Thiên Chúa Cha: Ta sẽ đến để quy tụ các tín hữu. Thời điểm của Ta sẽ sớm diễn ra khi biến cố Lòng Thương Xót của Con Ta hầu như ở ngay trước mắt các con

Thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2014, lúc 16:56

Ta là Thiên Chúa Cha. Ta là Đấng Tự Hữu. Ta là Đấng Tạo Hóa – là Alpha và Ômêga.

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, hãy lắng nghe Ta khi Ta loan báo rằng Cuộc Can Thiệp của Ta để ngăn chặn sự hủy diệt nhân loại, sắp sửa xảy ra.

Khi các con không nghe nói đến sự dữ – thì điều đó không có nghĩa là sự dữ không tồn tại. Có một hành động độc ác đang được người ta sắp đặt nhằm gây ra chiến tranh, với mục đích duy nhất là để tiêu diệt nhiều người nhất có thể được. Khả năng của con người trong việc tạo ra những việc làm độc ác chống lại con cái của Ta, chưa khi nào khủng khiếp đến như vậy. Khả năng của con người để tạo ra công nghệ, chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy, nhưng sự hiểu biết này đang bị người ta lạm dụng ở quy mô lớn và các kế hoạch để kiểm soát toàn bộ cuộc sống của các con, đang ở mức rất cao.

Chúng, những kẻ thù của Ta, muốn kiểm soát những gì các con ăn, uống và tất cả những gì các con làm để loan truyền Sự Thật mà Ta đã ban cho các con. Chúng sẽ không ngơi nghỉ cho tới ngày mà chúng kiểm soát được nhiều quốc gia của các con, nhiều nền tài chánh của các con và việc chăm sóc y tế của các con. Trong khi những kế hoạch này đang ngày càng trở nên rõ ràng, thì chúng cũng sẽ xâm chiếm tất cả các tôn giáo. Vì biết bao nhiêu người không tin vào sự Hiện Hữu của Ta, nên sẽ chỉ có chút ít sự kháng cự đối với kế hoạch độc ác của chúng để cướp các linh hồn khỏi tay Ta.

Khi nhân loại tin rằng nhân loại có thể chống lại Thiên Chúa, thì nhân loại không thực sự nhận biết Ta là Ai. Nếu nhân loại không nhận biết Ta là Ai, thì họ không hề biết sự gì. Tâm hồn con người đã ra chai đá, trí tuệ của con người đã ra mù tối và linh hồn con người đã ra nặng nề.

Kẻ nào tự xa rời Ta, là hư mất. Kẻ nào chống lại Ta, với ý định cướp đi những linh hồn của con cái Ta, sẽ phải chết và số phận của họ đã bị luận phạt.

Giờ đây Ta sẽ can thiệp để ngăn chặn con người gây ra tội ác tàn bạo, khủng khiếp. Khi Ta hoàn tất, Ta sẽ mở mắt cho các con, đánh động mạnh tâm hồn các con và khiến cho các con phải kinh ngạc. Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ tỏ bày Sự Thật vì biết bao nhiêu người trong các con không còn tin vào Sự Thật nữa.

Ta là Đấng hiện có, và sẽ có. Ta là Cha, Đấng Thông Hiểu Mọi Sự, Đấng Thấu Suốt Mọi Sự, Đấng Hằng Yêu Thương và là Đấng Hằng Xót Thương. Ta sẽ đến để quy tụ các tín hữu. Thời điểm của Ta sẽ sớm diễn ra, khi biến cố Lòng Thương Xót của Con Ta hầu như ở ngay trước mắt các con.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth