Chiến Dịch Cầu Nguyện

Trang đăng tải các Chiến Dịch Cầu Nguyện, Kinh Cầu theo ngày các ngày trong tuần, theo hoàn cảnh, địa vị của người đọc và các Lời cầu nguyện ngắn trong sách Chiến Dịch Cầu Nguyện giúp mọi người thuận tiện trong việc cầu nguyện.

Trang được thiết kế phù hợp với tất cả các thiết bị điện tử, bạn có thể thu phóng trang để tăng kích cỡ chữ.

Hướng dẫn:

Mỗi ngày bạn đọc phần Chiến Dịch Cầu Nguyện mỗi ngày và Chiến Dịch Cầu Nguyện theo ngày trong tuần.

Nếu bạn không có thời gian, xin dành ra khoảng 15 – 20 phút đọc phần Chiến Dịch Cầu Nguyện mỗi ngày vì các Chiến Dịch Cầu Nguyện này được Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria tha thiết mời gọi chúng ta đọc mỗi ngày.

Chính vì vâng lời Chúa Giêsu truyền dạy rằng:

Không phải do số lượng người đón nhận Sách Sự Thật hay những Thông Điệp của Ta, nhưng là do số lượng người đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện sẽ tạo nên sự khác biệt. Những lời cầu nguyện này sẽ làm suy yếu quyền lực của tên Phản Kitô.

Chương trình cầu nguyện online này được thiết lập để chúng ta cùng nhau liên lỉ cầu nguyện, nhằm gìn giữ đức tin và xua trừ sự dữ.

Quý vị độc giả có thể tìm thấy toàn bộ các Chiến Dịch Cầu Nguyện được chia theo ngày và các Chiến Dịch Cầu Nguyện được thu âm thành những file mp3 theo các ngày trong tuần, để sử dụng một cách dễ dàng mọi nơi mọi lúc.