Những kẻ thù của Ta sẽ đề cao nhiều giáo dân và dạy họ cách truyền bá thứ Phúc Âm bị sửa đổi lệch lạc

Chúa Nhật ngày 14 tháng 9 năm 2014, lúc 17:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, thì Lời Chân Thật của Thiên Chúa sẽ vẫn mãi sống động, mặc dù chỉ có những người còn sót lại trong Giáo Hội của Ta bảo vệ Lời Chân Thật của Thiên Chúa.

Như đã được tiên báo, hàng hàng lớp lớp những ngôn sứ giả sẽ xuất hiện và loan truyền những sự dối trá qua phong trào phúc âm hóa toàn cầu đầy lừa dối. Những kẻ tuyên bố là thay Mặt Ta, sẽ trao cho họ quyền để lôi kéo hàng triệu người vào trong tổ chức mới mẻ hiện đại mà chúng gọi là Giáo Hội Thánh Thiện của Ta. Ôi ! Chúng sẽ lừa gạt biết bao nhiêu người bằng những phiên bản bị sửa đổi lệch lạc về Lời Ta, những thứ bị sửa đổi lệch lạc này ẩn chứa nhiều lạc thuyết của dị giáo. Chỉ có những người nhạy bén mới có thể nhận ra những sự dối trá, vì những sự dối trá này được người ta che đậy một cách cẩn thận bằng thứ tín lý đầy lầm lạc mà người ta lại coi như một làn gió đổi mới.

Người ta sẽ hết lời ca tụng những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ đã xâm nhập vào trong Giáo Hội của Ta để chuẩn bị cho sự xuất hiện của tên Phản Kitô. Chúng sẽ ra sức thu hút sự chú ý của công chúng nơi những cuộc tụ tập đông người ; trong khi chúng nguyền rủa Ta bằng những sự dối trá, chúng cũng đưa ra nhiều những mặc khải không có thật về Ta – về việc Ta thực sự là Ai ; Mối Liên Kết của Ta với Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta ; những Giáo Huấn của Ta và Thiên Tính của Ta. Chúng sẽ tạo ra sự lẫn lộn giữa Sự Thật và những sự dối trá để lừa gạt các Kitô hữu, vì chúng sợ họ biết rõ bản chất của chúng.

Những kẻ thù của Ta sẽ đề cao nhiều giáo dân và dạy họ cách truyền bá thứ Phúc Âm bị sửa đổi lệch lạc. Nhiều người sẽ tự nguyện trở thành công cụ của con thú và hắn sẽ trao cho họ những lời lẽ trong thứ giáo lý của Hỏa Ngục. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con phải biết chất vấn những thứ mà người ta mời gọi các con lắng nghe, những kẻ thù nghịch Ta sẽ nói với các con rằng những thứ này mang lại sức sống mới cho Lời Ta trong Kinh Thánh. Những ngôn sứ giả này sẽ trao cho các con những lời cầu nguyện mới, vốn sẽ xúc phạm đến Ta và báng bổ Thiên Tính của Ta. Khi có hàng triệu người đọc những lời cầu nguyện này, thì biết bao nhiêu ngôn sứ giả cũng sẽ xuất hiện. Chúng sẽ dạy bảo con cái Thiên Chúa cách để tôn thờ con thú qua một thứ nghi lễ tôn giáo mới. Thứ nghi lễ mới này sẽ dẫn đưa tất cả những ai đi theo những ngôn sứ giả vào trong giáo hội toàn cầu, một giáo hội tôn vinh con thú.

Những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ cảm thấy bất lực, họ là những người nhanh chóng nhận ra kế hoạch hết sức độc ác nhằm lừa gạt các tín hữu của Ta. Nhiều người sẽ bị lừa gạt bởi sự dối trá vì lòng tin của họ quá yếu kém đến nỗi họ không màng đến việc đọc thứ giáo lý mới đầy lầm lạc này, chính vì thế mà thứ giáo lý mới này nhanh chóng được đón nhận vào trong nhiều Giáo Hội mà không gặp phải nhiều chống đối.

Khi Lời Ta bị báng bổ thì thứ bị báng bổ ấy không hề đem lại điều gì tốt và sự dữ sẽ lan tràn. Ta ban cho các con lời cảnh báo này vì lợi ích của linh hồn các con, và để chuẩn bị các con cho sự bội giáo khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, sự bội giáo này sẽ xúc phạm nặng nề đến Lời của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth