Amen.

CDCN 137: Lời nguyện Phục Hồi (23-02-2014)

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao, xin đoái nhìn đến con, tôi tớ thấp hèn của Cha, với tình yêu và lòng trắc ẩn trong Thánh Tâm Cha. Xin phục hồi con trong Ánh Sáng của Cha.

Xin đưa con trở về trong Ân Nghĩa với Cha. Xin đong đầy trong con Ân Sủng, để con hiến dâng chính mình con cho việc phụng sự Cha trong khiêm hạ và theo đúng Thánh Ý Tối Cao của Cha.

Xin giải thoát con khỏi tội kiêu ngạo và mọi sự vốn xúc phạm đến Cha và xin giúp con yêu mến Cha với một lòng khát khao sâu thẳm và vững bền để phụng sự Cha suốt mọi ngày trong đời con luôn mãi. Amen.

CDCN 138: Xin Ơn Bảo Vệ khỏi sự hận thù (27-02-2014)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở con khỏi mọi sự hận thù. Xin giúp con giữ thinh lặng, khi con phải đương đầu với sự hận thù. Xin giữ con mạnh mẽ trong sự trung thành với Chúa Giêsu Kitô khi con yếu đuối nhất.

Xin khép môi miệng con. Xin giúp con xa lánh những ai lôi kéo con bằng những lời lẽ, vốn chối bỏ những Giáo Huấn của Con Mẹ hoặc những ai chế nhạo con vì đức tin của con.

Lạy Mẹ dấu yêu, xin cầu bầu cho những linh hồn này để họ từ bỏ Satan và cảm nhận được bình an từ tình yêu của Mẹ và sự Ngự Trị của Chúa Thánh Thần, trong linh hồn họ. Amen.

CDCN 139: Xin ơn sức mạnh để chiến thắng sự dữ (08-03-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi sự độc ác của tên ác quỷ. Xin che chở con cùng tất cả những ai vốn đang yếu đuối và bất lực trước sự hiện diện của hắn.

Xin ban cho con ơn can đảm để từ bỏ hắn và xin giúp con tránh xa mọi cách thức tấn công của hắn nhằm làm cho con sa ngã mỗi ngày. Amen.

CDCN 140: Xin Ơn Bảo Vệ của Đạo Binh các Thiên Thần (13-03-2014)

Lạy Cha rất dấu yêu, Thiên Chúa của muôn loài Thụ Tạo, Thiên Chúa Tối Cao, xin ban cho con Ân Sủng và Sự Bảo Vệ từ Đạo Binh các Thiên Thần của Cha.

Xin giúp con chú tâm vào Tình Yêu của Cha dành cho từng con cái của Cha, cho dù họ xúc phạm đến Cha biết dường nào.

Xin giúp con loan tin về Giao Ước Cuối Cùng của Cha để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô mà không hề sợ hãi trong tâm hồn.

Xin ban cho con những Đặc Sủng và những Phúc Lành để vượt qua cuộc bách hại mà Satan, lũ quỷ của hắn và những thuộc hạ của hắn gây ra cho nhân loại.

Xin đừng bao giờ để con sợ hãi những kẻ thù của Cha.

Xin ban cho con sức mạnh để yêu thương những kẻ thù nghịch con và những kẻ bách hại con nhân Danh Thiên Chúa. Amen.

CDCN 141: Xin Ơn Bảo Vệ chống lại sự bách hại (18-03-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con trong trận chiến nhằm giữ lòng trung thành với Lời Chúa bằng bất cứ giá nào. Xin bảo vệ con chống lại những kẻ thù nghịch Chúa. Xin bảo vệ con khỏi những kẻ bách hại con vì Chúa.

Xin chia sẻ nỗi đau của con. Xin xoa dịu nỗi thống khổ của con. Xin nâng con lên trong Ánh Sáng của Thánh Nhan Chúa, cho đến Ngày Chúa lại đến để ban Ơn Cứu Rỗi Đời Đời cho nhân loại.

Xin tha thứ cho những ai bách hại con. Xin dùng nỗi thống khổ của con để đền bù tội lỗi của họ, nhờ đó họ có thể cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn và đón nhận Chúa với sự ăn năn thống hối trong linh hồn họ trong Ngày sau hết. Amen.

CDCN 142: Chuẩn bị cho cái chết (22-03-2014)

Nếu các con phải đối mặt với cái chết hoặc nếu người thân của các con phải đối mặt với cái chết thì hãy luôn hướng về Ta, Chúa Giêsu của các con, để cầu xin sự trợ giúp. Khi các con thực hiện được điều này thì Ta sẽ nâng tinh thần các con lên, lau khô nước mắt các con, xua tan mọi nỗi sợ hãi ra khỏi tâm hồn các con khi các con đọc lời cầu nguyện này.

Ta chào đón tất cả những linh hồn nào đọc lời cầu nguyện này, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Lòng Thương Xót của Ta thì luôn rộng mở, đặc biệt là đối với các linh hồn đang đối mặt với cái chết, nhưng lại không tin tưởng vào Ta, khi họ đọc lời cầu nguyện này ba lần mỗi ngày, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời họ.

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin tha thứ cho những tội lỗi của con. Xin thanh tẩy linh hồn con và chuẩn bị cho con bước vào Vương Quốc của Chúa.

Xin ban cho con những Ân Sủng để chuẩn bị cho sự kết hiệp của con với Chúa. Xin giúp con chiến thắng bất cứ nỗi sợ hãi nào.

Xin ban cho con lòng can đảm để chuẩn bị tâm trí và linh hồn, nhờ đó con được xứng đáng đứng trước Mặt Chúa.

Con yêu mến Chúa, con tín thác vào Chúa. Con xin dâng lên Chúa thân xác, tâm trí và linh hồn con luôn mãi. Xin để Thánh Ý Chúa ngự trị trong con và giải thoát con khỏi nỗi đau đớn, nghi ngờ và hoang mang. Amen.

CDCN 143: Bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn (25-03-2014)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn, một Tặng Ân của Thiên Chúa, nhằm mang lại Sự Sống Đời Đời cho tất cả con cái của Người khắp mọi nơi.

Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, ban cho chúng con lòng can đảm để thực hiện bổn phận của chúng con là luôn phụng sự Thiên Chúa, đặc biệt là khi chúng con phải chịu đau khổ vì thực hiện bổn phận của chúng con.

Xin trợ giúp Sứ Vụ của chúng con nhằm hoán cải hàng tỷ linh hồn theo Thánh Ý Thiên Chúa và biến đổi những tâm hồn chai đá thành những tôi tớ đầy yêu thương của Con Mẹ.

Xin ban sức mạnh cho tất cả những ai trong chúng con vốn phụng sự Chúa Giêsu trong Sứ Vụ này, để vượt qua sự thù hận và bách hại của Thập Giá, và để đón nhận sự hy sinh vốn đi kèm với Thập Giá, bằng một tâm hồn quảng đại và sẵn lòng đón nhận những gì sẽ xảy ra. Amen.

CDCN 144: Bảo vệ Đức Tin Kitô Giáo (02-04-2014)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin chuyển cầu cho linh hồn của các Kitô hữu trên toàn thế giới.

Xin giúp họ gìn giữ đức tin và giữ lòng trung thành với những Giáo Huấn của Chúa Giêsu Kitô. Xin Mẹ chuyển cầu để họ có được sức mạnh trong tâm trí và linh hồn để luôn gìn giữ đức tin.

Thân lạy Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu để họ hiểu được Sự Thật và được ban cho Ân Sủng để nhận ra bất cứ giáo lý lầm lạc nào mà người ta bày ra cho họ nhân Danh Thánh Tử của Mẹ.

