Tôn giáo toàn cầu

Tôn giáo toàn cầu

Các con hãy coi chừng: thứ tôn giáo toàn cầu mới này bề ngoài có vẻ như một tổ chức tốt lành, thánh thiện và giàu tình thương. (8/7/2012) Tuy nhiên, vì những thứ dối trá sẽ thuyết phục đến nỗi nhiều người sẽ tin vào những gì được dạy bảo và sẽ đi theo kẻ lãnh đạo của thứ tôn giáo toàn cầu này, họ sẽ giống như những con cừu bị đem đi giết. Thứ tôn giáo toàn cầu này sẽ xâm nhập vào rất nhiều quốc gia và được nhiều Chính Phủ dung túng. Chúng sẽ đưa ra những luật lệ để cấm tất cả mọi tôn giáo, đặc biệt là Kitô Giáo. (19/7/2012)