Chiến Dịch Cầu Nguyện 15: Cảm tạ Ân Huệ Lòng Chúa Thương Xót 

Giáng Sinh

Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011, lúc 19:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta hết sức mong muốn các Kitô hữu ở khắp mọi nơi tỏ lòng tôn kính Giáng Sinh của Ta một cách sâu thẳm trong tâm hồn họ.

Ta mong muốn một cách mãnh liệt rằng toàn thể nhân loại sẽ để cho Thần Khí của Ta thấm nhuần vào trong tâm hồn và linh hồn họ trong thời điểm này.

Sinh Nhật của Ta phải được nhân loại mừng kính theo đúng ý nghĩa của nó khi họ cử hành lễ Giáng Sinh của Ta. Hãy nhớ rằng các con đang tôn vinh Ơn Cứu Chuộc của Ta.

Đây là ý nghĩa của việc Cha Ta đã sai Ta đến thế gian lần đầu.

Đây cũng là ý nghĩa của việc Ta sẽ lại ngự đến để ban cho nhân loại cơ hội thứ hai để được ơn cứu rỗi.

Ta muốn con cái của Ta dâng Chiến Dịch Cầu Nguyện (15) này lên trong Mùa Giáng Sinh:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con tôn vinh Cha với lòng biết ơn sâu sắc vì sự Hy Sinh Cha đã thực hiện khi sai Đấng Cứu Thế đến thế gian.

Chúng con hân hoan cảm tạ và dâng lên Cha kinh nguyện của chúng con với lòng biết ơn khiêm hạ vì Ân Huệ mà giờ đây Cha ban cho con cái Cha, Ân Huệ Lòng Thương Xót.

Ôi lạy Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, xin làm cho chúng con nên xứng đáng để đón nhận Lòng Thương Xót Lớn Lao này với lòng biết ơn. Amen.

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth