Bàn về Sách Sự Thật và Mẹ Cứu Rỗi trong ngày lễ Mẹ Cứu Rỗi

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Ơn Phân Định, hoán cải
Sách Sự Thật

PHẦN 1 

Hội thảo online trên toàn thế giới trong ngày 4.6.2020 gồm có 3 phần:

Phần 1 và 3 là về Sách Sự Thật và Mẹ Cứu Rỗi.

Phần 2 là Cầu nguyện.

Quý vị có thể click vào 2 đường link ở trên để đọc hoặc tải về các file được trình bày đẹp và đầy đủ.

Sách Sự Thật

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Sách Sự Thật có trong Mặc Khải Công Khai*

Thứ bảy ngày 8 tháng 11 năm 2014, lúc 17:05

*Mặc khải công khai là những gì chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh và Truyền thống của Giáo Hội.

•  Lời tiên tri được ban cho ngôn sứ Đanien khi ông được lệnh đóng Sách Sự Thật lại cho đến thời cuối, khi mà Thiên Chúa sẽ tiết lộ nội dung và thời ấy nay đã đến.

•  Những mặc khải cũng được Thiên Chúa ban cho Gioan Thánh Sử, nhưng chỉ là một phần; một số bí mật được Thiên Chúa tỏ ra cho Thánh Sử trong một cuốn sách nhỏ về Bảy Ấn.

•  Ông đã không được phép tiết lộ nội dung của sách. Thay vào đó, ông được lệnh đặt cuốn sách xuống và nuốt nó đi để cho những Ấn đó không bị vỡ cũng như phần nội dung không được tiết lộ cho đến thời cuối. Qua việc nuốt cuốn sách nhỏ đó, một đầu mối đã được ban cho nhân loại.

•  Ăn vào thì đắng, có nghĩa là Sự Thật gây ra nỗi sợ hãi.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con Chiên Thiên Chúa

(Chúa nhật ngày 29 tháng 4 năm 2012, lúc 15:33)

Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

10:20 Bấy giờ người nói: “Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi không? Bây giờ ta phải quay lại nghênh chiến với thiên sứ lãnh đạo Ba-tư. Ta vừa đi ra thì thiên sứ lãnh đạo Gia-van đến.21 Nhưng ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong sách sự thật. Không một ai hiệp lực với ta chống lại các vị đó, ngoại trừ thiên sứ Mi-ca-en, tướng lãnh của các ngươi.

Mọi sự được Thiên Chúa mặc khải cho ngôn sứ Đa-ni-en về tương lai và về Thời Cuối sẽ được tìm thấy trong SÁCH SỰ THẬT.

Sách Sự Thật được niêm phong lại cho đến Thời Cùng Tận.

 •   Đa-ni-en 12,4 Phần ngươi, Đa-ni-en, hãy giấu những lời này, hãy niêm cuốn sách lại cho đến thời cùng tận. Bấy giờ nhiều người sẽ đọc, và được hiểu biết thêm.”

•  Đa-ni-en 12,8 Tôi nghe mà không hiểu. Tôi liền nói: “Thưa ngài, cuối cùng những điều ấy sẽ như thế nào?”9 Người đáp: “Không sao, Đa-ni-en, những lời ấy được giữ kín và niêm phong cho đến thời cùng tận.

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG 10

1 Sau đó, tôi thấy một thiên thần dũng mãnh khác từ trời xuống, có mây bao phủ, có hào quang trên đầu; mặt thiên thần tựa mặt trời, còn chân thì như những cột lửa.

2 Người cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mở sẵn, Người đặt chân phải lên biển, chân trái lên đất,

3 và kêu lớn tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong, thì bảy hồi sấm lên tiếng nói.

4 Bảy hồi sấm nói xong, tôi sắp sửa viết thì nghe tiếng từ trời phán: “Hãy niêm phong lại những gì bảy hồi sấm đã nói, đừng có viết.”

8 Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và bảo: “Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất.”

9 Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: “Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong.

10 Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng.

