Họ thuộc về Ta. Ta thuộc về họ. Sẽ luôn luôn là như vậy. Ta yêu thương họ hết thảy. Chỉ đơn giản thế thôi

Thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2014, lúc 14:52

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mời gọi tất cả các tín hữu của Ta trên toàn thế giới, hãy hiệp nhất nên một trong Ta, để cầu nguyện cho linh hồn của những người đã xa lìa Ta. Cách riêng, Ta mời gọi các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta ở khắp mọi nơi và tất cả những ai đã đáp lại Lời Mời Gọi của Ta qua Sách Sự Thật, hãy yêu thương nhau như Ta yêu thương các con. Hãy gạt qua một bên những khác biệt nếu xảy ra những khác biệt, hãy phớt lờ sự chia rẽ nếu sự chia rẽ xảy ra, và đừng chú ý đến sự hận thù mà Satan và những linh hồn mà hắn lừa gạt, tỏ ra cho các con, vì đây là Sứ Vụ cuối cùng của Ta nhằm chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Các con phải hiểu được mục đích trong Kế Hoạch của Ta nhằm cứu rỗi nhân loại qua Sách Sự Thật. Chính là để cứu tất cả các linh hồn ở khắp mọi nơi, cho dù họ là ai, họ tin vào điều gì, họ phạm tội lỗi biết bao, họ làm gì cho người khác và quan điểm của họ là gì đi chăng nữa. Họ thuộc về Ta. Ta thuộc về họ. Sẽ luôn luôn là như vậy. Ta yêu thương họ hết thảy. Chỉ đơn giản thế thôi. Không thể khác đi được.

Bất cứ khi nào các con bị bách hại vì Danh Ta, hãy luôn vượt qua sự bách hại này và cầu nguyện cho những linh hồn nguyền rủa các con, bởi Thánh Tâm Ta đang tan nát vì họ. Ta phải chịu đau đớn khủng khiếp vì những linh hồn ấy. Hãy dẫn đưa họ đến với Ta để họ có thể mở rộng tâm hồn họ ra với Tình Yêu của Ta dành cho họ. Hãy giúp ta đánh động linh hồn đau khổ và tan nát của họ và đánh động tâm hồn chai đá của họ, vì nếu không có Ta và nếu không có sự Can Thiệp của Ta, thì họ sẽ suy tàn và chết. Đó không phải là Thánh Ý của Ta. Hỡi tất cả các con, hãy đến. Ta mời gọi tất cả những ai ở trong Ta và với Ta. Ta mời gọi những ai không thực sự nhận biết Ta nhưng lại nghĩ rằng họ nhận biết Ta. Ta mời gọi tất cả những ai bất trung với những Giáo Huấn của Ta. Ta mời gọi những ai khước từ Sứ Vụ này và những ai tuyên bố Sứ Vụ này là lầm lạc. Đừng ruồng bỏ Ta, vì Ta chưa từng rời bỏ các con. Đừng khiếp sợ Ta, vì Ta không phải là kẻ thù của các con mà Ta chỉ mong muốn linh hồn các con, để các con có thể thuộc về Ta và rồi các con có thể cảm nhận được bình an trong tâm hồn các con.

Đây là Thời Điểm của Ta khi Ta dẫn dắt các con, cởi mở tâm hồn các con và nhắc nhở các con về Sự Thật trong Lời Ta, vốn sẽ không bao giờ thay đổi. Thời Điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta đã cận kề và điều quan trọng là các con phải chuẩn bị linh hồn các con và linh hồn những người mà các con có liên hệ. Sự xuất hiện của Ta sẽ bất ngờ và các con sẽ không hề được cảnh báo trước. Đừng bỏ mặc linh hồn các con, vì các con cần phải sẵn sàng để nhìn thấy Ánh Sáng của Thánh Nhan Ta, nhờ đó các con có thể đứng vững trước Mặt Ta, nếu các con muốn vào Vương Quốc của Ta.

Ta sẽ luôn yêu thương các con khi các con phụng sự Ta với trọn cả tâm hồn. Ta sẽ luôn yêu thương các con khi các con khước từ Ta, chối bỏ Sứ Vụ của Ta hoặc phỉ báng tha nhân trong Danh Ta, vì các con không biết việc các con làm. Khi Ngày Trọng Đại đến, Ta sẽ kêu gọi các con, từng người trong các con, và dẫn đưa các con vào trong Vòng Tay Ta để ban cho các con sự an ủi mà các con cần. Vì trong Ngày Trọng Đại, Ta sẽ quy tụ tất cả những ai yêu mến Ta và Ta sẽ tuyên bố mở Cổng Địa Đàng để đón nhận con cái Thiên Chúa từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những người đã chết và những người sẽ trỗi dậy từ cõi chết – để nên một trong Ta. Và cuối cùng thì Thánh Ý của Cha Ta sẽ được hoàn tất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth