CUỘC CẢNH BÁO

Sách Sự Thật
Sách Sự Thật
Cuộc Cảnh Báo là một chủ đề rất quan trọng, được lặp đi lặp lại trong rất nhiều Thông Điệp của Sách Sự Thật. Việc chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo là vô cùng khẩn thiết đến nỗi chính Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, trong một lần duy nhất lên tiếng truyền dạy nhân loại qua thị nhân MDM trong Sách Sự Thật, cũng đã mời gọi chúng ta phải chuẩn bị, vì thời điểm chuẩn bị “sẽ có ảnh hưởng quan trọng trong việc cứu hàng triệu linh hồn khỏi lửa Hỏa Ngục.”Mặc dù việc chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo là vô cùng khẩn thiết, nhưng chúng ta tuyệt đối không được tạo ra tâm lý hoang mang lo sợ mà phải hân hoan vui mừng. Vui mừng vì hành động thương xót vô biên của Thiên Chúa, vui mừng vì nhân loại sẽ được nhận biết Sự Thật, vui mừng vì không phải hàng triệu mà là hàng tỷ linh hồn sẽ hoán cải… và biết bao nhiêu điều để vui mừng và trông đợi từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa qua Cuộc Cảnh Báo…Thật khó có thể đoán định được thời điểm của Cuộc Cảnh Báo, vì các biến cố sẽ xảy ra theo ‘Thời Gian của Thiên Chúa’ (Trích Thông Điệp này Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012, lúc 19:20) ‘Nhưng hãy nhớ rằng, một ngày tính theo Thời Gian của Thiên Chúa, có thể là bất cứ lúc nào. Giờ đây Ngày ấy đang đến gần và tất cả những điều được tiên báo, liên quan những dấu chỉ của thời cuối, đang diễn ra.’ (Trích Thông Điệp ngày Chúa Nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013, lúc 15:19).Mặc dù chúng không thể dự đoán được ngày cảnh báo, nhưng chúng ta lại được Thiên Chúa ban cho nhiều dấu chỉ trước Cuộc Cảnh Báo để chuẩn bị tâm hồn cho chính bản thân chúng ta và những người thân yêu của chúng ta.Về phía Thiên Chúa, sự chuẩn bị mà Người ban cho chúng ta là trên cả tuyệt vời, hoàn hảo đến từng thời điểm, từng chi tiết khi chúng ta được ban cho sự hướng dẫn để chuẩn bị trước, trong và sau Cuộc Cảnh Báo. Về phía nhân loại chúng ta, điều quan trọng là phải tuân theo sự hướng dẫn liên quan đến Cuộc Cảnh Báo mà Thiên Chúa ban để đến được bến bờ mà chúng ta hằng mong đợi là Trời Mới Đất Mới, Địa Đàng Mới.Cuốn sách nhỏ này là một tập hợp tất cả những trích đoạn nói về Cuộc Cảnh Báo trong Sách Sự Thật nhằm giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn trước Cuộc Cảnh Báo đang đến gần.Các Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để chuẩn bị tâm hồn cho Cuộc Cảnh Báo, là bảo bối vô cùng quý giá để chúng ta thêm vững tin khi chúng ta đang tiến gần đến biến cố độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại.Quý vị có thể nghe hoặc download các lời nguyện dành cho CUỘC CẢNH BÁO tại đây và download file sách tại đây.