Con gái của Cha, thế giới đang được ban cho một ân huệ đặc biệt – đó là Sách Sự Thật – để chỉ dẫn con cái Cha những gì họ cần phải làm ngay bây giờ nhằm chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo, Cuộc Soi Sáng Lương Tâm, vốn sẽ được ban cho nhân loại để giúp họ chuẩn bị đầy đủ cho Cuộc Quang Lâm của Cha.

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con,

Chúa Giêsu Kitô

(Thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2011, lúc 00:15)

•  Sách Sự Thật là Lời của Thiên Chúa, đến nay đã được ban cho nhân loại qua Kinh Thánh. Sách Sự Thật nhắc nhở con cái Thiên Chúa về Sự Thật vì quá nhiều người đã lãng quên Sự Thật.

•  Sách Sự Thật cũng sẽ tiết lộ một số những bí mật của thời cuối vốn đã được ban cho ngôn sứ Đa-ni-en, để tất cả các con được chuẩn bị hầu bước vào Địa Đàng Mới bằng chính ý chí tự do của các con.

Sách Sự Thật dành cho ai?

•  Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy biết rằng những Thông Điệp mà Ta ban cho con là dành cho toàn thể nhân loại.

•  Những Thông Điệp này được ban cho mọi tôn giáo và tín ngưỡng bao gồm cả những người không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Hóa của nhân loại.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

(Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012, lúc 18:30)

Bởi TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA – MÀ Người ban cho nhân loại Sách Sự Thật

•  vì chỉ nhờ vào Tình Yêu mà Ta thông truyền cho nhân loại Sách Sự Thật.

•  Bởi Lệnh Truyền của Cha Ta mà Ta quy tụ tất cả con cái yêu quý của Người, nên một với Người và trong Người. Chính Tình Yêu cho phép sự Can Thiệp Thánh Thiêng này.  

Chúa Giêsu của các con,

Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014, lúc 23:37

Tại sao Thiên Chúa ban cho chúng ta Sách Sự Thật?

Sách Sự Thật đang được ban cho nhân loại để cứu nhân loại khỏi cái chết chắc chắn. 

Sách là Tặng Ân Cứu Rỗi dành cho các linh hồn. Sách sẽ mang lại những ân sủng phi thường. 

Sách sẽ mang đến cho các con Sự Thật, không chỉ để nhắc nhở các con về những Giáo Huấn của Ta nhưng còn để chuẩn bị cho các con trước các cuộc tấn công vào Giáo Hội của Ta vốn sẽ gây ra sự hủy diệt đối với nhiều linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

(Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc 18:00)

• Sách Sự Thật cũng sẽ tiết lộ cho các con Kế Hoạch của Cha Ta để giúp các con thực hiện sự chuẩn bị toàn diện cần thiết nhằm bước vào Địa Đàng Mới và Vinh Hiển trên trái đất.

•  Nếu không có Sách Sự Thật, các con sẽ như những con chiên bị dắt vào lò sát sinh vì các con phải biết rằng lòng tin của các con vào Thiên Chúa sẽ bị thử thách và người ta sẽ thực hiện nhiều nỗ lực nhằm xóa sạch vết tích về Ta, Chúa Giêsu Kitô, ra khỏi mặt đất. 

Chúa Giêsu của các con

(Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc 18:00)

Mục đích của Sách Sự Thật

•  Nhiều người không hiểu mục đích thực sự của những Thông Điệp này. 

•  Những gì họ cần phải biết đó là những Thông Điệp này chính là một Tặng Ân dành cho nhân loại nhằm mang lại sự hoán cải.

•  Những Thông Điệp này đang được ban cho nhân loại nhằm dẫn dắt các linh hồn đến với thói quen cầu nguyện nhờ đó họ tham dự vào các Bí Tích Thánh.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012, lúc 07:30)

•  Không một ai biết được Sự Thật về những nội dung của Sách Khải Huyền. Chỉ có Thiên Chúa biết.

•  Chỉ mình Ta, Chiên Thiên Chúa, mới có quyền tiết lộ những gì có trong nội dung của Sách Khải Huyền. Ta thực hiện điều này thông qua ngôn sứ Maria, Tông Đồ Lòng Thương Xót của Ta, người này sẽ truyền đạt Lời Ta, chứ không phải lời của cô ấy, đến với một thế giới không có niềm tin.

•  Giờ đây các con hãy chú tâm đến Lời Ta vì Lời Ta đang được ban cho các con nhằm cứu lấy các con. Để cảnh báo các con. Để chuẩn bị cho các con. Và để thanh tẩy các con.

•  Ta đến với các con qua những Thông Điệp này, để chuẩn bị cho các con. Các con không biết ngày nào hay giờ nào, vì thế, các con phải chuẩn bị tâm hồn các con như thể Ta sẽ đến vào ngày hôm sau…

•  Không một ai có khả năng viết ra được những Thông Điệp như thế này. Nếu ai đó nói rằng những Thông Điệp này do người phàm viết ra thì đó là sự xúc phạm đến Cha Ta và Chúa Thánh Thần.

•  Không một ai có thể, bằng lời lẽ của con người, lại có thể đốt lên Ngọn Lửa Tình Yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn con cái Thiên Chúa như những Thông Điệp này.

•  Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tạo ra được một kết quả như vậy.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

(Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012, lúc 23:20)

Hôm nay Ta mời gọi tất cả những ai nhìn nhận rằng Ta đang phán truyền cho toàn thể nhân loại trong thời điểm này, qua Sách Sự Thật, các con hãy tự chuẩn bị sẵn sàng. Đừng bao giờ để những Thông Điệp của Ta làm cho các con bận tâm, lo lắng hoặc hoảng sợ.

Chúa Giêsu của các con

(Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2013, lúc 22:30

•  Hãy đón nhận Tặng Ân của Ta, Lời Chí Thánh của Ta, Sách Khải Huyền của Ta và nuốt lấy từng Lời trong đó. Vì nếu không có Lời ấy, các con sẽ giống như một thể xác không có linh hồn vậy.

•  Khi các con nuốt những Lời Khôn Ngoan của Ta, các con sẽ được lành lặn trở lại.

•  Khi các con được lành lặn trở lại, các con sẽ sẵn sàng cùng Ta bước vào Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới trên Trái Đất.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

(Thứ ba ngày 22 tháng 5 năm 2012, lúc 15:20)

Sách Sự Thật  và Ngày Lễ Mẹ Lên Trời

•  Đây là ngày Lễ Mẹ yêu dấu của Ta được Hồn Xác Lên Trời, ngày của Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương của trái đất, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

•  Không phải ngẫu nhiên mà Sách Sự Thật được ra mắt trong ngày này, vì Mẹ Ta chính là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. 

•  Quyển Sách này là để giúp cứu rỗi các linh hồn của toàn thể nhân loại.

Chúa Giêsu của các con

(Thứ tư ngày 15 tháng 8 năm 2012, lúc 01:00)

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: 

Ngày lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, sẽ là ngày lễ cuối cùng dành cho Mẹ, Mẹ Thiên Chúa

Thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2014, lúc 14:13

Chiến Dịch Cầu Nguyện (154) Lời cầu nguyện trong Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi:

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6, Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, con xin dâng lên Mẹ những linh hồn sau đây (xin nêu tên ra đây).

Lạy Mẹ, xin ban cho con cùng tất cả những ai tôn vinh Mẹ, và những ai phân phát Mẫu Ảnh Cứu Rỗi, mọi sự bảo vệ khỏi tên ác quỷ, và xin Mẹ cũng bảo vệ tất cả những ai đang chối bỏ Lòng Thương Xót của Con Yêu Dấu Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và chối bỏ tất cả những Ân Sủng mà Người ban cho nhân loại.

Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu bầu để hết thảy các linh hồn được ban cho Ơn Cứu Rỗi Đời Đời. Amen.

•  Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Ơn Cứu Rỗi chỉ có thể do Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, ban cho những linh hồn nào đón nhận Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Người.

•  Tuy nhiên, Mẫu Ảnh Cứu Rỗi lại là một Tặng Ân đặc biệt từ Thiên Đàng được ban cho thế giới vì Tình Yêu bao la của Con Mẹ dành cho tất cả con cái Thiên Chúa. 

•  Thông qua những quyền năng do Chúa Cha Hằng Hữu truyền ban cho Mẹ, Mẫu Ảnh này sẽ có nhiệm vụ cứu rỗi hàng tỷ linh hồn. Điều này thực hiện được bởi vì một khi linh hồn nào đón nhận Mẫu Ảnh này với một tâm hồn rộng mở thì việc này dẫn đến sự hoán cải trong linh hồn ấy.

•  Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, nhằm hỗ trợ Thánh Tử của Mẹ trong kế hoạch vĩ đại của Người là hiệp nhất tất cả mọi người và mang đến cho họ Sự Sống Đời Đời, đã được thiết lập. 

•  Là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, tất cả các quyền năng được ban cho Mẹ để đạp nát đầu con rắn khiến cho sức mạnh của hắn sẽ bị suy yếu nhanh chóng. 

•  Đây là lý do tại sao tên ác quỷ hết sức thù ghét Mẫu Ảnh này và hắn sẽ dùng mọi linh hồn mà hắn phá hoại, để hét lên những lời lẽ khiếm nhã và chống lại Mẫu Ảnh. 

•  Các con phải luôn phớt lờ tà khí của sự dữ và hãy cầu nguyện với Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, vào ngày đặc biệt này trong những năm sắp tới, để được ban cho những Ân Sủng đăc biệt. Mẹ tuyên bố ngày 4 tháng 6 năm 2014 là Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. 

•  Trong ngày 4 tháng 6, khi các con đọc Lời Cầu Nguyện này, Mẹ sẽ chuyển cầu để mọi linh hồn được Ơn Cứu Rỗi, đặc biệt là cho những người mà linh hồn họ đang ở trong tình trạng tối tăm khủng khiếp.

•  Hỡi các con, hãy ghi nhớ những gì Mẹ đã nói với các con, hãy luôn kêu cầu Mẹ, là Mẹ của các con, đến để trợ giúp các con trong những lúc cần kíp. Mẹ sẽ luôn chuyển cầu cho các con, để luôn mang đến cho các con sự bình an và niềm an ủi, khi các con tìm đến với Mẹ để trở nên gần gũi với Thánh Tử của Mẹ.

Hôm nay, Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, sẽ là ngày lễ cuối cùng dành cho Mẹ, Mẹ Thiên Chúa. Các con hãy hân hoan vì tất cả các thiên thần và các thánh đang hiệp nhất trong lúc này, vì những linh hồn giờ đây sẽ được bảo vệ khỏi tên ác quỷ và vận mạng của họ giờ đây sẽ thuộc về Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

 Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

PHẦN 3

Mẹ Maria trong vai trò là Mẹ Cứu Rỗi

  1. Tại sao Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh tước hiệu cuối cùng “Mẹ của Ơn Cứu Rỗi”?

• Mẹ đầy Ơn Phúc của Người, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, đã được đặt làm Nữ Vương Thiên Đàng và cũng sẽ ngự trị với tư cách là Nữ Vương của Địa Đàng Mới.

• Lễ tấn phong Người là Nữ Vương Thiên Đàng đã tỏ bày sự Thần Thiêng rất đặc biệt về vai trò của Người trong việc cứu rỗi nhân loại trong tương lai.

• Người được đội triều thiên vinh dự lớn lao, lộng lẫy huy hoàng vì vai trò của Người, không chỉ là Mẹ Thiên Chúa và là hiền thê của Chúa Thánh Thần, Người còn là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, được ban quyền năng để tiêu diệt Satan.

Cha đầy yêu thương của các con

Thiên Chúa Tối Cao

(Thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2012, lúc 20:00)

• Hỡi các con, thời buổi này sẽ rất khốn khó và đầy hoang mang. Mẹ, là Mẹ yêu dấu của các con, sẽ bảo vệ các con chống lại Satan, chỉ cần các con cầu xin Mẹ. Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho quyền năng để đạp đầu hắn. Nếu các con khẩn cầu sự trợ giúp của Mẹ, thì Mẹ sẽ xoa dịu nỗi khổ của các con…

•  Là Mẹ của tất cả con cái Thiên Chúa, Mẹ có được sức mạnh để cứu vớt linh hồn các con. Là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, tước hiệu cuối cùng mà Thiên Đàng ban cho Mẹ, hãy để Mẹ trợ giúp các con…

•  Các con hãy luôn cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để xin ơn bảo vệ chống lại tên ác quỷ vì hắn gây ra đau khổ khủng khiếp, hãm hại và gây khốn khổ trong cuộc sống các con. Nếu như các con không cầu xin, thì các con không lãnh nhận được những Ân Sủng này.

•  Hãy luôn tín thác vào Mẹ, Mẹ của các con vì vai trò của Mẹ chính là để trợ giúp Thánh Tử của Mẹ cứu rỗi linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ hai ngày 23 tháng 7 năm 2012, lúc 16:36)

  • Vai trò của Mẹ Cứu Rỗi là gì trong việc chuẩn bị trước Cuộc Quang Lâm? 

2. Vai trò của Mẹ Thiên Chúa trong Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô

• Mẹ yêu dấu của Ta, Đấng đã chịu trách nhiệm nhận lấy Chén Đắng khi nhìn nhận Sự Hiện Hữu của Ta vào thời điểm thụ thai để báo trước một khởi đầu mới cho nhân loại, cũng chính là Đấng sẽ báo trước Cuộc Quang Lâm của Cha.

• Cha sẽ cứu rỗi tất cả những ai quay trở về với Cha để đón nhận Lòng Thương Xót. Mẹ Ta được Chúa Cha Hằng Hữu sai đến để mang Ơn cứu chuộc và Ơn cứu rỗi đến cho thế giới, Người sẽ đứng bên cạnh Ta trong Cuộc Quang Lâm.

• Mẹ Yêu Dấu của Cha, Thiên Thần Ánh Sáng, giờ đây sẽ vui mừng ban phát Lòng Thương Xót của Cha và báo trước Cuộc Quang Lâm của Cha trên trái đất. Người Mẹ tận tụy của Ta, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, trong vai trò là Đấng Trung Gian, sẽ chuẩn bị thế giới cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

• Người đã và đang chuẩn bị cho nhân loại từ nhiều thế kỷ nay, nhưng lúc này, trong 100 năm cuối cùng này, Người vẫn đang cố gắng để làm cho tình yêu thấm nhuần vào tâm hồn các con, hầu đốt cháy lên ngọn lửa tình yêu đôi khi bị trì trệ, tù đọng mà các con dành cho Ta và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Thầy dạy Chí Thánh của các con

Đấng Cứu Thế và là Vị Thẩm Phán Công Minh đầy Lòng Thương Xót

(Thứ bảy ngày 1 tháng 1 năm 2011, lúc 02:00)

Để trợ giúp Chúa Giêsu cứu nhân loại…

• Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con phải mời gọi tất cả những ai đã đón nhận Sách Sự Thật, cầu nguyện với Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Mẹ đã được ban cho nhiệm vụ trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong việc cứu rỗi nhân loại.

• Hãy để Mẹ giúp các con nhận thấy rõ con đường đến với Thánh Tử của Mẹ và nhận ra tình yêu nơi tâm hồn các con.

• Mẹ sẽ giúp các con vượt qua mọi trở ngại vốn ngăn cản cuộc hành trình của các con đến với Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012, lúc 18:45)

Để trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong Sứ Vụ này…

• Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi khi Mẹ trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong Sứ Vụ cuối cùng của Người, Sứ Vụ để hoàn tất Giao Ước của Chúa Cha nhằm mang lại Ơn Cứu Rỗi cho từng linh hồn có nghĩa là Mẹ sẽ thực thi tất cả mọi sự có thể được, để mang về cho Người những linh hồn mà Người hằng mong ước.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Chúa Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013, lúc 16:12)

Để giúp chuẩn bị linh hồn chúng ta và hiến dâng chúng ta và gia đình chúng ta cho Chúa Giêsu…

• Đừng bao giờ ngần ngại kêu cầu lên Mẹ, vì Mẹ đã được Thánh Tử của Mẹ ban cho một đặc ân. 

• Mẹ sẽ giúp các con chuẩn bị tâm hồn cho đẹp lòng Thánh Tử của Mẹ.

• Sự trợ giúp của Mẹ sẽ làm cho các con mạnh mẽ hơn và cảm thấy gần gũi với Thánh Tử của Mẹ, và sự gần gũi với Thánh Tử của Mẹ sẽ an ủi các con nhiều đến nỗi các con sẽ lại quay về với Mẹ để Mẹ có thể bảo vệ các con.

•  Với vai trò là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ sẽ giúp dâng các con và gia đình các con cho Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2012, lúc 20:40)

Đấng bảo vệ chúng ta chống lại Satan và lũ quỷ của hắn…

• Hỡi các con, hãy sống bình an trong sự hiểu biết rằng Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, có thể đánh bại tên ác quỷ đang lẩn khuất nơi các con. Các con phải luôn kêu cầu Mẹ bất cứ khi nào các con cảm thấy bị lấn át bởi sức mạnh mà hắn áp đặt lên những quốc gia của các con. Mẹ sẽ phá tan sức ảnh hưởng của hắn, khi các con dâng lên Mẹ lời cầu nguyện của các con. 

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ tư ngày 10 tháng 7 năm 2013, lúc 15:26)

Với tư cách là Sứ Giả Thánh Thiêng của Thiên Chúa…

• Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, Mẹ là Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, và Mẹ đến để tỏ bày cho các con mục đích trong Sứ Vụ của Mẹ trên thế giới.

• …Cũng như Mẹ đã được Thiên Chúa mời gọi để hoàn tất Thánh Ý Cực Thánh của Người qua việc hạ sinh Con Một Yêu Dấu của Người, Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến để ban sự sống đời đời cho tất cả con cái của Người, Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho vai trò là sứ giả của Người qua mọi thời đại.

•      Mẹ đã được Thiên Chúa sai đến với vai trò là sứ giả của Người để mặc khải nhiều mầu nhiệm về Vương Quốc Thiên Đàng của Người và trong tất cả mọi dịp, Mẹ đã đến nhân Danh Chí Thánh của Người để truyền đạt những thông điệp quan trọng cho nhân loại. 

•      Giờ đây Mẹ lại đến trong Sứ Vụ cuối cùng mà Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã thông ban cho nhân loại vì phần rỗi của các linh hồn.

•      Mẹ đã đóng vai trò quan trọng trong Sự Xuất Hiện của Đấng Mêsia trong lần đầu, và trong thời cuối này Mẹ đến lần cuối cùng trong vai trò là sứ giả thánh thiện của Người trước khi Thánh Tử của Mẹ xuất hiện trong Cuộc Quang Lâm.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2014, lúc 17:00)

• Vai trò của Mẹ là để dẫn dắt tất cả con cái Thiên Chúa trên Con Đường Sự Thật và đem họ đến với Thánh Tử của Mẹ. 

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014, lúc 20:05)

•  Hỡi các con, trong suốt Sứ Vụ này, các con sẽ luôn được ở trong sự che chở của Mẹ khi các con kêu cầu lên Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Mẹ là tôi tớ của Thiên Chúa và vai trò của Mẹ là để phụng sự Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và trợ giúp Người trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn, điều này sẽ có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Người sẽ không bỏ qua một quốc gia nào.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 năm 2014, lúc 17:25)

• Mẹ đã mang đến cho nhân loại Đấng Mêsia, một tôi tớ khiêm nhường được Thiên Chúa ưu tuyển. Thiên Chúa đã trao cho Mẹ một vai trò rất đặc biệt trong Kế Hoạch của Người để cứu tất cả  con cái của Người, và ngày hôm nay, với vai trò là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ lại đang mời gọi tất cả con cái của Người.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ bảy ngày 8 tháng 11 năm 2014, lúc 17:05)

Đấng trung gian…

• Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi đã bắt đầu một cách nghiêm túc và những Ân Sủng đặc biệt, qua lời chuyển cầu của Mẹ để ban Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho các tội nhân, sẽ được ban xuống một cách dồi dào trên những ai kêu cầu Mẹ.

•      Hỡi các con, hãy dấn thân trong bình an. Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi yêu dấu của các con sẽ luôn nhận lời cầu nguyện của các con, khi các con cầu xin ơn cứu rỗi cho các linh hồn.

Mẹ yêu dấu của các con

 Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2013, lúc 16:50)

  • Vai trò “Đồng Công Cứu Chuộc” nghĩa là gì?

Trong vai trò là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian của Ân Sủng và Bào Chữa

• Mẹ Ta đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu rỗi các linh hồn.

•      Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian của mọi Ân Sủng và là Đấng Bào Chữa. Điều này có nghĩa là Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trợ giúp Ta, Thánh Tử của Mẹ, trong Kế Hoạch Cứu Rỗi Cuối Cùng.

•  Người ta không hiểu rõ vai trò của Mẹ trong thời điểm quan trọng này.

•  Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Chuộc nhân loại và đã đem đến cho nhân loại Ơn Cứu Chuộc vì việc Mẹ chấp nhận trở thành Mẹ Ta.

•  Giờ đây Mẹ là Mẹ của tất cả con cái Thiên Chúa và Mẹ đã được Thiên Chúa trao quyền để diệt trừ Satan khi Ta chuẩn bị cứu vớt nhân loại khỏi kế hoạch lừa dối độc ác của hắn đối với con cái Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

(Thứ tư ngày 15 tháng 8 năm 2012, lúc 01:00)

•  Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc có nghĩa là quyền năng của Mẹ để chống lại tên ác quỷ đã được tăng cường, theo cách thức mà trước đây Thiên Chúa chưa bao giờ trao ban cho Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Chúa Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013, lúc 15:20)

•  Hỡi các con, hãy lan truyền sự hoán cải đến khắp mọi nơi. Hãy nhìn nhận rằng Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc và là Đấng Trung Gian, và Mẹ đang làm việc chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, để cứu tất cả các linh hồn khỏi sự hư mất đời đời.

•  Hỡi các con, tình yêu của Mẹ dành cho các con hết sức mạnh mẽ. Mẹ khẩn nài Lòng Thương Xót cho mỗi linh hồn từng giây phút trong ngày bằng cách nài xin Chúa Cha khoan hồng cho các con.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2012, lúc 13:00)

•  Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ sẽ phá hủy sức mạnh của tên ác quỷ trong tâm hồn những ai kêu cầu Mẹ. 

•  Nếu họ không kêu cầu Mẹ, Mẹ không thể giúp đỡ họ. 

•  Là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ không bao giờ có thể chối bỏ Sự Thật, mà Thánh Tử của Mẹ mong muốn tỏ lộ cho nhân loại. 

•  Mẹ có bổn phận đối với Thánh Tử của Mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ bảo các con ruồng bỏ hoặc lăng mạ kẻ ác ôn rồi sau đó lại lừa dối các con bằng cách tự xưng là Mẹ Thiên Chúa.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Chúa Nhật ngày 26 tháng 5 năm 2013, lúc 14:10)

•  Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc và là Đấng Trung Gian, đã được Thiên Chúa ban cho Ân Sủng để tiêu diệt con rắn xưa. 

•  Hỡi các con, bằng việc các con cầu xin Mẹ trợ giúp, Mẹ có thể ban cho các con ơn bảo vệ khỏi nỗi sợ hãi. 

