Sự Quan Phòng của Thiên Chúa sẽ luôn làm chủ mọi sự

Thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2014, lúc 20:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đừng để một ai coi thường Quyền Năng của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, vốn có thể tuần tự diễn ra trong thời buổi này. Quyền Năng của Thiên Chúa là vô biên và không một kẻ nào có thể vượt trên Thiên Tính hoặc Thánh Ý của Thiên Chúa. Không một kẻ nào thù nghịch Ta lại có thể huênh hoang tuyên bố rằng hắn cao cả hơn Thiên Chúa, Đấng có thể thực thi Phép Công Thẳng của Người trên thế giới chỉ bằng một làn hơi thở của Người. Trong khi Thiên Chúa thì nhẫn nại, công minh, chính trực và tràn đầy Tình Yêu vô điều kiện dành cho tất cả con cái của Người, kể cả những kẻ độc ác trong số họ, Người sẽ trừng phạt những tội ác của nhân loại, do những ảnh hưởng độc ác của tên ác quỷ gây ra.

Thật đáng nguyền rủa thay những kẻ đứng lên chống lại Thiên Chúa, khi cả gan chống đối Lời Chí Thánh của Người. Chúng sẽ bị trừng phạt theo Thời Điểm của Thiên Chúa, sau khi chúng đã được ban cho mọi cơ hội để thay đổi đường lối của chúng. Những kẻ tôn thờ sự dữ và tôn thờ con thú sẽ bị sét đánh, giống hệt như khi Luxiphe bị ném vào vực thẳm hỏa ngục, như thể một tia sét từ trời sa xuống.

Khi những kẻ thù nghịch Ta hãm hại tha nhân ; tìm cách giết họ hoặc khiến cho họ trở thành tàn phế, chỉ để giành quyền kiểm soát đối với những người yếu đuối, thì chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp. Khi những kẻ tôn thờ tên ác quỷ gây ra tội ác diệt chủng đối với những người vô tội, dưới bất cứ hình thức nào, thì chúng sẽ bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục, và chúng sẽ bị chặn đứng ngay khi chúng tin rằng chúng đã thành công.

Sự Quan Phòng của Thiên Chúa sẽ luôn làm chủ mọi sự, vì không có một thứ quyền lực nào mạnh mẽ hơn Đấng đã tạo ra mọi sự từ hư vô.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth