Tải về

Mục lục:

  1. Sách Sự Thật
  2. Tóm lược ý nghĩa Cuộc Cảnh Báo.
  3. Sách Chiến Dịch Cầu Nguyện
  4. Audio Chiến Dịch Cầu Nguyện
  5. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống
  6. Mẫu ảnh Mẹ của Ơn Cứu Rỗi
  7. Chiến Dịch Cầu Nguyện Hằng Tháng

Tất cả có thể tải về tại đây. 

Sách Chiến Dịch Cầu Nguyện

Sách Chiến Dịch Cầu Nguyện là toàn bộ những lời cầu nguyện được mặc khải từ chính Thiên Chúa và Mẹ Maria để giúp chúng ta trong mọi sự (bệnh tật, chiến tranh, khó khăn, bách hại, gia đình, xin ơn hoán cải…) nhằm vững bước trên đường tiến về quê trời.

Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống

Nếu quý vị nào muốn được Chúa bảo vệ thì hãy in ra “Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sốngcần linh mục làm phép và đọc lời nguyện. Vì tất cả những ai đón nhận Ấn Tín này thì cá nhân họ và những người thân trong gia đình họ sẽ được bảo vệ khỏi dấu ấn của Con ThúThánh Gioan Tông Đồ đã ghi trong Sách Khải Huyền, trong khi chờ đợi Chúa Giêsu Kitô Quang Lâm. Xem thêm – Chúa Giêsu mong muốn chúng ta đọc kinh Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mỗi ngày để lãnh nhận Tặng Ân Cao Quý của sự bảo vệ cho chính chúng ta, gia đình, và những người thân yêu của chúng ta

Mẫu ảnh Mẹ của Ơn Cứu Rỗi:

Sách Sự Thật
Sách Sự Thật

Sách Sự ThậtSẽ được tạo trên một Mẫu ảnh đúc bằng kim loại, một mặt có hình ảnh Mẹ với mặt trời phía sau đầu và mười hai ngôi sao kết vào một vương miện bằng gai đặt trên đầu Mẹ. Ở phía mặt sau của Mẫu ảnh, Mẹ mong muốn được tạc hình Thánh Tâm của Con Mẹ với Hai Thanh Gươm Cứu Rỗi được đặt chéo nhau từ hai phía.

Hai Thanh Gươm Cứu Rỗi sẽ có hai mục đích. Thanh Gươm Thứ Nhất sẽ tiêu diệt con thú và Mẹ đã được ban quyền để thực thi điều này vào Ngày Cuối Cùng. Thanh Gươm Thứ Hai sẽ đâm thâu tâm hồn những tội nhân cứng lòng nhất và sẽ là Thanh Gươm mà nhờ đó họ được cứu rỗi.

Mẫu ảnh này sẽ được làm ra với số lượng lớn và những ai nhận được phải mang cho linh mục làm phép trước khi phân phát miễn phí cho người khác. Mẫu ảnh Cứu Rỗi mang lại Ơn Hoán Cải và Ơn Cứu Rỗi.” (Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẫu ảnh Cứu Rỗi ban Ơn Hoán Cải)

Bạn có thể liên hệ với các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện địa phương hoặc đặt mua tại trang web (http://americas.christogifts.com/) để nhận được mẫu ảnh Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Xem thêm các thông điệp nói về mẫu ảnh Mẹ của Ơn Cứu Rỗi:  https://sachsuthat.com/tag/mau-anh-me-cua-on-cuu-roi/

Ngoài các Chiến Dịch Cầu Nguyện, Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng mời gọi chúng ta hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót Chúa nhằm gìn giữ chúng ta khỏi ma quỷ và nài xin cho mọi người được ơn hoán cải.

Chúa Giêsu cũng truyền dạy phải đọc lời nguyện “Xin Ơn trợ giúp” mỗi ngày, sau khi đọc Kinh Lòng Thương Xót và nhờ vào lòng trung thành của chúng ta dành cho Người, chúng ta sẽ giúp cứu vớt con cái của Người.

Xin Ơn trợ giúp

Lạy Chúa, xin tuôn đổ trên con Ơn Chúa Thánh Thần để con mang Lời Chí Thánh của Chúa đến với những tội nhân, những người mà con phải cứu nhân Danh Chúa.

Bằng lời cầu nguyện của con, xin giúp con che chở họ trong Máu Châu Báu Chúa, để họ được đưa đến gần Thánh Tâm Chúa hơn. Xin ban cho con ơn Chúa Thánh Thần để những linh hồn đáng thương này được hưởng phúc nơi Thiên Đàng Mới của Chúa. Amen.