Xin giúp họ giữ lòng trung thành và trở nên những tôi tớ trung tín của Thiên Chúa, xin giúp họ từ bỏ sự dữ và những sự dối trá, ngay cả khi họ phải chịu đau khổ và bị chế nhạo vì thực hiện những điều ấy.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin bảo vệ tất cả con cái của Mẹ và xin Mẹ chuyển cầu để mọi Kitô hữu tuân theo đường lối của Thiên Chúa đến hơi thở cuối cùng. Amen.

CDCN 145: Xin đong đầy trong con Tặng Ân Tình Yêu của Chúa (03-04-2014)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin đong đầy tâm hồn trống rỗng của con Tặng Ân Tình Yêu của Chúa.

Xin đong đầy linh hồn con sự Hiện Diện của Chúa. Xin giúp con trở thành khí cụ Bình An, sự Điềm Tĩnh và Lòng Thương Xót của Chúa.

Xin luôn mở rộng tâm hồn con trước cảnh khốn cùng của tha nhân và xin ban cho con Ân Sủng để tha thứ cho những ai khước từ Chúa và những ai lỗi phạm đến con.

Xin giúp con loan báo Tình Yêu của Chúa bằng gương sáng, như chính Chúa sẽ thực hiện trong hoàn cảnh của con. Amen.

CDCN 146: Xin Ơn Bảo Vệ khỏi sự lừa dối (11-04-2014)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin gìn giữ con bằng Ơn Bảo Vệ để chống lại những sự lừa dối do Satan dựng lên để phá hủy đức tin của các Kitô hữu.

Xin bảo vệ chúng con khỏi những kẻ thù nghịch Thiên Chúa. Xin gìn giữ chúng con an toàn khỏi những sự dối trá và tà giáo, nhằm làm suy yếu lòng yêu mến của chúng con dành cho Thánh Tử của Mẹ.

Xin giúp chúng con nhận ra những sự dối trá, lừa gạt và mọi sự tấn công mà chúng con có thể đối mặt nhằm dụ dỗ chúng con chối bỏ Sự Thật. Amen.

CDCN 147: Xin Cha tỏ Lòng Thương Xót cho những ai chối bỏ Thánh Tử của Cha (20-04-2014)

Lạy Thiên Chúa, là Cha Hằng Hữu, con nài xin Cha tỏ lòng Thương Xót những ai chối bỏ Thánh Tử của Cha. Con hết lòng cầu nguyện cho linh hồn của những ai tìm cách diệt trừ những ngôn sứ của Cha.

Con nài xin ơn hoán cải cho linh hồn những ai đang hư mất đối với Cha và con cầu xin Cha trợ giúp tất cả con cái Cha chuẩn bị linh hồn họ và biến đổi cuộc sống của họ, theo đúng Thánh Ý Cha, trong khi chờ đợi Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha. Amen.

CDCN 148: Xin cứu giúp con (03-05-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con trong nỗi đau khổ tột cùng. Xin giữ con trong Vòng Tay Chúa và đưa con vào nơi nương náu trong Thánh Tâm Chúa. Xin lau khô nước mắt của con. Xin giữ con điềm tĩnh trong những quyết tâm của con. Xin nâng đỡ tinh thần con và đong đầy trong con Bình An của Chúa. Xin ban cho con ơn đặc biệt này là (kể ra ơn muốn xin…).

Lạy Chúa, xin cứu giúp con, để lời cầu nguyện của con được Chúa nhận lời, nhờ đó cuộc sống của con được bình an và được hiệp nhất với Chúa. Nếu lời cầu nguyện của con không đuợc Chúa nhận lời thì xin ban cho con Ân Sủng để nhìn nhận rằng Thánh Ý Chúa là điều thiện hảo cho linh hồn con, nhờ đó con có thể luôn mãi trung thành với Lời Chúa với lòng yêu mến và biết ơn. Amen.

CDCN 149: Để nài xin Tình Yêu Thiên Chúa (11-05-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin đong đầy trong con Tình Yêu của Thiên Chúa. Xin đong đầy trong con Ánh Sáng Thiêng Liêng của Chúa và tuôn đổ trong con tình yêu con cần để gieo rắc hạt giống Lòng Thương Xót Chúa trong mọi quốc gia.

Xin cho con được loan truyền Tình Yêu Thánh Thiêng của Chúa nơi những ai mà con gặp gỡ. Xin lan tỏa Tình Yêu của Chúa, để Tình Yêu bừng cháy lên trong mọi linh hồn, mọi tôn giáo, tín ngưỡng, mọi quốc gia – tựa như một làn sương mát mẻ làm vui thoả tất cả con cái Thiên Chúa trong sự hiệp nhất.

Xin giúp chúng con loan truyền Tình Yêu Thiên Chúa, nhờ đó Tình Yêu có thể chiến thắng mọi sự dữ trong thế gian. Amen.

CDCN 150: Để cứu linh hồn của những người không có đức tin (16-05-2014)

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa cứu lấy tất cả những ai không chịu nhận biết Chúa vì điều này không phải là lỗi lầm của chính họ. Con xin dâng lên Chúa sự hy sinh của con để đem đến cho Chúa linh hồn những người chối bỏ Chúa, vì Lòng Thương Xót mà Chúa sẽ tuôn đổ trên toàn thể nhân loại.

Xin Chúa thương xót linh hồn họ. Xin đem họ vào Nơi Nương Náu trong Bình An của Chúa và xin tha thứ cho những tội lỗi của họ. Amen.

CDCN 151: Để bảo vệ Đức Tin (22-05-2014)

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu để chúng con luôn trung thành với Lời Đích Thực của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con sẵn sàng bảo vệ Đức Tin, gìn giữ Sự Thật và khước từ dị giáo.

Xin bảo vệ tất cả con cái của Mẹ trong những lúc khốn cùng và xin ban cho từng người trong chúng con những Ân Sủng để giữ lòng can đảm khi chúng con phải đối mặt với những thách thức để khước từ Sự Thật và chối bỏ Thánh Tử của Mẹ.

Lạy Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, xin Mẹ chuyển cầu để chúng con được ban cho sự Can Thiệp từ Thiên Đàng nhằm sống như những Kitô hữu theo đúng Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Amen.

CDCN 152: Xin trợ giúp con trong lúc bất lực (31-05-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin trợ giúp con trong lúc bất lực.

Xin giải thoát con khỏi tội lỗi, xin giúp con cảm nhận được trong tâm hồn và hiểu được sự lừa dối của tên ác quỷ và những đường lối độc ác của hắn.

Xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa khi con cảm nhận sự thù hận trong tâm hồn.

Xin đong đầy trong con Bình An của Chúa khi con cảm thấy ưu phiền.

Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa lúc con yếu đuối.

Xin cứu con khỏi cảnh ngục tù của con, để con được tự do và được gìn giữ an toàn trong Vòng Tay Rất Thánh của Chúa. Amen.

CDCN 153: Ơn Bảo Vệ dành cho con trẻ (31-05-2014)

“…Ơn Bảo Vệ dành cho trẻ thơ đã được Chúa Cha yêu dấu của Mẹ truyền ban. Qua Con Một của Người, Chúa Giêsu Kitô, Người hứa ban những Ân Sủng trọng đại và những con trẻ nào được tận hiến cho Mẹ, sẽ được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của tà khí sự dữ…

…Các con phải đọc Lời Nguyện này mỗi tuần một lần trước Ảnh tượng của Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, và hãy làm dấu bằng Nước Thánh trước khi đọc Lời Nguyện này:”

Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, con cầu xin Mẹ thánh hóa linh hồn của những đứa con này đây và đem chúng đến với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ (xin nêu tên ra đây).

Xin Mẹ chuyển cầu để Chúa Giêsu bảo bọc và chở che những linh hồn bé nhỏ này bằng Quyền Năng trong Máu Châu Báu của Người hầu giữ gìn chúng khỏi mọi sự dữ.

Lạy Mẹ yêu dấu, con nài xin Mẹ bảo vệ gia đình con trong những lúc gian nan khốn khó để Thánh Tử của Mẹ đoái thương nhìn đến lời cầu xin của con, hiệp nhất gia đình con trong Chúa Kitô và ban cho chúng con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen.

CDCN 154: Lời cầu nguyện trong Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi (04-06-2014)

“…Mẹ tuyên bố ngày 4 tháng 6 năm 2014 là Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Trong ngày đó, khi các con đọc Lời Cầu Nguyện này, Mẹ sẽ chuyển cầu cho mọi linh hồn được Ơn Cứu Rỗi, đặc biệt là cho những người mà linh hồn họ đang ở trong tình trạng tối tăm khủng khiếp.”

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6, Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, con xin dâng lên Mẹ những linh hồn sau đây (xin nêu tên ra đây).

Lạy Mẹ, xin ban cho con cùng tất cả những ai tôn vinh Mẹ, và những ai phân phát Mẫu Ảnh Cứu Rỗi, mọi sự bảo vệ khỏi tên ác quỷ và xin Mẹ cũng bảo vệ tất cả những ai đang chối bỏ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu Mẹ, và chối bỏ tất cả những Ân Sủng mà Người ban cho nhân loại.

Lạy Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu để hết thảy các linh hồn được ban cho Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen.

CDCN 155: Xin Ơn Bảo Vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn (08-06-2014)

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con để bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn và bảo vệ con cái Thiên Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những người chống lại Thánh Ý Thiên Chúa trong thời điểm lịch sử rất quan trọng này.

Chúng con cầu xin Mẹ bảo vệ tất cả những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ và Lời Chúa, để cứu hết thảy mọi người thoát khỏi những kẻ thù của Thiên Chúa. Xin giải thoát linh hồn của những ai mắc lừa sự dối trá của tên ác quỷ và xin cho họ hiểu được Sự Thật.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp chúng con, những tội nhân đáng thương, để chúng con trở nên xứng đáng đón nhận Ơn Kiên Trì trong lúc chịu đau khổ nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Mẹ.

Xin Mẹ bảo vệ Sứ Vụ này khỏi mọi nguy hại. Xin bảo vệ con cái của Mẹ khỏi sự bách hại. Xin che chở tất cả chúng con bằng Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ và ban cho chúng con Ơn gìn giữ đức tin trong những lúc chúng con bị chống đối vì nói lên Sự Thật, để loan truyền Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, trong những ngày còn lại của chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

CDCN 156: Xin Ơn bảo vệ khỏi sự thù ghét (09-06-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con Tình Yêu của Chúa và xin mở rộng tâm hồn con để đón nhận Tình Yêu của Chúa với lòng biết ơn. Nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, xin để cho Tình Yêu của Chúa chiếu sáng trên con, để con phản chiếu ánh sáng của Lòng Thương Xót Chúa.

Xin bảo bọc con trong Tình Yêu của Chúa và xin để cho tình yêu của con dành cho Chúa, xóa tan mọi sự thù ghét mà con gặp phải khi loan truyền tin mừng trong Lời Chúa. Xin tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên chúng con và ban ơn tha thứ cho những ai khước từ Chúa, xúc phạm đến Chúa và những ai thờ ơ trước Thiên Tính của Chúa; xin ban cho họ Tình Yêu của Chúa.

Xin để cho Tình Yêu của Chúa chiếu sáng trên con trong những lúc bất an, thiếu lòng tin, trong những lúc đau khổ và thử thách; nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, xin giúp con đem Sự Thật đến với những ai hết sức cần đến Ơn Trợ Giúp của Chúa. Amen.

CDCN 157: Cầu cho sự giải thoát của các linh hồn (14-06-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát những linh hồn đang làm nô lệ cho những tà thần và Satan. Qua lời cầu nguyện của chúng con, xin giúp chúng con giải thoát họ khỏi nỗi đau của sự giam cầm.

Xin giải thoát họ khỏi cảnh ngục tù và chỉ cho họ thấy con đường hướng về Vương Quốc của Thiên Chúa, trước khi họ bị Satan bắt giữ và dẫn đưa vào vực thẳm của Hỏa Ngục.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài xin Chúa che chở những linh hồn này bằng Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó họ có thể tìm được Sự Thật và có lòng can đảm để xa lánh những cạm bẫy và sự độc ác của tên ác quỷ. Amen.

CDCN 158: Xin bảo vệ con khỏi sự dữ của tôn giáo toàn cầu (28-06-2014)

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: “… Để bảo đảm rằng các con luôn kiên vững, can đảm, điềm tĩnh và sống bình an, khi các con phải vác Thập Giá của Con Mẹ trên vai, các con phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này. Vì nhiều người trong các con sẽ cảm thấy khó để có thể nhìn nhận rằng những biến cố này sắp sửa xảy ra, sẽ đến ngày các con sẽ phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (158) này ba lần một ngày, vì những áp lực mà người ta gây ra để buộc các con chối bỏ Thánh Tử của Mẹ, sẽ là quá lớn…”

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi sự dữ của tôn giáo toàn cầu mới, vốn không đến từ Chúa. Xin gìn giữ con trong chuyến lữ hành đến với tự do, hướng về Vương Quốc Thánh Thiêng của Chúa.

Xin giữ con hiệp nhất với Chúa mỗi khi con đau khổ và buộc phải đón nhận những sự dối trá mà những kẻ thù nghịch Chúa truyền bá để hủy diệt các linh hồn.

Xin giúp con kiên vững trong cuộc bách hại, để giữ vững lòng trung thành với Lời Chân Thật của Thiên Chúa khi đối mặt với những thứ giáo lý lầm lạc và những sự phạm thánh mà con buộc phải đón nhận.

Với của lễ là ý chí tự do của con, xin dẫn đưa con vào trong Vương Quốc của Chúa, để giúp con trỗi dậy và rao giảng Sự Thật, khi người ta tuyên bố Sự Thật là dối trá.

Xin đừng để con thiếu can đảm, do dự hoặc trốn chạy trong sợ hãi khi phải đối mặt với sự bách hại. Xin giúp con luôn kiên vững và trung thành với Sự Thật đến cùng. Amen.

CDCN 159: Xin Tình Yêu của Thiên Chúa (08-07-2014)

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ chuyển cầu cho con khi con nài xin Tình Yêu của Thiên Chúa. Xin đong đầy tâm hồn trống rỗng của con Tình Yêu của Thiên Chúa, để khi ngự trị trong tâm hồn con thì tình yêu ấy cũng thấm nhuần nơi những linh hồn mà con ra sức bày tỏ tình thương đối với họ.

Nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa, xin Mẹ giải thoát con khỏi bất cứ sự thù nghịch nào mà con có đối với những kẻ phản nghịch cùng Thánh Tử của Mẹ.

Xin giúp con giữ lòng khiêm nhường và ban cho con tinh thần quảng đại để con có thể tuân theo Giáo Huấn của Chúa Kitô và loan truyền Tình Yêu của Người đến khắp nơi trong cuộc sống của con. Amen.

CDCN 160: Xin giúp con yêu mến Chúa hơn (22-07-2014)

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại, xin giúp con yêu mến Chúa hơn. Xin giúp con vững mạnh trong tình yêu dành cho Chúa. Xin đong đầy tâm hồn con Tình Yêu và Lòng Nhân Từ của Chúa, nhờ đó con có thể lãnh nhận những Ân Sủng để yêu mến Chúa như Chúa yêu thương con.

Xin đong đầy linh hồn bất xứng của con một tình yêu sâu sắc và vững bền dành cho Chúa và tất cả những gì Chúa ban. Nhờ vào Sức Mạnh trong những Ân Sủng của Chúa, xin giúp con yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương từng con cái của Thiên Chúa, để con có thể tỏ lòng nhân hậu đối với những ai cần đến Tình Yêu của Chúa và những ai không có niềm tin.

Xin cho con được kết hiệp với Chúa, nhờ đó con có thể sống cuộc đời của một Kitô hữu như Chúa đã dạy bảo chúng con bằng gương lành của Chúa trong lúc sinh thời của Chúa trên trần gian này. Amen.

CDCN 161: Xin ban cho con lòng trông cậy và bình an (23-07-2014)

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn. Xin đong đầy trong con lòng trông cậy để con hoàn toàn vâng phục Chúa và kết hiệp trọn vẹn với Chúa. Xin giúp con vững lòng tín thác vào Chúa trong những lúc gian khó. Xin ban cho con Bình An của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con chạy đến cùng Chúa, hoàn toàn tự do khỏi những ràng buộc và những điều kiện của thế gian; con xin dâng lên Chúa ý chí của con, xin Chúa thực hiện nơi con điều Chúa muốn vì phần rỗi của chính linh hồn con và linh hồn của tha nhân. Amen.

CDCN 162: Xin bảo vệ những người yếu đuối và những người vô tội (24-07-2014)

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, xin bảo vệ những người yếu đuối và những người vô tội, vốn phải chịu đau khổ bởi những kẻ lòng đầy thù hận. Xin giảm nhẹ nỗi thống khổ mà những con cái đáng thương của Cha phải chịu.

Xin ban cho họ những Ân Sủng để bảo vệ họ khỏi những kẻ thù nghịch Cha. Xin ban cho họ lòng trông cậy, lòng can đảm và lòng bác ái để dễ dàng tha thứ cho những ai bách hại họ.

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, con nài xin Cha tha thứ cho những kẻ chống lại Luật của Sự Sống, xin Cha giúp họ hiểu được rằng họ đã xúc phạm đến Cha biết dường nào, để họ từ bỏ đường lối độc ác và tìm được sự an ủi trong Vòng Tay Cha. Amen.

CDCN 163: Xin cứu con khỏi cuộc bách hại (09-08-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi nỗi đau của cuộc bách hại Nhân Danh Chúa.

Xin cho con được kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Chúa.

Xin giúp con từ bỏ thói kiêu ngạo, tham lam, độc ác, thói tự cao tự đại, và sự thù hận trong linh hồn.

Xin giúp con hoàn toàn quy phục Lòng Thương Xót Chúa.

Xin xua tan nỗi sợ hãi của con.

Xin giúp con thoát khỏi nỗi đau, thoát khỏi tất cả những sự bách hại, để con có thể bước theo Chúa như một trẻ thơ, khi nhận biết rằng tất cả mọi sự đều nằm trong Sự Quan Phòng của Chúa.

Xin giải thoát con khỏi sự thù hận của tất cả những kẻ tuyên bố là thuộc về Chúa nhưng thực ra là chối bỏ Chúa.

Xin đừng để miệng lưỡi độc ác của họ làm hại con hoặc những việc làm xấu xa của họ làm con đi lạc khỏi Con Đường Sự Thật.

Xin giúp con chỉ chú tâm vào Vương Quốc của Chúa và sống nhẫn nại trong phẩm giá của mình trước bất cứ sự sỉ nhục nào mà con phải chịu vì Danh Chúa.

Xin ban cho con sự bình an trong tâm trí, bình an trong tâm hồn và bình an trong linh hồn. Amen.

CDCN 164: Xin Ơn Bình An cho các Quốc Gia (24-08-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sự bình an.

Xin ban bình an cho đất nước con và tất cả những quốc gia đang bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ.

Xin truyền ban bình an của Chúa vào tâm hồn những kẻ chai đá, những kẻ nhân danh công lý để gây đau khổ cho tha nhân.

Xin ban cho tất cả con cái Thiên Chúa những Ân Sủng để đón nhận Bình An của Chúa để tình yêu và sự hòa thuận được triển nở, nhờ đó tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ toàn thắng sự dữ và nhiều linh hồn được cứu khỏi sự hủy hoại của những dối trá, độc ác và những tham vọng đen tối.

Xin để cho bình an của Chúa làm chủ tâm hồn tất cả những ai tận hiến cuộc đời cho Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Chúa và những ai không hề nhận biết Chúa. Amen.

CDCN 165: Xin Tặng Ân Sự Sống Đời Đời (05-09-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin vào sự Hiện Hữu của Chúa.

Xin ban cho con dấu chỉ để tâm hồn con dễ dàng đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Xin đong đầy linh hồn trống rỗng của con Ân Sủng mà con cần để cởi mở tâm trí và mở rộng tâm hồn con trước Tình Yêu của Chúa.

Xin thương xót con, xin thanh tẩy linh hồn con khỏi mọi lỗi lầm mà con đã mắc phạm trong cuộc đời.

Xin tha thứ cho con tội chối bỏ Chúa, và xin đong đầy trong con tình yêu mà con cần để trở nên xứng đáng với Sự Sống Đời Đời.

Xin giúp con nhận biết Chúa để cảm nhận sự Hiện Diện của Chúa trong tha nhân; xin ban cho con Ân Sủng để nhận ra Dấu Chỉ của Thiên Chúa trong mọi Tặng Ân tốt lành mà Chúa đã ban cho nhân loại.

Xin giúp con hiểu được những Đường Lối của Chúa; xin cứu con khỏi sự chia rẽ và nỗi đau của sự tăm tối mà con cảm nhận trong linh hồn. Amen.

CDCN 166: Xin ngăn chặn việc giết hại những người vô tội (18-09-2014)

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, để ngăn chặn việc giết hại những người vô tội.

Vì Lòng Thương Xót của Người, chúng con xin Mẹ chuyển cầu để Người loại bỏ hiểm họa diệt chủng, bách hại, và những tai ương kinh hoàng dưới mọi hình thức nhằm chống lại con cái của Thiên Chúa.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin Mẹ lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà ban cho chúng con tình yêu thương, sự hòa thuận và bình an trong thế giới đầy đau thương này.

Chúng con cầu xin Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, bảo vệ tất cả chúng con trong những thời điểm hết sức đau thương và khốn khổ trên thế giới này. Amen.

CDCN 167: Xin bảo vệ gia đình con (21-09-2014)

Lạy Thiên Chúa là Cha Hằng Hữu, nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, xin Cha hằng luôn bảo vệ gia đình con khỏi sự dữ.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để chúng con thắng vượt những ý hướng độc ác và để chúng con luôn hiệp nhất trong tình yêu dành cho Cha và tình yêu dành cho tha nhân.

Xin bảo vệ chúng con trong những lúc đau khổ và thử thách mà chúng con phải chịu; xin giữ cho tình yêu của chúng con luôn sống động để chúng con được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu.

Xin Cha chúc lành cho gia đình chúng con và ban cho chúng con Tặng Ân Tình Yêu ngay cả trong những lúc gian khó.

Xin Cha củng cố tình yêu của chúng con để chúng con có thể chia sẻ niềm vui của gia đình với tha nhân, nhờ đó Tình Yêu của Cha được chia sẻ với toàn thế giới. Amen.

CDCN 168: Xin Tặng ân Tình Yêu của Thiên Chúa (29-09-2014)

Lạy Cha dấu yêu,

Cha Hằng Hữu,

Thiên Chúa Tối Cao,

Xin biến đổi con nên xứng đáng với Tình Yêu của Cha.

Xin tha thứ cho con vì con đã gây ra đau khổ cho tha nhân; xin tha thứ cho con vì bất cứ việc làm sai trái nào của con, vốn đã từng gây đau khổ cho bất cứ con cái nào của Cha.

Xin mở rộng tâm hồn con để con có thể đón nhận Cha; xin thanh tẩy con khỏi bất cứ sự thù hận nào mà con có đối với tha nhân.

Xin giúp con tha thứ cho những kẻ thù nghịch con, xin giúp con gieo mầm Yêu Thương của Cha ở bất cứ nơi nào con đến và nơi những người mà con gặp gỡ mỗi ngày.

Lạy Cha, xin ban cho con Ơn Nhẫn Nại và Ơn Đức Tin để con có thể bảo vệ Lời Chí Thánh của Cha và để giữ cho ngọn lửa Tình Yêu và Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha sống động trong một thế giới tối tăm. Amen.

CDCN 169: Xin ơn cứu rỗi cho những người khước từ Chúa Kitô (02-10-2014)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, nhờ Lòng Nhân Từ và Lòng Thương Xót của Chúa, con nài xin ơn cứu rỗi cho những ai khước từ Chúa; những ai chối bỏ sự Hiện Hữu của Chúa; những ai cố ý chống lại Lời Chí Thánh của Chúa và những ai vì lòng thù hận đã khiến cho linh hồn họ trở nên quá tăm tối trước Ánh Sáng Sự Thật về Thiên Tính của Chúa.

Xin Chúa thương xót tất cả các tội nhân.

Xin Chúa tha thứ cho những ai báng bổ Thiên Chúa Ba Ngôi; qua sự hy sinh của bản thân con, xin Chúa giúp con đón nhận vào Vòng Tay Đầy Yêu Thương của Chúa những tội nhân hết sức cần đến Lòng Thương Xót của Chúa.

Qua những tư tưởng, lời nói và việc làm, con nguyện hết lòng phụng sự Chúa trong Sứ Vụ của Chúa nhằm cứu rỗi các linh hồn. Amen.

CDCN 170: ĐỂ BẢO VỆ LỜI CHÍ THÁNH CỦA THIÊN CHÚA (Dành cho hàng giáo sĩ – đọc hàng ngày) (08-10-2014)

Lạy Chúa Giêsu Kitô dấu yêu, Thiên Chúa của con,

Xin che chở con.

Xin bảo vệ con.

Xin gìn giữ con trong Ánh Sáng của Thánh Nhan Chúa, khi sự bách hại gia tăng và khi mà tội của con chỉ là bảo vệ Sự Thật, Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Xin giúp con có được lòng can đảm để luôn mãi trung thành phụng sự Chúa.

Xin ban cho con Lòng Can Đảm và Sức Mạnh của Chúa khi con ra sức bảo vệ những Giáo Huấn của Chúa trước những chống đối kịch liệt.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bao giờ ruồng bỏ con trong lúc khẩn thiết; xin ban cho con mọi sự con cần để tiếp tục phụng sự Chúa, trong việc trao ban các Bí Tích và trao ban Mình Máu Thánh Chúa trong Hy Tế Thánh Lễ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con những ơn lành.

Xin Chúa đồng hành với con.

Xin Chúa nghỉ ngơi trong con.

Xin Chúa ở lại với con. Amen.

Các Kinh Cầu

Kinh Cầu số 1: Xin ơn bảo vệ chống lại tiên tri giả (19-08-2012)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin cứu chúng con khỏi sự lừa dối của tiên tri giả.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại.

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi tên Phản Kitô.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn thấy sự dối trá của tiên tri giả.

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất Giáo Hội của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ các Bí Tích của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để tiên tri giả chia rẽ Giáo Hội của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con khước từ những dối trá được bày ra như là Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban niềm hy vọng cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi con thú.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Phân Định, để chúng con đi theo đường lối Giáo Hội Chân Chính của Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.

Kinh cầu số 2: Cầu xin Ơn Miễn Trừ cho chính mình và người thân khỏi sa Hỏa Ngục (24-08-2012)

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, con yêu mến Cha.

Con tôn vinh Cha.

Xin Cha thương xót chúng con.

Xin Cha tha tội cho chúng con.

Con thờ lạy Cha.

Con chúc tụng Cha.

Con cảm tạ Cha vì tất cả những Ân Sủng đặc biệt Cha ban.

Con nài xin Cha ban Ơn Miễn Trừ cho những người yêu dấu của con: (nêu tên tất cả những người thân yêu)

Con xin dâng lên Cha lòng trung thành của con đối với Cha luôn mãi.

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, Đấng dựng nên muôn vật, Đấng dựng nên vũ trụ, Đấng dựng nên loài người, Cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự.

Cha là nguồn Tình Yêu.

Cha là Tình Yêu.

Con yêu mến Cha.

Con tôn vinh Cha và con phủ phục trước nhan Cha.

Con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho tất cả những linh hồn không nhận biết Cha, những linh hồn không tôn vinh Cha, những linh hồn từ khước Bàn Tay Thương Xót của Cha.

Con xin hiến dâng Cha trọn vẹn tâm trí, thân xác và linh hồn, để Cha có thể đem họ vào trong Vòng Tay Cha, an toàn khỏi mọi sự dữ.

Con nài xin Cha mở Cổng Thiên Đàng để cuối cùng tất cả con cái Cha được hiệp nhất, trong gia sản Cha đã dựng nên cho tất cả chúng con. Amen.

Kinh cầu số 3: Lời nguyện để Bảo vệ Lời Chúa (11-10-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi những điều gian dối, xúc phạm đến Thiên Chúa.

Xin bảo vệ chúng con khỏi Satan và bè lũ của hắn.

Xin giúp chúng con yêu Chúa nhiều hơn.

Trong trận chiến của mình, xin gìn giữ chúng con.

Trong đức tin của mình, xin che chở chúng con.

Xin dẫn đưa chúng con đến nơi trú ẩn an toàn của Chúa.

Xin giúp chúng con đứng lên bảo vệ Thánh Ý Chúa.

Xin tăng cường lòng quyết tâm của chúng con muốn trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

Xin ban cho chúng con ơn can đảm.

Xin ban lòng trông cậy cho chúng con.

Xin dẫn dắt chúng con trên đường Sự Thật.

Xin bảo vệ chúng con chống lại địch thù.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ân Sủng được Ngài che chở bảo vệ.

Xin giúp chúng con tránh xa chước cám dỗ.

Xin đem chúng con đến gần Thánh Tâm Chúa hơn.

Xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa. Amen.

Kinh cầu số 4: Để giảm nhẹ hình phạt của Thiên Chúa Cha (12-01-2013)

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, chúng con nài xin Cha tha thứ tội lỗi của con cái Cha.

Chúng con cảm tạ Cha vì tặng ân là trái đất Cha ban.

Chúng con cảm tạ Cha đã ban sự sống cho nhân loại.

Chúng con quý trọng Ơn sự sống Cha ban.

Chúng con gìn giữ Ơn sự sống Cha ban.

Chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu, Con Cha, cho chúng con.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Cứu Rỗi Cha ban.

Chúng con ngợi khen Thiên Tính của Cha.

Chúng con hoàn toàn quy phục trước nhan Cha, để Thánh Ý Cha được hoàn tất dưới đất cũng như trên trời.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Soi Sáng Lương tâm.

Chúng con cảm tạ Cha vì lời hứa sự sống đời đời.

Chúng con chào đón Địa Đàng Mới.

Chúng con nài xin Cha cứu rỗi hết thảy các linh hồn, bao gồm những linh hồn làm Cha đau khổ và những linh hồn xa lìa Cha.

Chúng con cảm tạ Cha vì Tình Yêu Thương Cha đã tỏ lộ cho hết thảy con cái Cha.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn tiên tri Cha ban.

Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn cầu nguyện Cha ban.

Chúng con cầu xin Cha ban hòa bình và ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen.

Kinh cầu số 5: Cầu cho những người mắc tội trọng (11-02-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu hết thảy mọi tội nhân khỏi lửa Hỏa Ngục.

Xin tha thứ cho những linh hồn đen tối.

Xin giúp họ nhận ra Chúa.

Xin nhấc họ ra khỏi bóng tối.

Xin mở đôi mắt họ.

Xin cởi mở tâm hồn họ.

Xin tỏ cho họ Sự Thật.

Xin cứu rỗi họ.

Xin giúp họ lắng nghe.

Xin giải thoát họ khỏi tính kiêu căng, ham muốn và ghen tị.

Xin bảo vệ họ khỏi sự dữ.

Xin lắng nghe lời nài xin giúp đỡ của họ.

Xin giữ gìn họ.

Xin lôi kéo họ về phía Chúa.

Xin cứu họ khỏi sự lừa dối của Satan. Amen.

Kinh Cầu số 6: Tặng Ân của những Ân Sủng (08-01-2014)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu,

Đấng Cứu Độ chúng con,

Xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa.

Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa.

Xin đong đầy trong con Sự Khôn Ngoan của Chúa.

Xin đong đầy trong con Lòng Kiên Trì của Chúa.

Xin đong đầy trong con Lòng Khiêm Nhường của Chúa.

Xin đong đầy trong con Lòng Can Đảm của Chúa.

Xin đong đầy trong con Tình Yêu Tận Hiến của Chúa.

Amen.

30 lời nguyện khác

Toàn bộ các Lời cầu nguyện (được trích từ toàn bộ các Thông Điệp)

Đây là 30 lời nguyện ngắn (được chọn lọc từ các lời cầu nguyện – xem toàn bộ tại đây) nằm trong tập sách Chiến Dịch Cầu Nguyện tiếng Anh được chúng tôi đăng tải và đưa vào các sách Chiến Dịch Cầu Nguyện vào cuối năm 2015.

Sách Chiến Dịch Cầu Nguyện tiếng Việt có thêm vào Kinh Cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (TĐ 06-03-2014) và Lời nguyện với Chúa Giêsu để lãnh nhận những Ân Sủng trọng đại (29-10-2014) nâng số lượng các lời cầu nguyện ngắn lên thành 29.

LN 1: Xin Ơn trợ giúp (10-05-2011)

Lạy Chúa, xin tuôn đổ trên con Ơn Chúa Thánh Thần để con mang Lời Chí Thánh của Chúa đến với những tội nhân, những người mà con phải cứu nhân Danh Chúa.

Bằng lời cầu nguyện của con, xin giúp con che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa, để họ được đưa đến gần Thánh Tâm Chúa hơn. Xin ban cho con Ơn Chúa Thánh Thần để những linh hồn đáng thương này được hưởng phúc nơi Thiên Đàng Mới của Chúa. Amen.

LN 2: Lời cầu nguyện mỗi ngày (24-07-2011)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin đón nhận con vào trong Vòng Tay Chúa và cho con được tựa đầu vào Vai Chúa, để Chúa có thể đưa con vào Vương Quốc Vinh Hiển của Chúa khi đến thời điểm.

Xin để Máu Châu Báu Chúa thấm nhuần trong tâm hồn con để chúng ta được hiệp nhất nên một. Amen.

LN 3: Lời nguyện mở đầu của tôi tớ khiêm nhường (24-09-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì con đã phạm tội. Amen.

LN 4: Lời khẩn cầu dâng lên Thiên Chúa Cha (15-11-2011)

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, Đấng mà Cha đã hy sinh để cứu chúng con, những con cái đáng thương của Cha khỏi lửa Hoả Ngục, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con.

Chúng con xin dâng lên Cha những hy sinh hèn mọn của chúng con; chúng con xin đón nhận những thử thách và đau khổ như một phương thế để đem lại ơn cứu rỗi cho tất cả các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo.

Chúng con nài xin Cha ban ơn tha thứ cho các tội nhân, những người cảm thấy khó có thể quay về và đón nhận Lòng Thương Xót của Cha, để họ dâng lên Cha những hy sinh cần thiết và đền tội trước Mắt Cha. Amen.

LN 5: Xin Chúa Giêsu tỏ bày sự Hiện Diện của Người (22-11-2010)

Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy bị lạc lối. Xin rộng mở tâm hồn con để đón nhận Tình Yêu Chúa và xin tỏ cho con Sự Thật để con được cứu rỗi. Amen.

LN 6: Lời cầu nguyện để hoán cải tha nhân (16-04-2011)

Lạy Chúa Giêsu, nhân danh Lòng Thương Xót Chúa, con nài xin Chúa bảo vệ những linh hồn lạnh nhạt bằng Máu Châu Báu Chúa để họ được ơn hoán cải. Amen.

LN 7: Lời nguyện dành cho những linh hồn đáng thương, mang đầy mặc cảm tội lỗi (23-08-2011)

“Hãy bước đến với Ta và cầu xin sự trợ giúp của Ta… Hãy đến. Hãy cúi đầu. Hãy gạt bỏ sự xấu hổ của các con sang một bên và hãy cầu xin Ta tha thứ cho các con.”

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ những tội lỗi của con và những sự xúc phạm của con đối với Chúa. Amen.

LN 8: Lời nguyện để giải quyết những lo lắng (17-08-2011)

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng của con trong Sứ Vụ này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa để Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý của Ngài. Amen.

LN 9: Để đứng vững trước sự thù nghịch sắp sửa xảy ra (28-10-2011)

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, con khẩn cầu sự che chở của Chúa; xin Lòng Thương Xót Chúa cứu lấy anh chị em trong Giáo Hội của Chúa để họ không trở thành nạn nhân của tên Phản Kitô.

Xin ban cho con những ân sủng và bảo vệ con bằng Binh Giáp đầy Sức Mạnh của Chúa, để con chống lại những hành động độc ác mà người ta gây ra nhân Danh Chúa. Con nài xin Lòng Thương Xót của Chúa và con nguyện trung thành với Danh Thánh Chúa luôn mãi. Amen.

LN 10: Cầu nguyện với Thiên Chúa Cha để nhận được chìa khóa vào Thiên Đàng Mới (10-04-2013)

Lạy Cha, con chính là một đứa con lầm lạc của Cha, một kẻ vô cùng hoang mang và tăm tối đến nỗi nếu không có sự Trợ Giúp và Tình Yêu của Cha, thì con chỉ là hư không.

Nhờ Tình Yêu của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, xin cứu rỗi con và ban cho con Chìa Khóa để bước vào Địa Đàng Mới của Cha trên trái đất. Amen.

LN 11: Xin giảm nhẹ những cuộc bách hại (09-12-2011)

Lạy Thiên Chúa là Cha, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, con cầu xin Cha đừng để sự thù nghịch chế ngự con cái Cha.

Xin bảo vệ tất cả con cái Cha trong thời buổi hỗn loạn này để chúng con có được bình an và sống tự do khỏi tên ác quỷ, theo đúng phẩm giá của chúng con. Amen.

LN 12: Lời cầu nguyện để nhận biết rằng những Thông Điệp này đến từ Thiên Chúa (15-08-2011)

Lạy Chúa Giêsu, nếu thật sự là Chúa, thì xin tuôn đổ trên linh hồn con dấu chỉ Tình Yêu của Chúa để con nhận ra Chúa.

Xin đừng để con bị lừa gạt bởi những sự dối trá. Thay vào đó, xin tỏ cho con Lòng Thương Xót của Chúa bằng cách giúp con hiểu được Sự Thật và nhận ra con đường dẫn về Địa Đàng Mới của Chúa trên trái đất này. Amen.

LN 13: Xin trở nên bé nhỏ (02-03-2012)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin giúp con trở nên bé nhỏ, như một trẻ thơ, trong mắt Cha.

Con cầu xin Cha tuôn đổ trên con những ân sủng của Cha để con có thể đáp lại lời mời gọi của Cha nhằm cứu lấy tất cả con cái Cha. Amen.

LN 14: Xin Chúa Giêsu Kitô can thiệp (03-03-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin đưa con vào Nơi Nương Náu của Chúa trong Chúa Cha và xin ban cho con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen.

LN 15: Dâng lên Chúa Giêsu Tình Yêu Chân Thành (02-10-2013)

Lạy Chúa Giêsu, vượt trên tất cả vẫn là Thánh Ý Chúa. Ý chí tự do của con thuộc về Chúa. Xin thực thi theo đúng Thánh Ý Chúa. Amen.

LN 16: Xin ơn khôn ngoan, điềm tĩnh và ơn phân định (20-03-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn hiểu được Sự Thật trong Lời Chúa và luôn trung thành với Giáo Huấn của Chúa cho dù con có bị ép buộc phải khước từ Chúa. Amen.

LN 17: Xin chia sẻ nỗi đau với Chúa (16-03-2013)

Lạy Chúa Giêsu, con xin chia sẻ nỗi đau cùng Chúa, con cầu xin Chúa ban Ơn Chúa Thánh Thần cho những kẻ thù nghịch con và những kẻ gây đau thương cho Chúa. Amen.

LN 18: Xin Thiên Chúa Tối Cao cởi mở tâm hồn con (27-01-2014)

Hãy để Ta mở rộng tâm hồn các con, để Bàn Tay Ta chúc lành cho các con.

Lạy Cha rất dấu yêu, xin dang tay chạm đến thân xác và linh hồn con bằng Bàn Tay Đầy Thương Xót của Cha. Amen.

LN 19: Cầu nguyện với Chúa Giêsu trong Ngày Cảnh Báo (07-12-2013)

Hãy nhớ lấy điều mà giờ đây Ta nói với các con. Trong Ngày Soi Sáng Lương Tâm, Ta muốn các con xin Ta rằng:

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót Chúa cho tất cả những ai khước từ Chúa và những ai hết sức cần đến sự trợ giúp của Chúa. Amen.

LN 20: Xin Chúa Giêsu cứu giúp con trong Cuộc Quang Lâm (13-06-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi của con. Amen.

LN 21: Lời nguyện dành cho những người vô thần trong cuộc Cảnh Báo (17-07-2012)

Với những kẻ xưng mình là vô thần, giờ đây hãy lắng nghe Lời hứa của Ta. Ta yêu thương các con và Ta không bao giờ từ bỏ việc cứu lấy các con thoát khỏi nanh vuốt của tên lừa dối, Satan, kẻ làm cho các con mù lòa trước Sự Thật. Khi đến thời điểm, và trong Cuộc Cảnh Báo khi các con thấy được những tội lỗi của các con phơi bày ra trước mắt, hãy thưa lên những lời này:

Lạy Chúa Giêsu, xin tỏ cho con thấy Sự Thật và cứu con khỏi sự dữ. Con thực lòng thống hối vì những tội lỗi của con. Giờ đây xin Chúa đón nhận con và tỏ cho con thấy Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

LN 22: Lời cầu nguyện dành cho người vô thần (18-11-2010)

Lạy Chúa, nếu Ngài là Sự Thật xin tỏ cho con dấu chỉ Tình Yêu của Chúa.

Xin mở lòng con để đón nhận sự dẫn dắt của Chúa.

Nếu như Ngài Hiện Hữu, xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Ngài, để con có thể hiểu được Sự Thật. Giờ đây xin Chúa cầu nguyện cho con. Amen.

LN 23: Xin ơn kiên vững khi thất vọng (dành cho thanh thiếu niên) (08-01-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin lắng nghe lời cầu xin của con.

Xin giúp con biết cư xử với những người gây đau khổ cho con.

Xin đừng để cho lòng đố kỵ chế ngự cuộc sống của con; xin đừng để con ước muốn những điều không thể được.

Thay vào đó, xin giúp con mở rộng tâm hồn ra với Chúa.

Xin giúp con cảm nhận tình yêu đích thực của Chúa; xin giúp con cảm nhận bình an đích thực trong tâm hồn con. Amen.

LN 24: Xin ơn soi sáng (03-11-2011)

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở con bằng Máu Châu Báu Chúa và đong đầy trong con Ơn Chúa Thánh Thần để con có thể nhận ra rằng những Lời này đến từ Chúa.

Xin ban cho con tinh thần khiêm nhường. Xin đón nhận lời cầu xin của con với Lòng Thương Xót của Chúa và xin mở rộng tâm hồn con trước Sự Thật. Amen.

LN 25: Lời nguyện với Chúa Giêsu để lãnh nhận những Ân Sủng trọng đại (29-10-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con những Ân Sủng mà con cần để giữ lòng trung thành với Chúa. Amen.

LN 26: Xin Ơn Cứu Rỗi (16-11-2010)

Lạy Chúa, xin dẫn đưa con đến Vương Quốc của Chúa và bảo vệ con khỏi bóng tối bủa vây linh hồn con.

Lạy Thánh Tâm Chúa, xin lắng nghe lời con nguyện và nhờ Ơn Chúa, xin để cho Ánh Sáng Tình Yêu và sự che chở của Chúa chiếu soi linh hồn con. Amen.

LN 27: Cầu cho những linh hồn mù lòa, lầm lạc (30-08-2011)

Lạy Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, con đến trước Ngai Tòa Cha để cầu xin cho linh hồn của anh chị em con, những người không chịu nhìn nhận sự Hiện Hữu của Cha.

Con nài xin Cha rộng ban cho họ những ân sủng của Cha để họ cởi mở tâm hồn và lắng nghe Lời Chí Thánh của Cha. Amen.

LN 28: Cầu cho những người vô tín, những người cười nhạo, chế giễu hoặc khinh thường những ai cầu nguyện (21-11-2010)

Lạy Chúa, con dang tay cầu xin Chúa đón nhận anh chị em thân yêu của con vào Vòng Tay nhân từ của Chúa.

Xin Chúa chúc lành cho họ trong Máu Thánh Chúa và ban cho họ Ân Sủng để lãnh nhận Thần Khí Tình Yêu của Chúa, nhằm dẫn dắt họ đến với ơn cứu rỗi đời đời. Amen.

LN 29: Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (06-03-2014)

Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ, chúng con sấp mình nguyện xin Thiên Chúa chế trị nó cùng xin Nguyên Soái Cơ Binh trên trời dùng quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế gian làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

LN 30: Xin ơn giải thoát (23-08-2014)

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con là những tội nhân bất lực khỏi những kẻ thù của Chúa.

Danh sách Chiến Dịch Cầu Nguyện theo ngày

CÁCH THỨC ĐỌC CHIẾN DỊCH CẦU NGUYỆN (Cập nhật 05-11-2016)

CDCN đọc hằng ngày (13 CDCN, 4 lời nguyện + 6 kinh cầu)
96, 13, 24, 30, 33, 102, 104, 115, 129, 130, 132, 155, 164 và 6 kinh cầu.

 • CDCN đọc thêm hằng ngày*: 1, 26**, 59, 69, 79, 143
 • CDCN trong lúc chay tịnh*: 34, 42, 58, 103, 130

Thứ hai (17 CDCN + 1 lời nguyện)
Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần: 51, 74
Cầu cho giới trẻ: 19, 73, 106, 118
Cầu cho Giáo Hội và Giáo Sĩ: 23, 38, 53, 70, 82, 100
Cầu xin giảm bớt hoạn nạn: 14, 54, 83, 120, 166
–> 14, 19, 23, 38, 51, 53, 54, 70, 73, 74, 82, 83, 100, 106, 118, 120, 166

Thứ ba (19 CDCN)
Cầu cho các nhà lãnh đạo: 2, 31, 84, 98
Cầu cho các quốc gia: 26, 27, 87, 113
Cầu xin ơn riêng: 8, 95, 165, 168
Cầu xin ơn chữa lành: 45, 81, 94, 148, 152
Cầu cho các thị nhân và thông tín viên: 11, 25
–> 2, 8, 11, 25, 26, 27, 31, 45, 81, 84, 87, 94, 95, 98, 113, 148, 152, 165, 168

Thứ tư (19 CDCN + 1 lời nguyện)
Xin ơn ngăn chặn tên Phản Kitô: 6, 18, 20, 42, 61, 71
Xin ơn bảo vệ: 29, 52, 63, 68, 124, 138, 140, 141, 143, 146, 156, 162, 163
–> 6, 18, 20, 29, 42, 52, 61, 63, 68, 71, 124, 138, 140, 141, 143, 146, 156, 162, 163

Thứ năm (19 CDCN + 1 lời nguyện)
Cầu xin ơn tăng cường đức tin: 44, 91, 92, 108, 109, 116, 125, 126, 136, 137, 144, 151, 161
Cầu xin lòng yêu mến Chúa Giêsu: 47, 101, 145, 149, 159, 160
–> 44, 47, 91, 92, 101, 108, 109, 116, 125, 126, 136, 137, 144, 145, 149, 151, 159, 160, 161

Thứ sáu (18 CDCN + 2 lời nguyện)
Cầu cho tội nhân: 7, 17, 35, 79, 80, 139, 169
Dâng hy sinh và đau khổ: 1, 9, 34, 75, 103
Cầu cho kẻ lầm lạc, vô thần: 41, 112, 117, 147, 150, 157
–> 1, 7, 9, 17, 34, 35, 41, 75, 79, 80, 103, 112, 117, 139, 147, 150, 157, 169

Thứ bảy (16 CDCN)
Cầu cho việc rao truyền Lời Chúa: 10, 12, 39, 48, 72, 121
Cầu cho sự hoán cải: 58, 93, 105
Cầu cho Cuộc Cảnh Báo: 3, 16, 43, 55, 65, 88, 127
–> 3, 10, 12, 16, 39, 43, 48, 55, 58, 65, 72, 88, 93, 105, 121, 127

Chúa nhật (17 CDCN)
Cảm tạ Thiên Chúa: 5, 15, 21, 90
Nguyện trung thành với Thánh Ý Chúa Cha: 59, 69, 123
Cầu xin Ơn hiệp nhất: 28, 37, 97, 128
Cầu cho gia đình, bạn bè: 4, 60, 64, 122, 131, 167
–> 4, 5, 15, 21, 28, 37, 59, 60, 64, 69, 90, 97, 122, 123, 128, 131, 167

Các CDCN cầu nguyện khác (31 CDCN)
Lời cầu của hàng giáo sĩ: 22, 40, 49, 56, 57, 66, 86, 110, 114, 135, 170(đọc hằng ngày)
Lời cầu của phụ huynh: 67, 111(đọc hằng ngày), 153
Lời cầu của kẻ lầm lạc, tội lỗi: 36, 46, 62, 78, 89, 107, 119, 133
Lời cầu dành cho người vô thần: 50, 76, 134
Lời cầu của các quốc gia: 32, 77, 85, 99
Chuẩn bị cho cái chết: 142(đọc ba lần mỗi ngày)
Lời cầu nguyện trong Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi (04/06): 154

*Các CDCN thêm này thuộc danh sách CDCN mỗi ngày và lúc chay tịnh trong tập sách CDCN tiếng Anh mới nhất. Nhóm xin đăng tải tại đây vì sự thiện hảo của các linh hồn – Trong các Thông Điệp, Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta đọc những CDCN này mỗi ngày.
**CDCN 26 đọc trước Kinh Mân Côi – CDCN 111 đọc mỗi ngày đọc mỗi ngày cho phụ huynh

 

Sứ Vụ của Ta để cứu nhân loại thì sắp hoàn tất

(Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2015, lúc 18:00)

“Sứ Vụ của Ta để cứu nhân loại thì sắp hoàn tất. Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta đã được hình thành.

Các con đã được Thiên Chúa ban cho những Tặng Ân như Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, Mẫu Ảnh Cứu Rỗi và các Chiến Dịch Cầu Nguyện. Những Tặng Ân này sẽ là khí giới để các con chống lại kẻ thù của Ta.”

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại

—Hết—

Thông tin thêm

Để hiểu rõ ý nghĩa của mỗi CDCN nhờ đó giúp ta cầu nguyện một cách sốt mến hơn. Quý vị có thể nhấn vào ngày tháng tại mỗi CDCN hoặc xem tại đây:

Ngoài ra, Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng mời gọi chúng ta hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót Chúa nhằm gìn giữ chúng ta khỏi ma quỷ và nài xin cho mọi người được ơn hoán cải.

 • Chúa Giêsu cũng truyền dạy phải đọc lời nguyện “Xin Ơn trợ giúp” mỗi ngày, sau khi đọc Kinh Lòng Thương Xót và nhờ vào lòng trung thành của chúng ta dành cho Người, chúng ta sẽ giúp cứu vớt con cái của Người. (10-05-2011) Xin Ơn trợ giúp: Lạy Chúa, xin tuôn đổ trên con Ơn Chúa Thánh Thần để con mang Lời Chí Thánh của Chúa đến với những tội nhân, những người mà con phải cứu nhân Danh Chúa.Bằng lời cầu nguyện của con, xin giúp con che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa, để họ được đưa đến gần Thánh Tâm Chúa hơn. Xin ban cho con ơn Chúa Thánh Thần để những linh hồn đáng thương này được hưởng phúc nơi Thiên Đàng Mới của Chúa. Amen.

Bạn có thể đọc các lời cầu nguyện này một cách riêng tư hoặc đọc chung với mọi người bất kể thời điểm nào trong ngày.

 • Mẹ Maria mời gọi chúng ta hãy tận hiến việc cầu nguyện này mỗi ngày.Hỡi các con, các con phải cố gắng dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện vì điều này rất quan trọng. Các con phải dành thời gian để đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện vì những lời cầu nguyện này đã giảm nhẹ rất nhiều thảm kịch trên thế giới, vốn do những kẻ độc ác thực hiện những hành động hết sức tàn bạo. (23-01-2013)

Chuẩn bị:

 • Các con phải giữ Nước Thánh ở bên cạnh, phải có Tượng Chịu Nạn, và đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt (CDCN 96) này để xin phúc lành và bảo vệ Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của các con. (25-01-2013)

Hướng dẫn – bạn có thể chọn một trong những cách sau:

 • Đọc theo chủ đề mỗi ngày để mỗi tuần ta có thể cầu nguyện trọn vẹn cho tất cả các nhu cầu hiện nay trên thế giới. Ở Việt Nam, các Chiến Dịch Cầu Nguyện đã được một vị linh hướng sắp đặt cẩn thận (Sách Sự Thật hiện sử dụng bản này) và mời gọi mọi người hãy đọc chung theo sự sắp xếp này để gia tăng sức mạnh – Chiến dịch cầu nguyện phải được chia thành những chủ đề khác nhau và hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện khi các con có thể.(19-08-2012)
 • Đọc bất kỳ CDCN nàoHỡi các con thân yêu của Mẹ, điều quan trọng là tất cả các con hãy đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện và đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ như là một phần trong đời sống cầu nguyện hàng ngày của các con. Các con có thể chọn đọc bất cứ Chiến Dịch Cầu Nguyện nào mà các con yêu thích, không nhất thiết phải đọc hết mọi Chiến Dịch Cầu Nguyện mà chỉ cần đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện theo ý cầu nguyện của các con. Các con phải đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ mỗi ngày để bảo vệ các con trước ảnh hưởng của tên ác quỷ.Việc cầu nguyện đưa các con đến gần với Thiên Chúa hơn và bảo vệ linh hồn của tất cả những người mà các con cầu xin Thánh Tử của Mẹ bảo vệ họ khỏi quyền lực của tên lừa dối. Lời cầu nguyện là khí giới mạnh mẽ nhất để chống lại sự dữ và các con không bao giờ được phép coi thường sức mạnh của lời cầu nguyện. (10-02-2015)
 • Vào ngày mùng 7 mỗi tháng, tất cả các thành viên trong tất cả các nhóm cầu nguyện trong mọi quốc gia, được mời gọi kết hiệp trong tinh thần để đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện dành cho tháng đó. Lời cầu nguyện mỗi tháng sẽ được đăng tải tại đây

Tất cả việc cầu nguyện này, được thực hiện trong tinh thần khiêm nhường, là để giúp Chúa Giêsu cứu các linh hồn, vốn là vô cùng quý giá đối với Người.