Tên Phản Kitô sẽ đến từ phương Đông, chứ không phải từ phương Tây

Thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013, lúc 12:30 Hõi con gái yêu dấu của Ta, thế giới đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của tên Phản Kitô. Những thế lực chính trị đầy quyền lực đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện hết sức rầm rộ của hắn. Tên Phản … Continue reading Tên Phản Kitô sẽ đến từ phương Đông, chứ không phải từ phương Tây