•  Cùng với Thánh Tử của Mẹ, Mẹ có thể ban cho các con những Ân Sủng và vòng đai bảo vệ mà không một thiên thần sa ngã nào có thể xâm nhập được.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ tư ngày 20 tháng 6 năm 2012, lúc 19:46)

•  Lời hứa của Mẹ để trợ giúp Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ, trong Kế Hoạch của Người dành cho nhân loại là để quy tụ tất cả các con, những ai nhìn nhận vai trò của Mẹ là Đấng Trung Gian của Mọi Ân Sủng và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, để toàn thể nhân loại được hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc của các con.

•      Hãy dấn thân trong bình an. Mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho các con thân yêu của Mẹ và luôn đáp lại lời cầu xin của các con để làm cho nhân loại xứng đáng trong Ánh Mắt của Thiên Chúa.

Mẹ của các con,

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi (Chúa Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013, lúc 16:12)

Mọi người sẽ sớm nhận ra vai trò của Mẹ là Đấng Trung Gian của mọi Ân Sủng, và là người phụ nữ được chọn, để mặc áo mặt trời, thời điểm của Mẹ đã đến để trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong kế hoạch cứu rỗi cuối cùng của Người.

(Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013, lúc 22:30)

d) Chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa Ba Ngôi để tôn vinh “Mẹ Cứu Rỗi” bằng cách nào?

•  Quảng đại dâng lên Mẹ một danh sách thật nhiều linh hồn để xin Ơn Cứu Rỗi, khi chúng ta đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện 154, trong Ngày Lễ Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi.

• Phân phát Mẫu Ảnh Cứu Rỗi

• Mừng Lễ Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi

Tuân theo những chỉ dẫn của Mẹ: Cầu nguyện, xin ơn trợ giúp của Mẹ và tín thác vào sự chuyển cầu của Mẹ.

•  Các con hãy luôn cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để xin ơn bảo vệ chống lại tên ác quỷ vì hắn gây ra đau khổ khủng khiếp, hãm hại và gây khốn khổ trong cuộc sống các con.

• Nếu như các con không cầu xin, thì các con không lãnh nhận được những Ân Sủng này.

• Hãy luôn tín thác vào Mẹ, Mẹ của các con vì vai trò của Mẹ chính là để trợ giúp Thánh Tử của Mẹ cứu rỗi linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa.

Mẹ đầy yêu thương của các con

Nữ Vương của Trái Đất

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ hai ngày 23 tháng 7 năm 2012, lúc 16:36)

Hãy lưu tâm đến lời mời gọi của Mẹ để cầu nguyện cho Sự Hoán Cải trong tháng sáu

• Mẹ khẩn thiết kêu gọi các con hãy tận hiến Tháng Sáu này để hoán cải nhân loại và để bảo đảm rằng họ sẽ tìm kiếm ơn cứu rỗi.

• Các con hãy coi đây là Tháng của Chiến Dịch Hoán Cải và hãy hiệp nhất cầu nguyện thông qua các nhóm cầu nguyện trên toàn thế giới.

• Hỡi các con, các con phải ăn chay mỗi tuần một ngày trong tháng Sáu.

•  Các con phải đọc Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót hàng ngày.

•  Khi các con làm được điều này là các con đang cứu được hàng triệu linh hồn nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Thứ năm ngày 31 tháng 5 năm 2012, lúc 21:00)

*Trong việc ăn chay, các con chỉ ăn một bữa chính trong ngày và hai bữa còn lại các con ăn bánh mì và uống nước.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

(Chúa Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013, lúc 16:12)

Tuân theo những lệnh truyền của Con Mẹ dành cho Chiến Dịch trong Tháng Hoán Cải các linh hồn

• Tháng này là tháng mà, qua Chiến Dịch Hoán Cải, nhiều người có thể đón nhận Ơn hoán cải tức thời nhờ sự hy sinh của những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ Ta, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Các con cần phải giữ thinh lặng trong tháng này.

•      Ta khẩn thiết mời gọi các con hãy đến nhà thờ càng thường xuyên càng tốt để đọc kinh Lòng Thương Xót lúc 3 giờ chiều. Hỡi những người Công Giáo, xin các con hãy Rước Lễ mỗi ngày trong tháng này nếu có thể được.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

(Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012, lúc 15:30)