Theo thứ tự thì cuộc hoán cải diễn ra trước tiên. Kế đến là cuộc bách hại. Sau đó là sự cứu rỗi

Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2012, lúc 20:45 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, một sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trên thế giới và Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Ta đang đến gần. Các con đừng để một ai tin rằng những gì Ta nói sẽ xảy ra … Continue reading Theo thứ tự thì cuộc hoán cải diễn ra trước tiên. Kế đến là cuộc bách hại. Sau đó là sự cứu rỗi