Ta sẽ cứu rỗi 5 tỷ linh hồn vì Sứ Vụ này

Chúa Nhật ngày 9 tháng 11 năm 2014, lúc 15:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả mọi điều mà Ta hằng ao ước thực hiện là cứu được nhiều linh hồn của con cái Thiên Chúa. Tất cả mọi điều mà Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta mong muốn là con cái của Người yêu thương Người như chính Người yêu thương họ.

Ngay cả khi tổ tiên của nhân loại khước từ Tình Yêu của Người, thì Chúa Cha yêu dấu của Ta đã đặt ra Mười Điều Răn để giúp nhân loại sống theo những Lề Luật của Người. Mong ước của nhân loại phải luôn là phụng sự Ông Chủ của họ, và để thực hiện được điều này thì nhân loại phải tỏ lòng yêu thương anh chị em của mình. Bằng việc tuân giữ những Lề Luật của Thiên Chúa, nhân loại sẽ giữ lòng trung thành với Người và gắn bó mật thiết với Người hơn. Nhưng, bằng việc khước từ Mười Điều Răn, nhân loại tạo ra khoảng cách khủng khiếp giữa họ và Thiên Chúa.

Sứ Vụ Cuối Cùng của Ta, để ban cho nhân loại những hoa trái của ơn cứu rỗi, đã sinh ra nhiều Ơn Ích. Giờ đây Ta muốn rằng mỗi một người trong các con từ hôm nay trở đi hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33 mỗi ngày, và Ta muốn rằng các con hãy luôn giữ bên mình một bản Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống. Nhiều người có thể không biết gì về Sứ Vụ này nhưng cũng có thể đón nhận được sự Bảo Vệ của Ấn Tín khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33 để cầu nguyện cho họ.

Tất cả những con cái Thiên Chúa mà có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ thoát khỏi những gian nan khốn khó khi Cơn Đại Nạn xảy ra. Ngày hôm nay, Ta mời gọi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33, vì Ta hứa ban cho các con sự bảo vệ phi thường trước những kẻ bách hại Đức Tin Kitô Giáo, và trước những sự biến động mà các con sẽ chứng kiến khắp mọi nơi trên thế giới. Ta mời gọi các con đừng để cho nỗi sợ hãi dưới bất kỳ hình thức nào làm bận lòng các con. Trong khi Ta mong muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại chỉ vì Lòng Thương Xót của Ta, giờ đây Ta tuyên bố rằng Ta sẽ cứu rỗi năm tỷ linh hồn vì Sứ Vụ này. Ta tuyên bố rằng đây là một trong những hành động lớn lao nhất của Lòng Thương Xót mà Ta đã rộng ban cho con cái Thiên Chúa trong bất cứ thời điểm lịch sử nào của nhân loại.

Các con cũng hãy biết rằng Ta sẽ rút ngắn giai đoạn thống khổ mà con thú sẽ gây ra cho nhân loại, vì Lòng Thương Xót của Ta quá lớn lao. Nhưng trước hết, nhân loại sẽ phải chứng khiến Cuộc Trừng Phạt của Thiên Chúa vì Cuộc Trừng Phạt đã được Thiên Chúa báo trước và là một phần cần thiết trong sự thanh tẩy cuối cùng đối với nhân loại.

Các con hãy tín thác vào Ta. Hãy nâng tâm hồn lên và đừng bao giờ khiếp sợ sự dữ và sự độc ác mà các con sẽ sớm chứng kiến. Nếu các con tin vào Ta thì hãy để cho niềm vui ngự trị trong linh hồn các con. Ta sẽ cứu tất cả những ai mà các con cầu xin Lòng Thương Xót của Ta cho họ, qua việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện. Chỉ có thứ tội duy nhất mà muôn đời không thể nào tha thứ được là tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần.

Hôm nay là ngày mà Ta long trọng hứa ban cho nhân loại tình yêu, bình an và niềm hân hoan trong Vương Quốc của Ta qua việc cứu rỗi năm tỷ linh hồn. Ta yêu thương và nâng niu tất cả các con. Không có sự gì mà Ta không thực hiện vì các con, nếu điều ấy là theo đúng Thánh Ý Thiên Chúa. Tất cả những gì các con phải làm là hãy cầu xin Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth