Người ta sẽ đưa ra một loại Thập Giá mới

Thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2013, lúc 15:40 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Uy Quyền của Ta không bao giờ suy giảm, và giống như một thứ ánh sáng, tuy có lúc ánh sáng ấy bị mờ đi giữa đám mây mù dày đặc, nhưng người ta vẫn luôn nhìn thấy … Continue reading Người ta sẽ đưa ra một loại Thập Giá mới