Biến động sinh thái

Biến động sinh thái

Những biến đổi được tiên báo trong Kinh Thánh giờ đây đang được tỏ lộ cho nhân loại. Những trận chiến sẽ diễn ra ác liệt, nhiều sinh mạng sẽ bị hủy diệt, nhiều vùng đất sẽ phải chịu sự biến động sinh thái, mùa màng sẽ bị thất thu và nhiều người trong các con sẽ bị các chính phủ bách hại. Trận chiến tâm linh sẽ là khủng khiếp nhất khi mà người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực để khiến cho các con chống lại Ta. (10/7/2013)