Audio Chiến Dịch Cầu Nguyện

Audio Chiến Dịch Cầu Nguyện được thực hiện theo mẫu Chiến Dịch Cầu Nguyện đang đăng tải. Audio được tạo theo hai mẫu đơn lẻ và mẫu ghép theo ngày để bạn đọc tiện sử dụng.

Audio 1-170 Chiến Dịch Cầu Nguyện và 6 Kinh Cầu cùng 29 lời nguyện hằng ngày

Audio Chiến Dịch Cầu Nguyện theo ngày