Việc tuyên bố rằng các con thuộc về Ta là một chuyện. Việc các con thực sự thuộc về Ta lại là chuyện khác

chiến tranh, hận thù, bách hại, thù hận

Thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2014, lúc 20:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi nhân loại dường như chìm đắm trong sự hỗn loạn, thì các con đừng bao giờ sợ hãi, vì Thiên Chúa luôn làm chủ tất cả mọi sự.

Người chỉ cho phép tên ác quỷ có quyền lực ở mức giới hạn và Người sẽ chiến đấu để bảo đảm rằng Thần Khí của Thiên Chúa vẫn sống động, nhờ đó những người công chính sẽ nỗ lực hết sức và sẽ thành công trong Kế Hoạch Cứu Độ của Ta. Tất cả mọi hình thức độc ác đều là tính cách của tên ác quỷ. Để tránh bị Satan quấy phá, các con không được phép nói về sự dữ, lắng nghe sự dữ hoặc không được phép làm điều dữ chống lại một người nào đó. Việc tuyên bố rằng các con thuộc về Ta là một chuyện. Việc các con thực sự thuộc về Ta lại là chuyện khác.

Khi Ta thật sự hiện diện trong một linh hồn, Ta sẽ dùng tất cả Quyền Năng của Ta để ngăn chặn linh hồn ấy thực hiện những hành động độc ác. Nếu một linh hồn hoàn toàn tín thác vào Ta, thì linh hồn ấy sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi được Ta dẫn dắt. Nếu ý riêng của một người nào đó quá mạnh và nếu người ấy kiêu ngạo và cố chấp, thì người ấy dễ dàng bị tên lừa dối dẫn dắt và hắn sẽ lừa gạt người ấy bằng những cách thức khác nhau. Hắn sẽ làm cho người ấy tin rằng một hành động tàn nhẫn, một lời nói độc ác hoặc một sự phạm thánh là chấp nhận được trong những trường hợp cụ thể. Và linh hồn ấy sẽ gục ngã vì sự lừa dối. Đối với những linh hồn ấy, Ta có điều này muốn nói:

Đừng nói xấu nhau, đừng để bị lôi kéo vào việc dèm pha, đừng đặt mình vào vị trí phán xét người khác và đừng nhân Danh Ta mà tố cáo người khác. Nếu các con mắc phạm những tội lỗi khủng khiếp ấy chống lại Ta, thì các con sẽ sa ngã từ tình trạng phạm tội đến tình trạng tăm tối, vốn sẽ gây ra sự chia rẽ khủng khiếp giữa các con với Ta. Khi sự chia rẽ ấy trở nên trầm trọng và các con càng xa lìa Ta, thì các con sẽ cảm nhận một sự trống rỗng khủng khiếp – một sự cắn rứt bởi nỗi cô đơn quá nặng nề đến nỗi các con sẽ cảm nhận một nỗi khiếp sợ mà các con không thể nhận ra được. Khi ấy các con sẽ cảm nhận sự xa lìa Thiên Chúa mà những linh hồn trong Luyện Ngục hoặc trong Hỏa Ngục phải chịu. Nếu giờ đây các con hiểu được điều này, thì các con sẽ cảm thấy dễ dàng hơn để đến gần với Ta hơn.

Các con phải nhớ rằng, trước hết các con phải loại bỏ tất cả mọi tư tưởng thù hận ra khỏi linh hồn các con. Ta không bao giờ có thể hiện diện trong một linh hồn chất chứa đầy thù hận.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth