Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thiên Chúa sẽ không bao giờ ruồng bỏ những ai thuộc về Người

Thứ ba ngày 2 tháng 9 năm 2014, lúc 15:40

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, con phải nói cho con cái của Mẹ biết rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ ruồng bỏ những ai thuộc về Người, vì Người không bao giờ cư xử như vậy. Người yêu thương tất cả mọi con cái của Người, cho dù họ gây đau khổ biết bao cho Chúa Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Người.

Ơn bảo vệ của Mẹ sẽ che chở mọi linh hồn rao giảng Lời của Thiên Chúa, và nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa, Mẹ sẽ đạp nát đầu con rắn dưới mọi chiêu bài của hắn. Mẹ sẽ là Đấng can thiệp để phơi bày những sự dối trá, vốn sẽ đến từ miệng con thú, và nhân loại sẽ chứng kiến những sự dối trá đầy mâu thuẫn mà hắn sẽ truyền bá nơi những kẻ tự nguyện vâng phục hắn, những kẻ hoàn toàn tuân theo những đường lối độc ác của hắn. Tên vua của những sự dối trá sẽ tiếp tục khiến cho nhiều linh hồn xa rời Sự Thật và hắn, tên lừa dối, sẽ không bao giờ ngơi nghỉ cho đến tận giờ phút cuối cùng.

Khi hắn dùng những sự dối trá để lôi kéo nhân loại ra khỏi Lời Đích Thực của Thiên Chúa, thì Mẹ sẽ can thiệp để làm sáng tỏ Sự Thật. Nhân loại sẽ có hai sự lựa chọn – hoặc là trung thành với Sự Thật hoặc là chấp nhận những sự dối trá thay thế cho Sự Thật. Sự hoang mang sẽ gây đau khổ cho tâm hồn những người dễ bị tổn thương, những người cô thế và những người không có Thần Khí của Thiên Chúa trong linh hồn của họ. Vì thế mà cuộc chiến để giành lấy các linh hồn sẽ phải diễn ra, khi mà người ta hoặc là tin vào Sự Thật hoặc là tin vào những sự dối trá.

Mẹ sẽ ban những nguồn ơn trọng đại từ Lòng Thương Xót của Con Mẹ, và Mẹ sẽ góp phần đắc lực với Người trong việc cứu rỗi các linh hồn. Không một linh hồn nào bị loại bỏ khỏi Sứ Vụ Cứu Rỗi này. Các con phải cầu nguyện để nhân loại nhận ra những sự dối trá mà những kẻ thù nghịch Thánh Tử của Mẹ truyền bá nhằm lôi kéo họ ra khỏi Sự Thật, ra khỏi Ánh Sáng và Tình Yêu của Con Mẹ. Hãy tín thác vào Thánh Tử của Mẹ và các con sẽ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót Vô Biên của Người. Hãy xác tín vào lời hứa trở lại của Con Mẹ và các con sẽ có được Sự Sống Đời Đời. Đừng để cho những sự dối trá lừa gạt các con, vì nếu các con bị lừa gạt bởi những sự dối trá thì các con sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn để có thể trung thành với Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth