Ta Hiện Diện trong những ai biết yêu thương tất cả mọi người – bất kể chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính hoặc màu da của họ là gì

Thứ sáu ngày 16 tháng 5 năm 2014, lúc 16:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mời gọi tất cả các con, những người yêu mến Ta để hiến dâng lên Thánh Tâm Ta linh hồn của tất cả những ai khước từ Lòng Thương Xót của Ta. Ta mời gọi các con hãy đem đến cho Ta những người vô tín vốn là những người sẽ không nhìn nhận Sự Hiện Hữu của Ta – và những người mà cho dù nếu như Ta có đích thân đứng trước mặt họ thì họ sẽ vẫn khước từ Ta. Những linh hồn chai đá này tìm nguồn an ủi trong việc theo đuổi những hình thức tâm linh khác, vì họ không chịu nhìn nhận Ta. Giả như họ đón nhận Sự Thật, thì họ sẽ cảm nhận được một sự bình an nội tâm khôn tả mà không có bất kỳ một sự an ủi tâm linh nào khác có thể đem lại cho họ. Những kẻ không tin vào Ta, hoặc không tin vào vào Đấng đã sai Ta, thì linh hồn của họ sẽ không bao giờ có được sự bình an.

Chỉ có Ta, Chúa Giêsu Kitô, mới có thể đem lại cho các con sự bình an đích thực trong tâm hồn, vì chính Đấng đã tạo dựng nên các con đã sai Ta đến để đem các con về với Người. Qua Ta, các con sẽ tìm thấy Cha Ta. Và khi Thiên Chúa Cha hiệp nhất với những con cái mà Người đã dựng nên, thì bình an sẽ ngự trị. Nếu không có Bình An của Thiên Chúa, thì Trái Đất không bao giờ có được sự hài hòa. Ở đâu có sự bất an thì các con sẽ biết được rằng sự bất an này là do người ta không có lòng khiêm nhường để phụng sự Thiên Chúa.

Những ai am hiểu Lời Chí Thánh của Ta thì không bao giờ được phép quên rằng với bất kỳ sự hiểu biết nào về Ta mà các con có thể có được, thì các con không bao giờ được phép dùng sự hiểu biết để chống lại Ta. Qua việc này, Ta muốn nói rằng các con phải tín thác vào Ta. Hãy đón nhận Ta với một tâm hồn khiêm nhường. Đừng bao giờ để cho thói kiêu căng làm lu mờ đi lòng trung thành mà các con dành cho Ta. Người nào ôn hòa và khiêm nhường trong lòng thì yêu mến Ta. Ta Hiện Diện trong những ai biết yêu thương tất cả mọi người – bất kể chủng tộc, tín ngưỡng, giới tính hoặc màu da của họ là gì. Ta ở trong tất cả những ai biết sống theo những điều Ta đã dạy bảo họ. Ta cũng Hiện Diện trong những ai không nhận biết Ta, nhưng ra sức noi theo những Nhân Đức của Ta.

Khi Ta đi rao giảng trên Mặt Đất, Ta không bao giờ khoe khoang về Sự Thông Hiểu của Ta – Ta chỉ truyền đạt Sự Thật cách đơn giản. Ta không bao giờ vu khống ; ngược đãi hoặc lên án những kẻ không đi theo Ta. Ta không bao giờ nói xấu bất kỳ người nào. Ta đã đón nhận tất cả những con cái của Thiên Chúa và mọi lỗi tội mà họ phơi bày ra trước Mặt Ta. Ta không bao giờ nói rằng Ta sẽ hy sinh Mạng Sống của Ta cho một số ít người được chọn. Không, Ta đã trao ban Chính Mình Ta cho tất cả mọi người và đặc biệt là cho những tội nhân chai đá. Ta không bao giờ ưu ái người này hơn người khác. Ta không bao giờ ca tụng người này và vu khống người khác, vì điều này là không thể xảy ra được.

Ta ra sức loan truyền Sự Thật với hy vọng rằng mọi người lắng nghe Lời Ta. Ta đã đem bình an đến cho nhiều linh hồn bất ổn là những người có lòng khiêm nhường lắng nghe Ta. Ta đã kiên quyết nhưng thẳng thắn đối với tất cả những kẻ ngược đãi Ta bởi lòng thù hận và miệng lưỡi gian ác của chúng. Ta trừ khử quỷ dữ ra khỏi những linh hồn vốn đã đứng lên chống lại Ta và Ta đã ban những Ân Sủng lớn lao cho những ai phải chịu đau khổ cùng cực. Ta đã phớt lờ những sự chế nhạo của những kẻ được cho là thánh thiện vào thời đó, những kẻ chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Thiên Chúa không bao giờ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của họ – họ đã quá bận tâm chăm lo cho chính những nhu cầu của họ. Nhưng những linh hồn mà Ta tìm kiếm nhiều nhất lại chính là những kẻ không tin vào Thiên Chúa. Họ đã tìm đến Ta và không hiểu vì lý do nào mà họ đã bị lôi cuốn đến với Ta như vậy. Họ đã đến với Ta bằng chính ý chí tự do của họ, nhưng nhiều người đã được đem đến với Ta bởi những linh hồn vốn đã nhận biết Ta là Ai và nhận biết Đấng đã sai Ta. Vì việc này, Ta đã tuôn đổ trên họ những Ân Sủng đặc biệt và ngay tức khắc họ đã được ơn hoán cải.

Ngày hôm nay, khi Ta đang phán bảo với các con trước Ngày Trọng Đại, Ta mong muốn rằng các con đem đến cho Ta linh hồn của những người không có đức tin. Các con phải thực hiện điều này bằng việc cầu nguyện và bằng việc đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (150) Để cứu linh hồn của những người không có đức tin:

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa cứu lấy tất cả những ai không chịu nhận biết Chúa vì điều này không phải là lỗi lầm của chính họ. Con xin dâng lên Chúa sự hy sinh của con để đem đến cho Chúa linh hồn những người chối bỏ Chúa, vì Lòng Thương Xót mà Chúa sẽ tuôn đổ trên toàn thể nhân loại. Xin Chúa thương xót linh hồn họ. Xin đem họ vào Nơi Nương Náu trong Bình An của Chúa và xin tha thứ cho những tội lỗi của họ. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth