Thông báo cập nhật các Chiến Dịch Cầu Nguyện

Sách Sự Thật
Sách Sự Thật

Hiện tại, chúng tôi đã cập nhật các file sách Chiến Dịch Cầu Nguyện. Những sự thay đổi này chúng tôi đã cập nhật trên các trang CDCN Online và Toàn bộ CDCN.

Các mục thay đổi:

  • Từ ngữ được dùng trong các lời cầu nguyện rõ ràng, ý nghĩa và chắc chắn hơn. Chúng tôi khuyến cáo quý đọc giả nên cập nhật chí ít là bằng bút các CDCN từ 80 – 90 (có đính kèm file so sánh bên dưới)
  • Mẫu cách thức cầu nguyện đầy đủ hơn với các lời cầu nguyện ngắn được thêm vào lúc bắt đầu cầu nguyện và các ngày trong tuần.
  • Có 2 file bìa kích thước A3 và A4

Chúng tôi đăng tải 2 dạng sách là file sách chứa toàn bộ 170 các CDCN và file sách với các CDCN được sắp xếp theo ngày.

Với tên File CDCN audio với nội dung khớp 100% với file audio hiện thời. File CDCN 300715 với từ ngữ dễ đọc, với các câu chữ xuống dòng sau mỗi dấu chấm câu để mọi người dễ đọc và nhớ nội dung.

Chúng tôi có đính kèm 3 file so sánh CDCN ngày 2205 (bản trước đây) với CDCN 300715 (hiện tại), file so sánh CDCN ngày 2205 với CDCN audio, file so sánh CDCN audio với CDCN 300715 theo dạng danh sách 170 CDCN. (phần màu xanh bị gạch là của tên file trước – chữ đỏ là của tên file sau)

Để cập nhật số trang trong phần mục lục sau khi quý vị đã dàn trang. Xin nhấn chuột phải vào phần mục lục chọn Update Field…> Chọn Update page number only > OK

Chúng tôi có đính kèm file sách Booklet A5, sau khi chỉnh sửa xong, quý vị có thể in qua các chương trình tạo file PDF như PDF Creator, doPDF,… để dàn trang in như của chúng tôi.

Nếu quý vị có thể thực hiện các file sách CDCN bỏ túi cỡ A6 dàn trang in trong giấy A4 hai mặt xin gửi file cho chúng tôi để đăng tải.

Chúng tôi có đính kèm thêm file Word và PDF Sách Sự Thật 1 – 1331 với phần mục lục đã sắp xếp theo các tháng và cách trình bày các thông điệp theo mẫu mới để mọi người dễ tra cứu.

Vì sự thiện hảo của linh hồn nên chúng tôi xin đăng tải các file Word. Chúng tôi mong muốn quý đọc giả chỉ thay đổi các phần trình bày, dàn trang in cho phù hợp nhưng giữ nguyên nội dung văn bản. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các file ngoài nguồn của trang mạng Sách Sự Thật.

Xin tải về tại đây.

BBT SST

*Cập nhật thêm file word CDCN 300715 booklet A5 và thêm phần giới thiệu ngắn cho những người nghi ngờ vào đầu các file CDCN 300715 (31/7/15)
Nguồn: https://sachsuthat.com/thong-bao/thong-bao-cap-nhap-cac-chien-dich-cau-nguyen/