Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Ơn Bảo Vệ dành cho trẻ thơ đã được Chúa Cha yêu dấu của Mẹ truyền ban

Kinh Mân Côi
Sách Sự Thật

Thứ bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014, lúc 16:20

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mẹ muốn mời gọi cha mẹ của những trẻ thơ và của giới trẻ khắp mọi nơi trên thế giới hãy tận hiến con cái các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, mong muốn Mẹ thực hiện điều này vì Người sẽ bảo bọc con cái các con trong Máu Châu Báu của Người và nhờ đó Người sẽ gìn giữ chúng luôn được an toàn. Hỡi các con thân yêu, Người muốn các con thực hiện điều này vì Người sẽ ban những Ân Sủng trọng đại cho con cái các con. Ơn Bảo Vệ dành cho trẻ thơ đã được Chúa Cha yêu dấu của Mẹ truyền ban. Qua Con Một của Người, Chúa Giêsu Kitô, Người hứa ban những Ân Sủng trọng đại và những con trẻ nào được tận hiến cho Mẹ, sẽ được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của tà khí sự dữ.

Thánh Tử của Mẹ sẽ thực hiện mọi điều cần thiết để hiệp nhất mọi gia đình trong Địa Đàng Mới của Người, và bằng việc tận hiến con cái của các con cho Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, thì Ơn Bảo Vệ phi thường sẽ được ban cho mọi gia đình khi họ dâng lên cho Mẹ tên con cái của họ.

Tình yêu mà Mẹ dành cho con cái của Thiên Chúa thì hết sức đặc biệt, vì Mẹ là Mẹ của tất cả con cái Thiên Chúa. Chính nhờ Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, mà những linh hồn đã được tận hiến cho Mẹ, sẽ được cứu rỗi nhờ vào Lòng Thương Xót nơi Thánh Tử của Mẹ. Những linh hồn này sẽ không bị cám dỗ bởi sự dối trá mà tên Phản Kitô sẽ bày ra cho nhân loại.

Các con phải đọc Lời Nguyện này mỗi tuần một lần trước Ảnh Tượng của Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, và hãy làm dấu bằng Nước Thánh trước khi đọc Lời Nguyện này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (153) Ơn Bảo Vệ dành cho con trẻ

Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi,

Con cầu xin Mẹ thánh hóa linh hồn của những đứa con này đây và đem chúng đến với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ (xin nêu tên ra đây).

Xin Mẹ chuyển cầu để Chúa Giêsu bảo bọc và chở che những linh hồn bé nhỏ này bằng Quyền Năng trong Máu Châu Báu của Người hầu giữ gìn chúng khỏi mọi sự dữ.

Lạy Mẹ yêu dấu, con nài xin Mẹ bảo vệ gia đình con trong những lúc gian nan khốn khó để Thánh Tử của Mẹ đoái thương nhìn đến lời cầu xin của con, hiệp nhất gia đình con trong Chúa Kitô và ban cho chúng con Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen.

Các con hãy dấn thân và dâng lời cảm tạ vì Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho con cái của Người. Lòng Thương Xót Vô Biên và những Phúc Lành trọng đại sẽ được ban cho mọi trẻ thơ và những người trẻ tuổi khi các con dâng tên của chúng lên cho Mẹ để chúng được tận hiến cho Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth